Udostępnij

NIK: „Bomby ekologiczne” nadal groźne. Jedna czwarta kontrolowanych powiatów nie identyfikuje skażonych terenów

05.08.2019

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się, jak organy państwowe radzą sobie z problemem tzw. „bomb ekologicznych”, czyli historycznych zanieczyszczeń gleby – m.in. pozostałych po zlikwidowanych już zakładach przemysłowych. W ocenie NIK ich wykrywanie i usuwanie nie działa skutecznie ani na szczeblu samorządowym, ani ogólnokrajowym: organy administracji publicznej nie znają realnej skali zagrożenia, co naraża użytkowników terenów zanieczyszczonych na kontakt ze szkodliwymi dla zdrowia substancjami.

NIK po raz pierwszy podjęła się kontroli tego, jak organy administracji publicznej podchodzą do problemu historycznych zanieczyszczeń gleb. Jak napisano w raporcie, przyczyną podjęcia kontroli był fakt, że – pomimo regulacji prawnych – nadal nie zostały rozwiązane problemy związane z zanieczyszczeniem po zlikwidowanych zakładach przemysłowych. W tym tych, które stanowiły własność Skarbu Państwa. Problem dotyczy m.in. byłych gazowni, koksowni, zakładów chemicznych, hut, nasycalni podkładów kolejowych, magazynów paliw, a także infrastruktury pozostałej po bazach wojskowych.

W dokumencie zwrócono ponadto uwagę, że w ostatnich latach media informowały o przypadkach inwestycji mieszkaniowych, zlokalizowanych na terenach zanieczyszczonych.

Przyjrzano się jednostkom, w kompetencjach których w latach 2014-2018 pozostawały działania związane z zanieczyszczeniami:  Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz sześciu regionalnym dyrekcjom, 18 jednostkom samorządu terytorialnego (w tym m.in. Urzędowi m.st. Warszawy i trzem Urzędom Dzielnic: Białołęki, Bielan, Woli), Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz sześciu funduszom wojewódzkim.

Monitoring przez samorządy

Jeśli chodzi o samą identyfikację zanieczyszczonych gleb, dokonywało jej blisko 3/4 kontrolowanych jednostek samorządu (powiatów oraz miast na prawach powiatu). Jednak w ocenie NIK w połowie spośród z nich działania te były dokonywane nierzetelnie.

Doceniono natomiast inicjatywę 7 z 14 badanych podmiotów samorządowych, w których mieszkańcy mogą zgłaszać potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Jedynie 42,8 proc. kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego wywiązywało się z obowiązku prowadzenia i przekazywania do wojewody rejestru terenów, gdzie przekroczone zostały standardy jakości (z wyszczególnieniem tych, na których do rekultywacji zobowiązany był starosta).

Rejestr po stronie organów ochrony środowiska

W raporcie NIK podjęło również temat utworzonego w 2016 roku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Zdaniem kontrolujących nie odzwierciedla on faktycznego stanu problemu. Jako powód wskazano nierzetelne dokonywanie wpisów do rejestru, brak jego uzupełniania i aktualizacji przez regionalnych dyrektorów, także fakt, że obecne przepisy nie pozwalają na uwzględnienie w rejestrze terenów zgłaszanych przez starostów w latach 2001-2007. Autorzy raportu zwracają uwagę, że  w latach 2008-2016 nie istniał obowiązek prowadzenia rejestrów przez organy ochrony środowiska, co powoduje nieciągłość w monitorowaniu zanieczyszczeń.

 

Z pełnym raportem Najwyższej Izby Kontroli można zapoznać się tutaj.

Szczegółowe omówienie głównych wniosków (w formie prezentacji) opublikowano tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock/KYTan

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.