Smog może powodować zmiany w mózgu nawet przy stężeniach poniżej norm unijnych

Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza nawet przy pozornie niskich stężeniach może prowadzić do strukturalnych zmian w mózgu. Najbardziej narażone są dzieci do piątego roku życia.