Zalecenia WHO ws. smogu. „Lekarz powinien być świadomy skutków zdrowotnych zanieczyszczeń”

Zespół Roboczy ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie przy Radzie Zdrowia Publicznego przygotował omówienie najnowszego raportu WHO na temat jakości powietrza. Obok przedstawienia głównych ustaleń, w dokumencie znalazło się ich odniesienie do polskiego kontekstu. A także zalecenia na temat smogu uwzględniające specyfikę problemu w naszym kraju. Jakie płyną z nich wnioski dla lekarzy i pacjentów? W ubiegłym roku światło dzienne ujrzał dokument pt. „Działania indywidualne i informowanie o ryzyku w związku zanieczyszczeniem powietrza – zalecenia przygotowane przez grupę ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia z krajowymi rekomendacjami dla Polski”. Stanowi on omówienie najważniejszych wniosków najnowszego raportu WHO na temat smogu, zawierając przy … Czytaj dalej Zalecenia WHO ws. smogu. „Lekarz powinien być świadomy skutków zdrowotnych zanieczyszczeń”