Polityka prywatności

25 maja 2018 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”). W związku z powyższym zapewniamy Państwa, że przetwarzane przez nas dane osobowe są bezpieczne. Jednocześnie informujemy o przysługujących Państwu uprawnieniach.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy (dalej jako: „KAS”). KAS jest właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej oraz strony https://www.krakowskialarmsmogowy.pl/.

Z KAS mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • listownie poprzez adres: Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków
 • drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: redakcja@smoglab.pl.

Na tej stronie znajdą Państwo informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach z tym związanych.

Zasady przetwarzania danych

KAS zbiera dane osobowe w związku z naszymi aktywnościami na stronie www – zgodnie z zasadami legalności, celowości, ograniczonego przetwarzania, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności.

KAS zbiera dane osobowe w ograniczonym zakresie, w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza tych danych dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Z uwagi na fakt, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez przepisy RODO, KAS przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Polityka prywatności w przypadku zmiany stanu prawnego bądź faktycznego będzie aktualizowana.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO KAS przekazuje szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, w stosunku do następujących kategorii osób:

Użytkownicy stron www

1. Jakie dane osobowe przetwarza KAS?

Wśród danych osobowych, które przetwarzamy w związku z wizytami użytkowników na naszej stronie, znajdują się dane techniczne urządzenia końcowego użytkownika – takie jak m.in. adres IP, źródło wejścia na stronę, czas połączenia, URL oraz typ i wersja przeglądarki. Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Państwa urządzeniu końcowym przeglądarka bez Państwa udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw. pliku dziennika:

 • adres Protokołu Internetowego (IP) kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona oraz rodzaj urządzenia;
 • datę i godzinę wejścia;
 • nazwę i adres URL wyświetlanego pliku;
 • stronę / aplikację, z której nastąpiło wejście (adres URL strony);
 • dane użytej przez Państwa przeglądarki (jej rodzaj oraz wersja);
 • system operacyjny Państwa komputera połączonego z Internetem i platformę operacyjną;
 • ustawienia strefy czasowej;
 • rodzaje wtyczek przeglądarki oraz ich wersje.

Więcej informacji na temat użycia plików cookies i technologii pokrewnych znajdą Państwo w polityce dotyczącej plików cookies.

Wśród danych osobowych, które przetwarzamy w związku z zamieszczaniem przez użytkowników strony https://smoglab.pl/ komentarzy pod opublikowanymi wpisami na stronie, znajdują się: treść komentarza, dane podawane obligatoryjne przy jego zamieszczeniu takie jak imię i adres e-mail oraz – opcjonalnie – strona internetowa użytkownika.

Przetworzeniu ulegają również dane zebrane przez Google Analytics, które obejmują:

 • Liczbę użytkowników i sesji;
 • Czas trwania sesji;
 • Systemy operacyjne;
 • Modele urządzeń;
 • Dane geograficzne;
 • Pierwsze uruchomienia;
 • Otwarcia aplikacji;
 • Aktualizacje aplikacji;
 • Zakupy w aplikacji.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie?

Powyższe dane osobowe są przetwarzane przez KAS w następujących celach:

 • dla celów analitycznych i statystycznych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes KAS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes KAS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.
 • w celach związanych z możliwością wyświetlenia naszej strony przez Państwa:
  • zagwarantowanie niezakłóconego tworzenia połączenia,
  • zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony,
  • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu.

 

3. Jak długo?

KAS będzie przechowywać Państwa dane przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi do czasu zakończenia przez nas prowadzenia strony, natomiast dane przetwarzane w związku z zapewnieniem prawidłowości wyświetlania strony są przechowywane przez okres Państwa wizyty na stronie i następnie automatycznie usuwane.

4. Odbiorcy danych

Dane przetwarzamy jedynie na własny użytek. Podmiotem, który przetwarza dane zbierane przez naszą stronę jest również hostingodawca – I-Host. Przetwarzanie przez hostingodawcę następuje wyłącznie na podstawie zawartej z KAS umowy i tylko zgodnie poleceniami KAS, co oznacza, że dane osobowe zostaną usunięte na nasze żądanie także przez ten podmiot. Przekazywanie tych danych osobom trzecim jest wykluczone.

5. Państwa Prawa

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo uzyskania dostępu do informacji o zapisanych przez KAS Państwa danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 2. Prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia Państwa niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 3. Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko w przypadku, gdy nie istnieją podstawy prawne uprawniające KAS do dalszego ich przetwarzania;
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 5. Prawo do przeniesienia Państwa danych, o ile spełnione są warunki, o których mowa w art. 20 RODO;
 6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych zgodnie z artykułem 21 RODO.

6. Sposób realizacji Państwa praw

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z KAS:

 1. listownie na adres: Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków
 2. drogą elektroniczną za pomocą adresów e-mail: redakcja@smoglab.pl. .

7. Prawo wniesienia skargi do organu

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KAS Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Newsletter

1. Jakie dane osobowe przetwarza KAS?

W celu wysyłki newslettera Polskiego Alarmu Smogowego przetwarzamy  Państwa adres e-mail.

2.W jakim celu i na jakiej podstawie?

Państwa e-mail przetwarzamy w celu wysyłki newslettera, na podstawie Państwa zgody wyrażonej podczas zapisywania się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Odbiorcy Danych

Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek, jednak korzystamy przy tym z usługi FreshMail i „chmury” https://cloud.powietrze.malopolska.pl/index.php, które są odbiorcami w świetle prawa. Odbiorca przetwarza dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

4. Jak długo ?

Będziemy przechowywać Państwa dane do czasu zakończenia wysyłki newslettera lub rezygnacji z jego subskrypcji dokonanej przez Państwa zgodnie z informacją zawarta na dole każdej wiadomości z newslettera

5. Państwa Prawa

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo uzyskania dostępu do informacji o zapisanych przez KAS Państwa danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia Państwa niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 • Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko w przypadku, gdy nie istnieją podstawy prawne uprawniające KAS do dalszego ich przetwarzania;
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 • Prawo do przeniesienia Państwa danych, o ile spełnione są warunki, o których mowa w art. 20 RODO;
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych zgodnie z artykułem 21 RODO.
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, zgodnie z art. 7RODO

6. Sposób realizacji Państwa praw

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z KAS:

 • listownie na adres: Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków
 • drogą elektroniczną za pomocą adresów e-mail: redakcja@smoglab.pl.

7. Prawo wniesienia skargi do organu

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KAS Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Darowizny

1. Jakie dane osobowe przetwarza KAS?

W przypadku, gdy zdecydują się Państwo nas wesprzeć poprzez przekazanie darowizny za pomocą formularzy, które są udostępnione na naszej stronie, na naszych serwerach nie będą zapisywane żadne dane poza Państwa e-mailem, identyfikatorem płatności (numer nadany przez operatora) kwotą darowizny oraz oznaczeniem czy płatność jest jednorazowa czy cykliczna.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie?

Państwa e-mail przetwarzamy w celu potwierdzenia dokonania płatności, a kwotę oraz charakter płatności dla celów statystycznych.

Przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Odbiorcy Danych

Wszelkie dane przekazane przez Państwa w formularzu w celu dokonania darowizny będą administrowane przez firmę PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-280), przy ul. C. K. Norwida 4), której regulacje dotyczące standardów ochrony prywatności znajdują się pod tym linkiem: https://paylane.pl/dokumenty-prawne/polityka-prywatnosci/

W przypadku wyboru opcji „przelew” lub „BLIK” zostaną Państwo przekierowani na stronę wyboru odpowiedniego banku lub usługi BLIK, natomiast w przypadku wyboru opcji „karta” Państwa dane będą przekazywane do Paylane, które będzie realizowało tę płatność za pośrednictwem Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. (dla rozliczeń w PLN; więcej informacji na stronie: https://www.pep.pl/) oraz Sofortbanking, prowadzonego przez Sofort GmbH, będącego częścią Grupy Klarna (dla rozliczeń w EUR; więcej informacji na stronie: https://www.klarna.com/sofort/).

Dane podane w formularzu będą wysyłane z naszego serwera do Paylane szyfrowanym połączeniem (SSL), a następnie usuwane z naszego serwera. Po zaksięgowaniu płatności Paylane prześle nam podsumowanie zawierające Państwa e-mail, identyfikator płatności, kwotę darowizny oraz oznaczenie czy płatność jest jednorazowa czy cykliczna.

4. Jak długo ?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez 5 lat zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości.

5. Państwa Prawa

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo uzyskania dostępu do informacji o zapisanych przez KAS Państwa danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia Państwa niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 • Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko w przypadku, gdy nie istnieją podstawy prawne uprawniające KAS do dalszego ich przetwarzania;
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 • Prawo do przeniesienia Państwa danych, o ile spełnione są warunki, o których mowa w art. 20 RODO;
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych zgodnie z artykułem 21 RODO.

6. Sposób realizacji Państwa praw

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z KAS:

 • listownie na adres: Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków
 • drogą elektroniczną za pomocą adresów e-mail: redakcja@smoglab.pl. .

7. Prawo wniesienia skargi do organu

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KAS Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Wtyczki mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej używamy przycisków różnych wtyczek mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, LinkedIn, Wykop, wtyczki E-mail this oraz wtyczki Creative Commons.

1. Wtyczka Facebooka

Na stronie https://smoglab.pl/ wykorzystujemy wtyczkę „Facebook-Button“ udostępnianą przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Poprzez wtyczkę użytkownik może poinformować znajomych, czy podoba się mu nasz portal. Mogą Państwo także polecić lub udostępnić daną treść, np. wpis na stronie, za pomocą wtyczki umiejscowionej na dole każdego wpisu na stronie. Wtyczkę użytkownik rozpoznaje po logo Facebooka, widniejącym w dole strony. Dane osobowe mogą być przeniesione przez tę wtyczkę do Facebooka, jeśli są Państwo tam już zalogowani.

Wyświetlając naszą stronę internetową, dane osobowe są przesyłane do Facebooka w takim stopniu, jakby użytkownik SmogLab-u sam odwiedzał portal społecznościowy. Przekazanie danych następuje również w sytuacji, gdy Państwo nie są zarejestrowanym użytkownikiem Facebooka i nie klikną znajdującego się na naszej stronie odnośnika. W takim wypadku Facebook nie zyskuje jednak uprawnień, by bezpośrednio przypisać osobiste odniesienie, np. do Państwa adresu IP. Nastąpić mogłoby to wyłącznie dzięki informacjom od Państwa dostawcy Internetu.

W konkretnych przypadkach zostaną przekazane następujące informacje:

 • adres IP;
 • Państwa identyfikator użytkownika, w przypadku bycia zarejestrowanym i zalogowanym na Facebooku;
 • data i godzina odwiedzin;
 • używana wersja przeglądarki, system operacyjny i rozdzielczość ekranu;
 • pochodzenie odwiedzającego (referer), jeżeli trafił on na stronę poprzez link odsyłający;
 • zainstalowane wtyczki typu Flash lub Adobe Reader;
 • adres URL naszej strony ze zintegrowaną wtyczką.

Dla zarejestrowanych użytkowników Facebooka: dodatkowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informacje o celowości zastosowania przekazywanych danych znajdują się również w niniejszej Polityce prywatności.

2. Wtyczka Twittera

Poprzez wtyczkę „Twitter“, usługę mikroblogowania amerykańskiego przedsiębiorstwa Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107), Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera i wczytuje przycisk z tej strony internetowej. Wtyczkę Twitter odsyłającą do profilu SmogLab można znaleźć na dole strony, natomiast wtyczka umożliwiająca dalsze udostępnienie wpisu umiejscowiona jest pod każdym postem. W związku z tym Twitter otrzymuje informacje o odwiedzinach konkretnego portalu. Nawet jeśli nie są Państwo zalogowani, Twitter w razie potrzeby może pobierać i gromadzić dane użytkowania. Warunkiem dla dokonania tego jest aktywacja przycisku Twitter poprzez kliknięcie go na stronie https://smoglab.pl/. W dalszej kolejności, poprzez otwarte okno dialogowe Twitter, mogą Państwo utworzyć tzw. tweeta, a następnie udostępnić go. Informacje te zostaną wyświetlone w Państwa profilu użytkownika portalu Twitter. Więcej informacji na temat pobierania, analizy i przetwarzania danych przez portal Twitter, jak również przysługujących Państwu praw z tym związanych, znajdują się w Polityce prywatności portalu Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=pl.

3. Youtube

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo bezpośrednio uzyskać dostęp do treści zamieszczanych przez SmogLab za pośrednictwem portalu Youtube. Na stronie https://smoglab.pl/ skorzystaliśmy z możliwości włączenia rozszerzonego trybu prywatności. Dzięki temu żadne Państwa dane jako użytkowników nie są przekazywane do YouTube, jeśli nie dokonają Państwo odtworzenia wbudowanych w nasze wpisy filmów. Dopiero kiedy film zostanie odtworzony, przekazywane są dane osobowe, na co SmogLab nie posiada żadnego wpływu. W przypadku dokonania wizyty na stronie internetowej portal YouTube uzyskuje informację o otwarciu przez Państwa odnośnej podstrony na stronie internetowej https://smoglab.pl/. Ponadto przekazywane są dane wyszczególnione w polityce prywatności portalu. Następuje to niezależnie od faktu posiadania konta użytkownika. W przypadku gdy są Państwo zalogowani w Google, dane osobowe zostaną przyporządkowywane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do profilu użytkownika na serwisie YouTube, należy wylogować się przed aktywowaniem przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana przede wszystkim (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentowania reklam dostosowanych do zapotrzebowania, a także do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów użytkownika, jednak w celu skorzystania z tego prawa należy zwrócić się do YouTube. Więcej informacji dotyczących polityki prywatności Google mogą Państwo znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.

4. Wtyczka Instagram

Ze stroną internetową https://smoglab.pl/ są zintegrowane funkcje serwisu Instagram, należącego do przedsiębiorstwa Instagram Inc. z siedzibą przy 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Funkcje te można zidentyfikować po kafelkach na dole strony, wypełnionych zdjęciami. Jeśli są Państwo zalogowanymi użytkownikami portalu Instagram, mogą Państwo przyporządkować treści SmogLabu do swojego konta użytkownika poprzez ich linkowanie lub umieszczanie tzw. hasztagów. KAS nie ma wpływu na przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych przez portal Instagram. Więcej informacji dotyczących polityki prywatności firmy Instagram mogą Państwo uzyskać poprzez stronę internetową http://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. Wtyczka LinkedIn

Na stronie internetowej https://smoglab.pl/ zamieszczono wtyczkę LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Wtyczka ta oznaczona jest logo LinkedIn oraz znajduje się pod każdym zamieszczonym przez KAS wpisem na stronie.

Jeżeli połączą się Państwo z LinkedIn poprzez stronę SmogLab, portal ten przechwyci tę informacje z urządzeń i sieci internetowych. LinkedIn automatycznie uzyskuje dane dotyczące adresu URL strony, z której zostali Państwo przekierowani, bądź adres URL strony, na którą strona odsyła użytkownika. Portal LinkedIn otrzymuje jednocześnie dane takie jak adres IP Państwa komputera lub serwera proxy, poprzez który użytkownik uzyskuje połączenie z siecią, informacje o systemie operacyjnym tego komputera, używanej przez Państwa przeglądarce, dane dotyczące Państwa urządzeń mobilnych (w tym dostępnych poprzez system operacyjny Państwa urządzeń mobilnych identyfikatorach urządzeń mobilnych), systemie operacyjnym Państwa urządzeń mobilnych (jeśli mają Państwo dostęp do portalu LinkedIn poprzez urządzenie mobilne), a także o Państwa dostawcy internetowym bądź operatorze telefonii komórkowej. LinkedIn może także uzyskać informacje o Państwa lokalizacji.

Jeśli podczas wyświetlania strony https://smoglab.pl/ są Państwo zalogowani jako użytkownik portalu LinkedIn i następnie udostępnią nasz wpis na stronie LinkedIn, portal ten przypisze aktywność na stronie Państwa profilu. Aktualne informacje dotyczące polityki prywatności w LinkedIn mogą Państwo uzyskać na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oraz https://privacy.linkedin.com/.

6. Wtyczka Wykop

Na stronie https://smoglab.pl/ korzystamy również z wtyczki Wykop, które można rozpoznać po logo tego serwisu, która jest umieszczona na dole każdego zamieszczonego przez nas postu, co umożliwia udostępnienie naszego wpisu na portalu Wykop. Więcej informacji dotyczących polityki prywatności serwisu Wykop znajdą Państwo na stronie: https://www.wykop.pl/polityka-prywatnosci/.

7. Wtyczka Creative Commons

Więcej informacji dotyczących Polityki prywatności Creative Commons mogą Państwo uzyskać pod adresem https://creativecommons.org/privacy/https://creativecommons.org/privacy/.

