Apel o ogłoszenie stanu klęski SMOGU

2128
1
Podziel się:

Dziś rano między innymi na internetowej stronie Skawińskiego Alarmu Smogowego pojawił się apel skierowany do Wojewody Małopolskiego oraz Marszałka województwa, w którym mieszkańcy aglomeracji krakowskiej domagają się ogłoszenia stanu klęski w związku z gęstym smogiem, który spowił aglomerację.

PILNE!!! Wniosek o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na obszarze Metropolii Krakowskiej.Do:Wojewody…

Opublikowany przez Skawiński Alarm Smogowy Poniedziałek, 27 stycznia 2020

Sam apel wysłano też do odpowiednich urzędów.

Brzmi on tak:

Szanowny Panie Wojewodo, Szanowny Panie Marszałku,

W związku z utrzymującym się katastrofalnym stanem jakości powietrza,  występującym wskutek spotęgowania destrukcyjnego wpływu niskiej emisji z pyłowych, przestarzałych palenisk domowych na terenie wszystkich gmin ościennych Krakowa, przez utrzymujące się niekorzystne zjawiska naturalne, tj, inwersję temperatur i brak wiatru,  zgodnie z  art. 232 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wnosimy o niezwłoczne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej – klęski SMOGU – na terenie gmin ościennych Krakowa.

Ponadto apelujemy o podjęcie działań eliminujących skutki oddziaływania klęski żywiołowej na zdrowie i życie mieszkańców Miasta Krakowa, narażonych na działanie napływających mas ciężko zanieczyszczonego powietrza z gmin sąsiednich.   

W związku z powyższym apelujemy i wnosimy o niezwłoczną organizację spotkania kryzysowego władz miasta Krakowa oraz gmin ościennych, celem zaplanowania i podjęcia skoordynowanych działań, przedstawionych w załączonym wniosku wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem;

Mieszkańcy Gminy Czernichów

Mieszkańcy Gminy Niepołomice

Mieszkańcy Gminy Skawina

Mieszkańcy Gminy Wieliczka

Mieszkańcy Gminy Zabierzów

Podziel się: