„Biznes kontra smog”. 36 tys. dzieci dowiedziało się, jak powstają zanieczyszczenia powietrza

1146
0
Podziel się:
Dzieci w maskach

Zakończyła się 3. edycja programu edukacyjnego „Biznes kontra smog”, w którym wolontariusze z kilkudziesięciu zrzeszonych firm przygotowują i prowadzą szkolenia dla dzieci i młodzieży na temat przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza. W tej edycji zajęcia były prowadzone głównie online i wzięło w nich udział ponad 8 tys. dzieci i młodzieży. Program “Biznes kontra smog” powstał z inicjatywy PwC i jest realizowany we współpracy z 26 firmami oraz Krakowskim Alarmem Smogowym i Stowarzyszeniem ASPIRE.

Celem projektu „Biznes kontra smog” jest realizacja programu wolontariatu pracowniczego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży na temat smogu i czystości powietrza. Wolontariusze, przygotowywani merytorycznie przez Krakowski Alarm Smogowy, prowadzą szkolenia (w tej edycji przede wszystkim w formie zdalnej) w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Program jest dostosowany do różnych grup wiekowych, a uczestnicy zajęć w sposób interaktywny dowiadują się m.in. czym jest smog, dlaczego powstaje, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia i życia ludzi oraz co można i należy robić, aby móc oddychać czystszym powietrzem. Wszystkie warsztaty są bezpłatne.

W 3. edycji programu brało udział 29 organizacji: ABB, Airly, Akamai, Amer Sports, Amway, Aon, ASSA ABLOY, Grupa CANPACK, Capita, Cisco Systems, Credit Suisse, Ecolab, Euroclear, Herbalife, Hitachi Vantara, HSBC, IAG GBS, Jacobs, Krakowski Alarm Smogowy, Maxima Europe, Oanda, Ocado Polska, UBS, PerkinElmer, PwC, Sappi, State Street Bank Polska, Stowarzyszenie ASPIRE oraz Zurich Insurance Company Ltd. 

Trwająca pandemia zmienia naszą rzeczywistość, są jednak tematy, których nie można odkładać na później, a jednym z nich jest dbałość o klimat i edukacja w tym zakresie. Dlatego pomimo wyzwań, jakie przyniósł COVID-19, kontynuujemy program Biznes kontra smog, od początku oparty na szerokiej współpracy wielu podmiotów – dzięki temu nasz wpływ społeczny jest coraz większy” – mówi Bartosz Jasiołek, partner w PwC.

W ciągu 3 edycji „Biznes kontra smog”:

  • 36 000 dzieci dowiedziało się dlaczego powstaje smog, jak wpływa na nasze zdrowie i jak mu zapobiegać 
  • Wolontariusze przeprowadzili 1550 warsztatów edukacyjnych, zarówno w formie stacjonarnej, online jak i hybrydowo (jeden wolontariusz w placówce, a drugi zdalnie)
  • W program zaangażowało się 720 pracowników-wolontariuszy 
  • Szkolenia były prowadzone w placówkach zlokalizowanych w 130 miejscowościach w Polsce

Najnowsze dane pokazują jak wiele jest jeszcze do zrobienia. W całej Polsce dymi jeszcze niemal 3 miliony tzw. „kopciuchów”, a więc kotłów o wysokich emisjach zanieczyszczeń. To one stanowią główne źródło zanieczyszczenia powietrza w Polsce i zgodnie z uchwałami antysmogowymi muszą zniknąć w ciągu kilku lat. I choć Polacy powoli zaczynają zmieniać to czym ogrzewają domy – w ostatnich sześciu latach zlikwidowano 850,000 takich „kopciuchów” – to tempo tych zmian jest niewystarczające. Dlatego tak ważne jest ciągłe zwracanie uwagi na problem smogu i pokazywanie działań, które każdy z nas może podjąć by poprawić jakość powietrza” – mówi Anna Dworakowska, dyrektor programowa Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Kwestie środowiskowe coraz ważniejsze dla pracowników i pracodawców 

Na jesieni 2020 r. PwC przeprowadziło badanie na grupie 2276 pracowników firm zaangażowanych w program „Biznes kontra smog”. 69% respondentów oceniło jakość systemu edukacji w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza w Polsce jako niewystarczającą, a 19% jako bardzo złą. Zdaniem 88% badanych działania interesariuszy publicznych w celu poprawy jakości powietrza w ich mieście/regionie są za małe.

Zmianę miejsca zamieszkania i pracy z powodu złego stanu powietrza rozważa lub rozważało 61% badanych. Dodatkowo, 75% mówi wprost, że oczekuje od swojego pracodawcy aktywnego włączenia się w działania mające przeciwdziałać pogarszaniu się stanu powietrza w Polsce.

Z najnowszego raportu PwC “CEO Survey” wynika, że prezesi firm w Polsce dostrzegają rosnące znaczenie tematów związanych ze środowiskiem i wpływem społecznym. 49% polskich liderów biznesowych wprowadza lub rozważa wprowadzenie zmian w celach organizacyjnych, by lepiej pokazać rolę, jaką odgrywa ich organizacja w społeczeństwie. 

Zdjęcie: Sharomka/Shutterstock

Podziel się: