80 proc. węglowych instalacji grzewczych w Małopolsce to "kopciuchy". Prawie 5 proc. ludzi przyznaje, że pali miałem

1713
0
Podziel się:

Wśród instalacji grzewczych na węgiel zainstalowanych w domach jednorodzinnych zdecydowanie dominują kotły zasypowe. Ich udział wynosi ponad 80%.

W miastach odsetek tego typu kotłów jest nieco niższy niż w próbie ogółem. Równocześnie na terenach miejskich udział kotłów retortowych sięga 17%. Na wsiach w kocioł retortowy wyposażonych jest niespełna 10% budynków ogrzewanych źródłami węglowymi. Piece kaflowe występują w budownictwie jednorodzinnym sporadycznie, obecność odnotować można jedynie w budynkach wzniesionych przed wojną i w niewielkim procencie w domach oddanych w latach wczesno powojennych.

wegiel

Kotły retortowe znacznie częściej zainstalowane są w budynkach wzniesionych po 2000 r. Niemniej jednak należy zauważyć, że również w budynkach wzniesionych po 2000 roku udział kotłów zasypowych przekraczający 70% określić należy jako znaczny. Z kotłów retortowych znacznie częściej korzystają lepiej uposażeni właściciele domów.

wegiel2

Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przeważają urządzenia wiekowe. Udział stosunkowo nowych kotłów, do 3 lat, wynosi zaledwie 21%. Dalsze 30% kotłów to już urządzenia w wieku 4 do 10 lat. Pozostałe 49% kotłów ma 10 lat i więcej. Średni wiek kotłów retortowych (średnia 6 lat, mediana 5 lat) jest znacznie niższy niż zasypowych (średnia 12 lat, mediana 10 lat).

wegiel3

Najczęstszym typem paliwa używanego w kotłach węglowych jest węgiel typu orzech i kostka. Kostki używa prawie 40% właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych kotłami i piecami węglowymi. Węgiel typu orzech najczęściej wykorzystywany jest w co trzecim budynku ogrzewanym węglem. Dalsze 13% badanych wykorzystuje eko-groszek, a 5% miał. W przypadku rodzaju wykorzystywanego węgla nie występują duże różnice pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi, choć można zauważyć, że wykorzystanie eko-groszku nieco częściej deklarują mieszkańcy miast, co jest związane z większą popularnością na tych terenach kotłów retortowych.

wegiel4

wegiel4

W kotłach i piecach węglowych powszechnie wykorzystuje sie również drewno. 87% właścicieli domów jednorodzinnych wyposażonych w źródła węglowe deklaruje współspalanie w kotłach lub piecach węglowych drewna. Nieco częściej sytuacja taka ma miejsce na terenach wiejskich gdzie odsetek wykorzystujących drewno wynosi 90%, podczas gdy w miastach odsetek ten kształtuje sie na poziomie poniżej 80%.

wegiel5

Tekst jest fragmentem raportu „Stan techniczny budynków jednorodzinnych w województwie Małopolskim – źródła ogrzewania i standardy izolacyjności cieplnej”. Wyniki opracował Łukasz Pytliński, CEM Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej, Kraków, Listopad 2016.

Cały raport można pobrać ze strony Krakowskiego Alarmu Smogowego TUTAJ. (PDF)

Podziel się: