Czyste powietrze. Spotkania.

„Czyste powietrze” z dużym zainteresowaniem i sporym błędem do poprawienia

Niedawno ruszyły spotkania informacyjne programu „Czyste powietrze”, który jak się zdaje, i jak można podczas nich usłyszeć, ma być jednym ze sztandarowych projektów rządu. W środę spotkanie odbyło się w Łapanowie i pokazało duże zainteresowanie programem oraz pierwsze problemy, które trzeba jak najszybciej rozwiązać, jeżeli program ma przynieść obiecywane efekty. (więcej…)