Cookies

Strona https://smoglab.pl/ używa plików cookies w celu dostosowania portalu do Państwa potrzeb związanych z wizytą na naszym portalu oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do urządzenia internauty. Pliki cookies mogą być również używane przez serwisy internetowe, do których odsyłamy zamieszczając np. multimedia. Z uwagi na ograniczenia techniczne, KAS nie posiada możliwości zidentyfikowania naszych użytkowników na podstawie plików cookies i adresów IP, jak również nie gromadzi danych w celu dokonywania takiej identyfikacji.

Strona stosuje pliki cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). Strona wykorzystuje również szereg plików cookies z poszczególnych, poniżej opisanych kategorii:

1. Niezbędne Pliki Cookies

Pliki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej https://smoglab.pl/, dlatego nie jest możliwe ich wyłączenie; są one zawsze aktywne. Zazwyczaj takie cookies są ustawiane jedynie w odpowiedzi do działań podejmowanych przez Państwo w celu ich dokonania. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by blokowała ona bądź zawiadamiała o plikach cookie, jednakże wówczas niektóre elementy strony nie będą działać. Ten rodzaj cookies nie przechowuje żadnych danych osobowych. Wśród cookies z niniejszej kategorii wykorzystujemy: __cfduid.

2. Analityczne Pliki Cookies (cookies ustawień oraz statystyczne)

Ta kategoria plików cookies umożliwia KAS podliczenie wizyt na stronie oraz ustalenie źródła ruchu, dzięki czemu wykonalne jest zmierzenie oraz zwiększenie wydajności strony https://smoglab.pl/. Analityczne cookies pozwalają ustalić popularność poszczególnych podstron oraz zbadać sposób, w jaki użytkownicy poruszają się po witrynie, co zezwala nam na dokonanie poszczególnych ułatwień w celu zagwarantowania Państwu prostego dostępu do zamieszczanych przez nas treści. Wszelkie dane pobierane przez ten rodzaj cookies są zgrupowane i anonimowe. Możliwa jest jego dezaktywacja; w przypadku gdy nie wyrażą Państwo zgody na funkcjonowanie tej kategorii cookies, KAS nie uzyska dostępu do wiadomości o Państwa odwiedzinach na naszej stronie oraz nie będzie miało możliwości monitorować jej wydajności. Z tej grupy cookies wykorzystujemy ciasteczka takie jak: lang, _ga, _gat, _gid oraz collect.

3. Reklamowe Pliki Cookies

Powyższa kategoria cookies jest wykorzystywana przez wiele serwisów społecznościowych, których wtyczki (Plugins) zostały dodane do serwisu w celu umożliwienia Państwu dzielenia się zamieszczonymi przez nas treściami ze swoimi znajomymi oraz przekazywaniu wpisów innym użytkownikom Internetu. Portale te mogą wykorzystać ten rodzaj cookies do stworzenia Państwa profilu zainteresowań, co umożliwi im prezentowanie Państwu spersonalizowanych treści na innych stronach internetowych, które Państwo odwiedzają. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na działanie tych ciasteczek (możliwa jest ich dezaktywacja), mogą Państwo stracić możliwość korzystania z poszczególnych funkcjonalności lub zobaczenia dopasowanych treści. Wśród cookies z niniejszej kategorii wykorzystujemy ciasteczka takie jak: _widgetsettings, CONSENT, dough/1.0/pageview.gif, GPS, i/jot/syndication, IDE, local_storage_support_test, PREF, test_cookie, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, yt.innertube::nextId, yt.innertube::requests, yt-player-two-stage-token.

Zmiana ustawień cookies w przeglądarce

Użytkownicy strony https://smoglab.pl/ w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies w używanych przez siebie przeglądarkach.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są na stronach dotyczących ustawień poszczególnych, wykorzystywanych do wyświetlania treści przeglądarek:

DAROWIZNA

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy  z siedzibą w Krakowie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

2. Zakres danych, cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Imię, nazwisko oraz numer rachunku bankowego są wykorzystywane do rozliczenia umowy darowizny, która jest podstawą ich przetwarzania.

 

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 5 lat zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości.

Po tym momencie zostaną one usunięte zarówno przez nas, jak i przez wszystkie podmioty przetwarzające, którym je przekazaliśmy.

 

4. Odbiorcy danych

Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek, jednak korzystamy przy tym z usług:

 • biura rachunkowego, które jest odbiorcą w świetle prawa.

 

Biuro rachunkowe, będąc podmiotem przetwarzającym działała na podstawie umowy z nami i przetwarza dane tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.