500 krakowskich gospodarstw domowych otrzymuje dopłaty do węgla. "Należy im pomóc w pierwszej kolejności"

Podziel się:

W Krakowie jest tworzony program pomocy w termomodernizacji domów. Jego pierwotna wersja była skonstruowana w taki sposób, że pomoc trafiłaby do zamożniejszych mieszkańców miasta. W tym samym czasie około 500 krakowskich gospodarstw domowych otrzymuje z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dopłaty do węgla. Krakowski Alarm Smogowy apeluje, by to ich objąć wsparciem w pierwszej kolejności.

Kraków, 16.04.2018 r.

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski

Szanowny Panie Prezydencie,

Z dużym zaniepokojeniem przyjmujemy to, co dzieje się wokół planowanego programu wsparcia termomodernizacji dla krakowian. Program ten jest niezbędny aby zakończyć proces likwidacji źródeł niskiej emisji w Krakowie. Niestety, w pierwotnej wersji widoczny był brak namysłu nad celami programu, przez co nie przyniósłby on oczekiwanego efektu w zakresie poprawy jakości powietrza i wsparcia uchwały antysmogowej.

Program przygotowany przez Urząd Miasta skonstruowany został w taki sposób, że wspierałby jedynie wąską grupę zamożniejszych mieszkańców Krakowa, wykluczając ludzi najuboższych i najbardziej potrzebujących. Ci drudzy nie mogliby skorzystać z programu ponieważ nie dysponują odpowiednim wkładem własnym ani możliwościami prefinansowania kosztów inwestycji. W tej grupie intensywność pomocy musi być wyższa.

Według szacunków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie wciąż jest około pół tysiąca domów jednorodzinnych należących do osób objętych pomocą społeczną, otrzymujących wsparcie w postaci dopłat do węgla i ogrzewających swoje domy za pomocą kotłów na paliwa stałe. Są to często gospodarstwa domowe, którym trudno będzie zmienić źródła ciepła, ponieważ fatalny stan budynków powoduje, że ogrzewanie czystym paliwem, znacząco podnosi koszty ogrzewania. Zgodnie z obowiązującą uchwałą antysmogową ci ludzie będą zobligowani do wymiany palenisk do 1 września 2019 r.

W związku z powyższym apelujemy do Pana Prezydenta o niezwłoczne uruchomienie programu skierowanego do tej grupy osób. To właśnie im należy pomóc w pierwszej kolejności, a nie osobom, które stać na przeprowadzenie inwestycji termomodernizacyjnych. Docieplenie domów ludzi mniej majętnych pozwoli również w przyszłości ograniczyć środki wydawane na dopłaty do ogrzewania w ramach lokalnego programu osłonowego. Postulujemy aby 23 miliony złotych, które Kraków planował wydać na termomodernizację u wąskiej grupy bardziej majętnych mieszkańców Krakowa przeznaczone zostało na rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego w naszym mieście.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż właściciele domów jednorodzinnych, którzy są bardziej majętni i nie są zagrożeni ubóstwem energetycznym, mają możliwość skorzystania z pomocy na inwestycję w docieplenie domu w ramach programu JAWOR oferowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja 20% oraz preferencyjna pożyczka). Duplikowanie pomocy dla tej grupy jest bezcelowe.

W imieniu Krakowskiego Alarmu Smogowego,

Podziel się: