Na gminnych czujnikach zanieczyszczeń w Skawinie brakowało skali. Wojewoda twierdzi teraz, że nie ma czym się martwić

Wojewoda przedstawił wyniki własnych pomiarów dotyczących zanieczyszczenia powietrza na terenie dawnej Huty Aluminium w Skawinie. Wcześniejsze, zaprezentowane przez władze gminy, były co najmniej alarmujące. Wyniki najnowszych badań stężenia lotnych związków organicznych w Skawinie mogą jednak uspokajać. Według pomiarów pokazywanych przez urządzenia ustawione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie ma powodów do niepokoju. Dwa czujniki wykazały, że stężenia najbardziej niebezpiecznych substancji mieszczą się w normie. Mierzyły one zanieczyszczenie benzenem, toluenem, etylobenzenem, o-m-p-ksylenem. Małopolski Urząd Wojewódzki, nadzorujący pracę WIOS-iu, wskazał też na swoje wątpliwości dotyczące pomiarów prowadzonych wcześniej przez Urząd Gminy w Skawinie. Sprzęt wykazywał wtedy bardzo wysokie poziomy zanieczyszczenia, które nie mieściły … Czytaj dalej Na gminnych czujnikach zanieczyszczeń w Skawinie brakowało skali. Wojewoda twierdzi teraz, że nie ma czym się martwić