61% zapytanych z powodu złego stanu powietrza rozważało zmianę miejsca zamieszkania

1304
0
Podziel się:
Biznes Kontra Smog

Smog może być bardziej dotkliwy w skutkach zdrowotnych niż COVID-19 patrząc w perspektywie długoterminowej – takiego zdania jest aż 52% osób, które wzięły udział w badaniu PwC poprzedzającym start 3. edycji edukacyjnego programu “Biznes kontra smog”. 75% respondentów oczekuje od swoich pracodawców aktywnego zaangażowania w walkę o czyste powietrze, a 61% z powodu złego stanu powietrza rozważało lub rozważa zmianę miejsca zamieszkania i pracy.  

Program „Biznes kontra smog”, którego 3. edycja wystartowała jesienią tego roku, powstał z inicjatywy PwC i jest realizowany we współpracy z 26 firmami pod auspicjami Krakowskiego Alarmu Smogowego i Stowarzyszenia ASPIRE oraz pod honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Celem projektu jest realizacja programu wolontariatu pracowniczego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży na temat smogu i czystości powietrza. Wolontariusze, przygotowywani merytorycznie przez Krakowski Alarm Smogowy, prowadzą szkolenia (w tej edycji przede wszystkim w formie zdalnej) w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Program jest dostosowany do różnych grup wiekowych, a uczestnicy zajęć dowiadują się m.in. czym jest smog, dlaczego powstaje, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia i życia ludzi oraz co można i należy robić, aby móc oddychać czystszym powietrzem. Wszystkie warsztaty są bezpłatne.

W dwóch poprzednich edycjach “Biznes kontra smog” 530 wolontariuszy z zaangażowanych firm przeprowadziło łącznie 1150 warsztatów dla 28 tys. dzieci i młodzieży. Program zdobył tytuł Dobroczyńca Roku 2020 w kategorii Ekologia oraz TOP CSR Initiative in Poland podczas Gali CEE Business Services Awards, która miała miejsce w styczniu 2019 roku.

W 3. edycji programu bierze udział 29 organizacji: ABB, Airly, Akamai, Amer Sports, Amway, Aon, ASSA ABLOY, Grupa CANPACK, Capita, Cisco Systems, Credit Suisse, Ecolab, Euroclear, Herbalife, Hitachi Vantara, HSBC, IAG GBS, Jacobs, Krakowski Alarm Smogowy, Maxima Europe, Oanda, Ocado Polska, UBS, PerkinElmer, PwC, Sappi, State Street Bank Polska, Stowarzyszenie ASPIRE oraz Zurich Insurance Company Ltd. 

Od pierwszej edycji program ‘Biznes kontra smog’ cieszy się rosnącym zainteresowaniem zarówno firm, które dołączają do inicjatywy, jak też szkół i przedszkoli, zgłaszających chęć przeprowadzenia szkoleń w swoich placówkach. Edukacja jest pierwszym i być może najważniejszym krokiem w walce o czyste powietrze – lepiej poznając wpływ naszych działań na środowisko, kształtujemy właściwe proekologiczne zachowania. Cieszę się, że nasza inicjatywa łączy tak wiele firm udowadniając, że społeczną odpowiedzialność biznesu najlepiej realizować poprzez współpracę” – mówi Bartosz Jasiołek, partner w PwC.

Wyniki badania przeprowadzonego przez PwC na grupie 2276 pracowników firm zaangażowanych w program “Biznes kontra smog” pokazują, jak bardzo potrzebne są projekty edukacyjne w zakresie czystego powietrza. 69% respondentów oceniło jakość systemu edukacji w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza w Polsce jako niewystarczającą, a 19% jako bardzo złą. Zdaniem 88% badanych działania interesariuszy publicznych w celu poprawy jakości powietrza w mieście/regionie są za małe.

O tym, że smog jest tematem istotnym także dla pracodawców, przekonuje pytanie dotyczące chęci zmiany miejsca zamieszkania i pracy ze względu na zły stan powietrza – taką możliwość rozważa lub rozważało 61% badanych. Dodatkowo, 75% mówi wprost, że oczekuje od swojego pracodawcy aktywnego włączenia się w działania mające przeciwdziałać pogarszaniu się stanu powietrza w Polsce.  

Wyniki badania PwC to jasny sygnał dla pracodawców, że w walkę o czyste powietrze musimy włączyć się wszyscy. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że tak wiele firm zrzeszonych w ASPIRE dołączyło do inicjatywy. Efekty naszych wspólnych działań dzięki temu mogą być jeszcze większe” – mówi Andrew Hallam, sekretarz generalny Stowarzyszenia ASPIRE. 

PwC zapytało także respondentów o ocenę długoterminowych skutków zdrowotnych poszczególnych zjawisk, z jakimi jako społeczeństwo obecnie się zmagamy. 52% badanych wskazało smog, jako zjawisko najbardziej dotkliwe w skutkach dla zdrowia, 40% wybrało zmiany klimatyczne, a niecałe 8% oceniło, że to COVID-19 może mieć najgorsze konsekwencje.

„Jakość powietrza w Polsce jest wciąż bardzo zła. Opublikowany niedawno raport Europejskiej Agencji Środowiska wskazuje, że Polska ma najwyższe stężenia benzo[a]pirenu w całej Unii Europejskiej oraz jedne z najwyższych stężeń pyłu. Podnoszenie świadomości, to obok regulacji prawnych i programów finansowych, najważniejsze działanie w zakresie poprawy jakości powietrza. Mamy nadzieję, że wyższa świadomość dzieci przełoży się również na zwiększenie wiedzy rodziców oraz zmotywowanie ich do podjęcia działań, które przełożą się na poprawę jakości powietrza. W Polsce wciąż około 3 miliony domów ogrzewanych jest za pomocą przestarzałych kotłów na węgiel i drewno, które emitują duże ilości zanieczyszczeń. Ponad 80% węgla spalanego w gospodarstwach domowych UE spalane jest w Polsce. Jeśli chcemy oddychać czystym powietrzem to musi się to zmienić, a edukacja i rzetelna informacja może mieć niebagatelny wpływ na miliony decyzji w tym obszarze” – Anna Dworakowska, współzałożycielka Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Źródło: informacja prasowa programu „Biznes kontra smog”. Fot. Shutterstock.

Podziel się: