Krytyczny raport NIK o Czystym Powietrzu. „Kryzys energetyczny mógłby wyglądać inaczej”

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się realizacji Programu Czyste Powietrze. Zwrócono uwagę na liczne odstępstwa od początkowych założeń, m.in. w zakresie liczby domostw, do których dotrzeć miało wsparcie. Polski Alarm Smogowy wskazuje, że realizowana zgodnie z planem termomodernizacja domów zmniejszyłaby nasze zapotrzebowanie na węgiel. Obecny kryzys energetyczny wyglądałby znacząco inaczej. Raport Najwyższej Izby Kontroli obejmował pierwsze … Czytaj dalej Krytyczny raport NIK o Czystym Powietrzu. „Kryzys energetyczny mógłby wyglądać inaczej”