Warszawa smog. Fot. Greenpeace Polska.

Apel samorządowców o normy jakości dla węgla i system kontroli

24 samorządowców z terenów najbardziej dotkniętych problemem smogu zaapelowało do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego o wprowadzenie norm jakości dla węgla oraz systemu kontroli i certyfikacji tego paliwa. W apelu zainicjowanym przez Greenpeace podkreślono m.in., że to „jest koniecznym warunkiem do poprawy jakości powietrza w naszym kraju.”

Oto pełna treść apelu, który trafił do Ministerstwa Energii:

Szanowny Panie Ministrze,

zwracamy się do Pana z apelem o niezwłoczne wprowadzenie norm jakości węgla oraz skutecznego systemu kontroli i certyfikacji tego paliwa.

Piszemy do Pana w imieniu mieszkańców miast i regionów wymienionych przez Światową Organizację Zdrowia jako obszary o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w całej Unii Europejskiej. Poprawa jakości powietrza jest kwestią nie tylko dotyczącą jakości życia, ale także zdrowia i bezpieczeństwa.

Świadomi wagi tego problemu, staramy się mu przeciwdziałać. Jednak bez zdecydowanych działań ze strony Ministerstwa Energii, nasza praca jest skazana na porażkę. Normy jakościowe dla paliw stałych – zgodnie z ogłoszonym w styczniu 2017 r. przez rząd programem „Czyste Powietrze” – miały zostać przyjęte jeszcze w tym samym kwartale. Niestety, do tej pory wciąż nie zostały wprowadzone.

Cieszy nas, że premier Mateusz Morawiecki postrzega poprawę jakości powietrza jako jeden z priorytetów swojego rządu, a sam problem określa jako “śmiertelnie poważny”. W expose premier Morawiecki mówił m.in. że “czyste powietrze to wyzwanie cywilizacyjne” oraz że “współpraca rządu i samorządów będzie tu miała kluczowe znaczenie”. Premier podkreślał, że co roku z powodu złej jakości powietrza umiera przedwcześnie 48 tysięcy Polek i Polaków. Słowa premiera Morawieckiego popierają także jego czyny – jako Minister Rozwoju określił rozporządzeniem normy jakości dla kotłów małej mocy. To z pewnością krok w dobrym kierunku, jednak nie przyniesie on spodziewanej poprawy sytuacji, jeśli nie zostaną również określone normy dla paliw, które będą w kotłach spalane.

Dzisiaj nadal można legalnie sprzedawać odpady węglowe, a także węgiel zasiarczony, zawilgocony oraz węgiel o wysokiej zawartości popiołu. Przyjęcie odpowiednich norm jakości węgla – których parametry będą podyktowane troską o zdrowie obywateli – oraz systemu kontroli i certyfikacji tego paliwa, jest koniecznym warunkiem do poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

Z poważaniem:

● Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

● Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego

● Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

● Jacek Krywult, Prezydent Miasta Bielsko-Biała

● Zbigniew Podraza, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

● Mariusz Adamczyk, Wójt Gminy Godów

● Grzegorz Sapiński, Prezydent Miasta Kalisz

● Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice

● Sabina Nowosielska, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

● Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Kraków

● Roman Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

● Tomasz Kiliński, Burmistrz Miasta Nowa Ruda

● Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowy Sącz

● Zbigniew Sobczyk, Zastępca Burmistrza Miasta Opoczno

● Grzegorz Cichy, Burmistrz Miasta i Gminy Proszowice

● Dariusz Skrobol, Burmistrz Miasta Pszczyna

● Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnik

● Paweł Kolasa, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

● Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec

● Adam Drogoś, Burmistrz Miasta Tuchów

● Mateusz Klinowski, Burmistrz Miasta Wadowice

● Piotr Niedźwiedzki, Prezydent Miasta Zduńska Wola

● Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory

● Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywiec

● Bohdan Pękacki, Dyrektor Programowy Greenpeace Polska

Źródło: informacja prasowa Greenpeace Polska.

Ilustracja: Greenpeace Polska/Flickr.

Apel Polskiego Alarmu Smogowego w sprawie przyjęcia regulacji koniecznych do poprawy jakości powietrza w Polsce

Prezes Rady Ministrów, Pani Beata Szydło

 

Apel w sprawie przyjęcia regulacji koniecznych do poprawy jakości powietrza w Polsce

Szanowna Pani Premier,

Zwracamy się do Pani z apelem o jak najszybsze przyjęcie zmian prawnych, których brak uniemożliwia skuteczne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie około 45 tysięcy polskich obywateli.

Ostatnie dni, w których po raz kolejny w wielu miejscach w kraju zarejestrowano katastrofalny poziom zanieczyszczeń powietrza, są efektem wieloletnich zaniedbań, które powodują zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków. O ile niektóre samorządy podejmują próby walki z tym niebezpiecznym zjawiskiem, to trudno dostrzec jakiekolwiek działania ze strony rządu.

Czas najwyższy by problemem zanieczyszczenia powietrza zajął się wreszcie polski rząd. Od lat problem ten był zaniedbywany i pomijany przez władzę centralną. Ta sytuacja musi ulec natychmiastowej zmianie.

Dlatego postulujemy o:

1. Jak najszybsze wprowadzenie norm jakości węgla sprzedawanego do gospodarstw domowych oraz systemu kontroli tego rynku.

W Polsce obowiązuje około 30 norm regulujących jakość i kontrolę paliw gazowych i płynnych. Dla węgla – ani jednej. W rezultacie do domowych pieców i kotłów każdego roku trafia ponad milion ton odpadów węglowych. Węgiel niskiej jakości o wysokiej zawartości siarki, chloru czy popiołu, w żadnym wypadku nie powinien być spalany w gospodarstwach domowych, gdyż prowadzi to do bardzo wysokiej emisji pyłów i innych rakotwórczych substancji. W wielu krajach węgiel tego typu jest traktowany jako odpad i nie jest sprzedawany, właśnie ze względu na jego bardzo negatywny wpływ na jakość powietrza.

2. Niezwłoczne określenie parametrów emisyjnych dopuszczonych do sprzedaży kotłów i urządzeń służących ogrzewaniu pomieszczeń

Poza jakąkolwiek regulacją pozostaje również rynek kotłów i innych urządzeń grzewczych na paliwa stałe – węgiel i drewno. W związku z tym ogromna większość kotłów sprzedawanych w Polsce to kotły niespełniające nawet najbardziej podstawowych norm w zakresie emisji pyłu i innych szkodliwych związków. Wraz z normami jakości węgla, jest to kluczowa regulacja dla poprawy jakości powietrza. W skali kraju aż 50% pyłów oraz około 85% rakotwórczego benzo(a)pirenu pochodzi właśnie z domowych palenisk.

3. Stworzenie programów finansowych wspierających wymianę najbardziej zanieczyszczających urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Programy takie przeznaczone być powinny w szczególności dla ludzi najuboższych. Bez wsparcia funduszy rządowych na ten cel, skuteczna walka ze smogiem jest i będzie niemożliwa.

Brak powyższych uregulowań oraz programów finansowych powoduje, że problem głównego źródła zanieczyszczenia powietrza pozostaje od wielu lat nierozwiązany.
Apelujemy o decyzje, które będą chronić zdrowie i życie mieszkańców naszego kraju. Ufamy, że

Pani Premier dostrzeże wagę problemu oraz dramatyczną sytuację milionów Polaków i Polek, zmuszonych oddychać powietrzem, które zagraża ich zdrowiu i życiu.

W imieniu Polskiego Alarmu Smogowego