Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od wyroku ws. smogu. Palarz: „Zarzuty są chybione”

Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną wobec wyroku w głośnej sprawie związanej ze smogiem. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził od Skarbu Państwa kwotę 30 tys. złotych na rzecz mieszańca Rybnika, Oliwera Palarza, za naruszenie jego dóbr osobistych z powodu zanieczyszczenia powietrza w tym mieście. Rybniczanin nie zgadza się z zarzutami Prokuratury i zamierza nadal walczyć. Sprawa o naruszenie dóbr osobistych została wytoczona w 2015 roku. „Byłem po prostu zmęczony bezczynnością państwa polskiego w zakresie poprawy jakości powietrza. Nie robiono kompletnie nic, by sytuacja uległa poprawie. Dlatego w porozumieniu z moimi kolegami z Rybnickiego Alarmu Smogowego oraz z Fundacją … Czytaj dalej Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od wyroku ws. smogu. Palarz: „Zarzuty są chybione”