Udostępnij

80 proc. węglowych instalacji grzewczych w Małopolsce to "kopciuchy". Prawie 5 proc. ludzi przyznaje, że pali miałem

14.11.2016

Wśród instalacji grzewczych na węgiel zainstalowanych w domach jednorodzinnych zdecydowanie dominują kotły zasypowe. Ich udział wynosi ponad 80%.

W miastach odsetek tego typu kotłów jest nieco niższy niż w próbie ogółem. Równocześnie na terenach miejskich udział kotłów retortowych sięga 17%. Na wsiach w kocioł retortowy wyposażonych jest niespełna 10% budynków ogrzewanych źródłami węglowymi. Piece kaflowe występują w budownictwie jednorodzinnym sporadycznie, obecność odnotować można jedynie w budynkach wzniesionych przed wojną i w niewielkim procencie w domach oddanych w latach wczesno powojennych.

wegiel

Kotły retortowe znacznie częściej zainstalowane są w budynkach wzniesionych po 2000 r. Niemniej jednak należy zauważyć, że również w budynkach wzniesionych po 2000 roku udział kotłów zasypowych przekraczający 70% określić należy jako znaczny. Z kotłów retortowych znacznie częściej korzystają lepiej uposażeni właściciele domów.

wegiel2

Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przeważają urządzenia wiekowe. Udział stosunkowo nowych kotłów, do 3 lat, wynosi zaledwie 21%. Dalsze 30% kotłów to już urządzenia w wieku 4 do 10 lat. Pozostałe 49% kotłów ma 10 lat i więcej. Średni wiek kotłów retortowych (średnia 6 lat, mediana 5 lat) jest znacznie niższy niż zasypowych (średnia 12 lat, mediana 10 lat).

wegiel3

Najczęstszym typem paliwa używanego w kotłach węglowych jest węgiel typu orzech i kostka. Kostki używa prawie 40% właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych kotłami i piecami węglowymi. Węgiel typu orzech najczęściej wykorzystywany jest w co trzecim budynku ogrzewanym węglem. Dalsze 13% badanych wykorzystuje eko-groszek, a 5% miał. W przypadku rodzaju wykorzystywanego węgla nie występują duże różnice pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi, choć można zauważyć, że wykorzystanie eko-groszku nieco częściej deklarują mieszkańcy miast, co jest związane z większą popularnością na tych terenach kotłów retortowych.

wegiel4

wegiel4

W kotłach i piecach węglowych powszechnie wykorzystuje sie również drewno. 87% właścicieli domów jednorodzinnych wyposażonych w źródła węglowe deklaruje współspalanie w kotłach lub piecach węglowych drewna. Nieco częściej sytuacja taka ma miejsce na terenach wiejskich gdzie odsetek wykorzystujących drewno wynosi 90%, podczas gdy w miastach odsetek ten kształtuje sie na poziomie poniżej 80%.

wegiel5

Tekst jest fragmentem raportu „Stan techniczny budynków jednorodzinnych w województwie Małopolskim – źródła ogrzewania i standardy izolacyjności cieplnej”. Wyniki opracował Łukasz Pytliński, CEM Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej, Kraków, Listopad 2016.

Cały raport można pobrać ze strony Krakowskiego Alarmu Smogowego TUTAJ. (PDF)

Autor

SmogLab

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.