Udostępnij

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od wyroku ws. smogu. Palarz: „Zarzuty są chybione”

17.10.2022

Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną wobec wyroku w głośnej sprawie związanej ze smogiem. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził od Skarbu Państwa kwotę 30 tys. złotych na rzecz mieszańca Rybnika, Oliwera Palarza, za naruszenie jego dóbr osobistych z powodu zanieczyszczenia powietrza w tym mieście. Rybniczanin nie zgadza się z zarzutami Prokuratury i zamierza nadal walczyć.

Sprawa o naruszenie dóbr osobistych została wytoczona w 2015 roku. „Byłem po prostu zmęczony bezczynnością państwa polskiego w zakresie poprawy jakości powietrza. Nie robiono kompletnie nic, by sytuacja uległa poprawie. Dlatego w porozumieniu z moimi kolegami z Rybnickiego Alarmu Smogowego oraz z Fundacją Frank Bold, która mnie reprezentowała, przygotowaliśmy i złożyliśmy pozew” – komentuje dla SmogLabu Oliwer Palarz.

Po niesatysfakcjonującym rozstrzygnięciu w pierwszej instancji złożona została apelacja. Sąd drugiej instancji zgodził się z argumentacją Palarza i przyznał zadośćuczynienie w wysokości 30 tys. złotych ze strony Skarbu Państw. „Nie liczy się kwota, ale to, że moje roszczenie zostało uwzględnione co do zasady. Dzięki temu wyrokowi i innym podobnym orzeczeniom, jakie zapadły przed polskimi sądami organy państwowe i samorządowe nie będą już mogły bezkarnie ignorować problemu zanieczyszczenia powietrza” – mówił nam rybniczanin w grudniu 2021 roku, po ogłoszeniu wyroku.

Sprawa związana z jakością powietrza w Rybniku trwa już 7 lat. Decyzja Prokuratora Generalnego oznacza, że teraz zajmie się nią Sąd Najwyższy.

Skarga nadzwyczajna. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem

Prokuratura w opublikowanym na swoich stronach komunikacie podaje zarzuty, jakie w skardze nadzwyczajnej sformułowano wobec wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach. Podane argumenty sprowadzają się przede wszystkim do kwestionowania ustaleń, m.in. odnośnie stanu powietrza i jego wpływu na Oliwera Palarza. Według złożonego skargi nadzwyczajnej nie wykazano naruszenia zindywidualizowanych dóbr osobistych.

„Prokurator Generalny zaskarżając wyrok sądu okręgowego wskazał, że został on oparty na ogólnym stwierdzeniu o przekraczaniu norm zanieczyszczenia powietrza w Polsce i w Rybniku. Zaznaczył jednocześnie, że sąd nie ustalił, kiedy, gdzie i ewentualnie w jakim stopniu te normy były przekroczone. W szczególności nie ustalił, czy były przekroczone w miejscu zamieszkania powoda co, jak twierdził, zmusiło go do rezygnacji z aktywności fizycznej na „świeżym powietrzu”” – napisano w komunikacie.

Czytaj także: Cząstki sadzy odkryte w mózgach płodów

„Zwrócono uwagę, że dochodził on w zasadzie roszczeń w związku z obawami o zdrowie, co nie jest dobrem osobistym. Zaznaczono, że powód nie udowodnił zagrożenia lub naruszenia zdrowia, gdyż nie przedłożył w tym zakresie żadnych dowodów, a sąd II instancji oparł się jedynie na jego twierdzeniach. Nie ustalono dopuszczalnych poziomów wskazanych przez powoda substancji szkodliwych, ani norm powietrza z powołaniem na właściwe akty prawne. Nie ustalono również substancji szkodliwych w powietrzu w miejscu korzystania z aktywności fizycznej mężczyzny. Podniesiono również, że okoliczności związane z pogorszeniem się samopoczucia powoda, nie zostały potwierdzone żadnymi dokumentami lekarskimi, a zeznania świadków w tym zakresie opierały się jedynie na relacjach przedstawionych przez powoda” – czytamy na stronie Prokuratury.

Komentarz Oliwera Palarza. „Pozew dotyczył dób osobistych, nie zdrowia”

„Informacje na temat skargi nadzwyczajnej otrzymaliśmy za pośrednictwem mediów, co jest po prostu nieporozumieniem. Czytając argumentację Prokuratury można dojść tylko do jednego wniosku. Osoba, która to przygotowała, nie zaznajomiła się z wyrokiem i jego uzasadnieniem. W wielostronicowym pozwie znalazły się wnioski dowodowe, w tym także dane dotyczące jakości powietrza pochodzące z państwowego monitoringu powietrza oraz analizy stanu jakości powietrza. To ogromny zakres szczegółowych informacji, który dostępny był także dla Prokuratury. Strona pozwana w trakcie procesu nie zgłaszała uwag co do wiarygodności tych dowodów” – zwraca uwagę Oliwer Palarz, odnosząc się do zarzutów Prokuratury.

Czytaj także: Tej zimy powietrze w Polsce będzie brunatne

„Mój pozew nie dotyczył kwestii zdrowia, lecz dóbr osobistych, takich jak, prawo do swobody przemieszczania się, prawo do wolności, prywatności oraz poszanowania mieszkania. Strona pozwana w skardze nadzwyczajnej zarzuca teraz jako bym w trakcie procesu nie udowodnił naruszenia dobra osobistego jakim jest zdrowie. Tymczasem w trakcie procesu zarzut taki nie był podnoszony. A zatem podnoszenie go w skardze nadzwyczajnej uważam za chybione. Sąd Okręgowy wyraźnie wskazał, że poprzez życie w notorycznie zanieczyszczonym powietrzu doprowadziło do naruszenia moich wcześniej wskazanych dóbr osobistych. W mojej ocenie wyrok jest sprawiedliwy i bardzo dobrze uzasadniony” – podkreśla Oliwer Palarz.

Według naszych informacji ani Oliwer Palarz, ani współpracujący z nim prawnicy, nie otrzymali żadnego pisma ws. wspomnianej skargi nadzwyczajnej. Póki co nie wiadomo również, kiedy Sąd Najwyższy zajmie się sprawą.

_

Zdjęcie: Daniel Jedzura / Shutterstock.com

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.