Udostępnij

Apelują do premiera o wstrzymanie nowych inwestycji żeglugowych. „To trwonienie pieniędzy polskich podatników”

30.05.2020

Koalicja Ratujmy Rzeki skierowała pismo do premiera Morawieckiego w sprawie przetargów, które w ostatnich miesiącach ogłosiły Wody Polskie. Chodzi o opracowanie projektów i dokumentacji dotyczących budowy stopni wodnych na Odrze i Wiśle. Wśród nich m.in. stopień Siarzewo, którego przygotowanie ma kosztować ponad 87 milionów złotych, choć inwestycja wciąż nie ma ostatecznej decyzji środowiskowej. 

Według Koalicji, planowane inwestycje Wód Polskich są “szkodliwe środowiskowo i społecznie, nieefektywne ekonomicznie i nieracjonalne gospodarczo”, a ogłoszone przetargi to “trwonienie pieniędzy polskich podatników”.  Apel o ich zaprzestanie dotyczy w szczególności wykreślenia z ’Planu Postępowań o Udzielenie Zamówień na 2020 r. PGW Wody Polskie’ wszystkich pozycji dotyczących nowych inwestycji żeglugowych. 

W Planie tym przewidziano m.in. 87 milionów złotych na przygotowania do budowy stopnia Siarzewo, dla którego nie wydano ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w sprawie którego nie uzyskano wymaganej prawem opinii Komisji Europejskiej. 

Z kolei opracowanie koncepcji dla przedsięwzięcia “Budowa stopnia wodnego Niepołomice” zakłada wydatek rzędu dwóch milionów złotych. Aktywiści przypominają, że według krakowskich naukowców i ekspertów, stopień ten pogłębi degradację stanu ekologicznego Wisły, pogorszy warunki wodne Puszczy Niepołomickiej oraz zmniejszy retencję dolinową o 2,4 mln m3. Tym samym zwiększy się zagrożenie powodziowe terenów położonych w dolinie Wisły poniżej stopnia Przewóz.

“Celowość i racjonalność tych inwestycji nie zostały potwierdzone w żadnym dokumencie planistycznym poddanym strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Co więcej, zagrożenia dla środowiska wynikające z budowy dróg wodnych zostały zdiagnozowane w Prognozie oddziaływania na środowisko dla Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.” – czytamy w liście do Mateusza Morawieckiego.

Apel w obliczu recesji i suszy

To kolejny apel do władz, skierowany przez Ratujmy Rzeki, w sprawie wydawania pieniędzy z budżetu państwa na inwestycje żeglugowe. W styczniu prezes Wód Polskich nie podzielił obaw aktywistów w sprawie stopnia Siarzewo. Z kolei list otwarty z kwietnia tego roku do ministra Marka Gróbarczyka – “Chrońmy rzeki, inwestujmy w kolej” – pozostał bez odpowiedzi.

Koalicja, skupiająca organizacje i osoby zajmujące się ochroną polskich rzek, podkreśla również, że w obliczu recesji i suszy wydatki na gospodarkę wodną, powinny być szczególnie odpowiednio przemyślane.

“Liczymy, że Pan Premier potraktuje nasze postulaty poważnie. Grozi nam recesja gospodarcza wywołana pandemią COVID 19: tysiące ludzi traci pracę, tysiącom przedsiębiorców grozi upadłość. Mamy zagrożenie suszą na niespotykaną dotąd skalę. Czy dział 'gospodarka wodna’ naprawdę nie ma pilniejszych wydatków?” – piszą aktywiści na Facebooku.

Źródło: Koalicja Ratujmy Rzeki

Fot: Dolina Odry / Shutterstock

Autor

Karolina Gawlik

Dziennikarka i pieśniarka, opiekunka projektu Mantra Ziemia łączącego świadomą sztukę i głęboką ekologię. Publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach najchętniej opowiada o prawdzie ludzkiego serca oraz naturze jako podmiocie. Autorka dokumentu „Świat do naprawy”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.