Krytyczny raport NIK o Czystym Powietrzu. „Kryzys energetyczny mógłby wyglądać inaczej”

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się realizacji Programu Czyste Powietrze. Zwrócono uwagę na liczne odstępstwa od początkowych założeń, m.in. w zakresie liczby domostw, do których dotrzeć miało wsparcie. Polski Alarm Smogowy wskazuje, że realizowana zgodnie z planem termomodernizacja domów zmniejszyłaby nasze zapotrzebowanie na węgiel. Obecny kryzys energetyczny wyglądałby znacząco inaczej. Raport Najwyższej Izby Kontroli obejmował pierwsze trzy lata funkcjonowania Czystego Powietrza, uruchomionego w 2018 roku. Najistotniejsze wskazane odstępstwa od założeń dotyczą tempa realizacji programu i wielkości środków wydanych na ten cel. „W ciągu 11 lat zaplanowano poprawienie efektywności energetycznej ponad 3 mln budynków i wymianę 3 mln sztuk źródeł ciepła. W … Czytaj dalej Krytyczny raport NIK o Czystym Powietrzu. „Kryzys energetyczny mógłby wyglądać inaczej”