Alarm Smogowy. Lista działań krótkoterminowych

2775
2
Podziel się:

– W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego (…) informuje właściwe organy o konieczności podjęcia działań określonych planem działań krótkoterminowych – można przeczytać w ustawie Prawo ochrony środowiska.
Wczoraj na sześciu z ośmiu krakowskich stacji monitoringu powietrza zarejestrowano przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10.
Lista wspomnianych powyżej działań krótkoterminowych, które można podjąć po ogłoszeniu alarmu smogowego, została zawarta w Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego z 2013 roku. Są tam m.in.:
– Intensywne kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów. Przy czym kontrole powinny obejmować interwencje zgłaszane telefonicznie oraz patrole w rejonach o wysokim ryzyku spalania odpadów, a nakładane kary za naruszenie przepisów zakazujących spalanie odpadów powinny uwzględniać szczególną szkodliwość tych działań w sytuacjach wysokich stężeń zanieczyszczeń.
– Czasowy zakaz palenia w kominkach.
– Czasowe zawieszenie uciążliwych prac budowlanych.
– Ograniczenie ruchu pojazdów, w tym wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów do centrów miast, szczególnie w odniesieniu do samochodów o masie powyżej 3,5 t. oraz intensywne kontrole policji i inspekcji transportu drogowego w zakresie przestrzegania ustanowionych zakazów wjazdu oraz spełniania przez pojazdy poruszające się po drogach norm emisji spalin.
– Czasowe ograniczenie emisji z przedsiębiorstw, w tym czasowe wstrzymanie procesów technologicznych, które powodują emisję do powietrza, a ich wstrzymanie „nie spowoduje nieproporcjonalnie wysokich kosztów dla przedsiębiorcy lub wprowadzenie działań organizacyjnych ograniczających emisję z zakładu.”
Ponadto:
– Wojewoda Małopolski przekazuje do regionalnych i lokalnych rozgłośni telewizyjnych, radiowych, prasy i mediów elektronicznych komunikat o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.
– Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje komunikat o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, a powiatowe centra zarządzania kryzysowego do gmin na swoim obszarze.
– Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje informację do podmiotów zobligowanych do podjęcia działań krótkoterminowych oraz monitoruje wprowadzanie działań poprzez informacje zwrotne od odpowiedzialnych organów i podmiotów.
Oprócz tego jest jeszcze kilka możliwości i kilka spraw ważnych.
Kompletną listę działań krótkoterminowych znajdziecie w Programie Ochrony Powietrza z 2013 roku, który jest pod tym LINKIEM (s. 88-92, plik PDF).
W nowym programie, który został zaktualizowany niedawno i czeka jeszcze, by skończył się dwutygodniowy okres vacatio legis, lista działań jest dłuższa, jednak gdy chodzi o te operacyjne – bardzo podobna. Nowy program, który zacznie obowiązywać za kilka dni znajdziecie TUTAJ (PDF).
Fot. Fotolia

Podziel się: