Udostępnij

„Czas na Odrę”. 5 punktów ratunkowych dla poturbowanej rzeki

24.09.2023

Koalicja 28 organizacji społecznych z trzech krajów: Polski, Czech i Niemiec, zaprezentowała pięciopunktową wizję dla rzeki Odry. Mówią, że zrobili to, co nie powstało przez brak współpracy na szczeblu międzyrządowym.

Podczas konferencji prasowej autorzy dokumentu zaprezentowali pięć długofalowych celów na rzecz Odry. Oprócz przedstawicieli Polski nad brzegiem rzeki we Wrocławiu zdalnie występowały osoby z Czech i Niemiec. Każdy z punktów został rozwinięty do konkretnych postulatów i rozwiązań. – Po raz pierwszy stworzono wspólną, międzynarodową wizję dla Odry. Taka wizja powinna od zawsze być elementem strategii, aby wiedzieć, dokąd zmierzamy. Wypracowaliśmy to jako koalicja polsko-czesko-niemiecka – mówi SmogLabowi Krzysztof Smolnicki z Fundacji EkoRozwoju.

Vlastimil Karlík z czeskiego stowarzyszenia Arnika przedstawił założenia międzynarodowego projektu. – Chcemy pokazać za pomocą naszej wizji i wspomnianych w niej przykładów najlepszych praktyk, że istnieją wykonalne ekologiczne alternatywy gospodarowania rzekami, które przynoszą korzyści dla przyrody i ludzi. Zrównoważony rozwój Odry i jej dorzecza jest wielką szansą – podkreślał Karlík.

Katastrofa odrzańska przelała czarę goryczy

Prezentowana wizja jest konsekwencją wydarzeń z lata 2022 r. Wtedy doszło do prawdopodobnie największej w historii katastrofy ekologicznej na Odrze. Objęła ona swoim zasięgiem kilkaset kilometrów rzeki i pięć województw. Społeczeństwo obywatelskie, media i opozycja zwracały uwagę, że doszło do dużych zaniedbań. Od czasu poinformowania o pierwszych śniętych rybach przez kilka tygodni nie wykonano żadnych działań. Dopiero kilka ton śniętych zwierząt i drastyczne zdjęcia, które obiegły krajowe media, zmusiły decydentów do działania. Ogromną część pracy wykonywali wolontariusze, w tym zwykli mieszkańcy oraz środowiska wędkarskie.

Rząd przyznał się do odpowiedzialności za sytuację. – Podzielam obawy i oburzenie związane z zatruciem Odry. (…) Reakcja odpowiednich służb mogła nastąpić szybciej. Podjąłem decyzję o natychmiastowej dymisji szefa Wód Polskich oraz GIOŚ – pisał premier Morawiecki ponad rok temu.

I faktycznie – politycznie za katastrofę ekologiczną na odrze odpowiedział prezes wspomnianych Wód Polskich Przemysław Daca i Główny Inspektor Ochrony Środowiska Michał Mistrzak. Obaj zostali zdymisjonowani w sierpniu 2022 r., ale nie pozostali długo bez pracy. Pierwszy z nich – Przemysław Daca szybko otrzymał państwową posadę w instytucie badającym… katastrofę odrzańską. Z kolei Mistrzak wylądował w państwowym banku PKO, na lukratywnej pozycji wiceprezesa zarządu w jednej z bankowych spółek-córek.

Czysta i zdrowa rzeka

Tymczasem zaprezentowana rok później wizja składa się z pięciu głównych punktów. – Czysta i zdrowa rzeka, naturalna i żywotna dolina rzeczna z bogactwem przyrodniczym, to także odporność na zmiany klimatu, szczególnie susze i powodzie, rozwój gospodarczy w zgodzie z naturą i ostatni punkt, bez którego poprzednich się nie da zrealizować: współpraca międzynarodowa – wymienia Krzysztof Smolnicki. Społecznik podkreśla, że ta wizja nie jest utopią. – Pokazujemy konkretne rozwiązania i przykłady, udowadniające, że można to zrobić. To nie jest tylko marzenie organizacji społecznych. Przeanalizowaliśmy dyrektywy, przepisy, strategie, także na poziomie europejskim. Wizja, którą prezentujemy, jest realizacją tego, do czego zobowiązane są nasze rządy, a czego dziś nie robią. A dlaczego tego nie robią? Bo nie ma między nimi współpracy – mówi przedstawiciel Fundacji.

Co dokładnie znalazło się w dokumencie? Między innymi redukcja zanieczyszczeń, odbudowa naturalnych oczyszczalni rzeki: mokradeł, bagien i torfowisk. Ponadto łagodzenie erozji, przez lepszą ochronę starodrzewia i lasów wodochronnych. W rozdziale dotyczącym bogactwa przyrodniczego postawiono na wzmacnianie bioróżnorodności. Chodzi m.in. o przywracanie naturalnych siedlisk i występujących na nich gatunków, odbudowę całych ekosystemów oraz wprowadzenie monitoringu bioróżnorodności.

W opracowaniu ujęto także gospodarkę regionu. Tu autorzy stawiają na rekreację i turystykę opartą o walory i bogactwo rzeki, dostosowanie miast położonych nad Odrą do korzystania z niej, wzmocnienie rolnictwa ekologicznego, bogactwa ryb oraz zrównoważonego rybołówstwa. W wizji dotyczącej Odry odpornej na zmiany klimatu autorzy podkreślają konieczność przywracania obszarów retencyjnych. – Zatrzymywanie wody w skali całej zlewni, w tym na terenach wcześniej zmeliorowanych, oraz rewitalizacja i ochrona naturalnych obszarów retencyjnych, również na wcześniej osuszonych obszarach – zwłaszcza na torfowiskach jako „gąbkach w krajobrazie” – zredukuje zagrożenie powodziami i ograniczy skutki suszy. Oszczędzi to koszty związane z naprawami infrastruktury oraz zminimalizuje straty gospodarcze związane z suszą – czytamy w dokumencie.

 class=
Konferencja prasowa 22.09.2023 fot. Fundacja EkoRozwoju

Odra: bez współpracy nie będzie efektów

Wreszcie w ostatnim punkcie podkreślona została rola współpracy międzynarodowej. – Ciągła komunikacja między partnerami, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, pozwoli na bieżące monitorowanie i reagowanie na wyzwania ekologiczne i klimatyczne – wskazują autorzy.

Szeroka koalicja organizacji społecznych liczy, że tematem zajmą się politycy. – Współdziałamy jako organizacje społeczne, ale znacznie większe możliwości mają rządy. Dlatego apelujemy do nich, aby podjęły współpracę. Przykładem mogą być komisje dunajska czy reńska, czyli realnie działające ciała. Korzystając z tego, że jesteśmy w okresie przedwyborczym, rozesłaliśmy wszystkim komitetom naszą wizję. Pytamy, czy zgadzają się z naszą wizją. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie pięciu priorytetowych obszarów, którymi się zajmą w przypadku dojścia do władzy i które będą realizować w trakcie kolejnej kadencji parlamentu – podsumowuje wspomniany Krzysztof Smolnicki.

Cały dokument dostępny jest pod linkiem, a więcej o inicjatywie można przeczytać na dedykowanej stronie odra.pl.

Fot. Fundacja EkoRozwoju

Autor

Maciej Fijak

Krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii. Naukowo zajmuje się m.in. międzynarodową ochroną środowiska. Uczestnik European Green Activism Training 2020, członek Akcji Ratunkowej dla Krakowa. Po godzinach przemierza Kraków wzdłuż i wszerz – pieszo lub na dwóch kółkach. Najczęściej spotykany w krakowskim Podgórzu.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.