Udostępnij

45 proc. Małopolan wdycha dym z palonych śmieci [RAPORT]

11.10.2016

Wyniki badań wskazują, że spalanie odpadów dotyka swoimi skutkami znaczną część mieszkańców województwa małopolskiego.

Aż 45% badanych wskazuje, że ma do czynienia w swojej okolicy z problemem spalania śmieci w domowych piecach lub na wolnym powietrzu. Najczęściej tego rodzaju doświadczenia deklarują badani zamieszkujący mniejsze miasta województwa. Ponad połowa respondentów należących do tego segmentu uważa, że problem ten dotyczy ich okolicy. Analogiczny odsetek dla stolicy województwa Małopolskiego jest znacznie niższy, choć i tak istotnie wysoki, gdyż kształtuje się na poziomie 36%. Na terenach wiejskich problem spalania odpadów zauważa 45% badanych.

Fakt dostrzegania problemu spalania odpadów jest ściśle związany z wykształceniem. Wśród osób z wykształceniem podstawowym na problem ten wskazuje niespełna 30% badanych, podczas gdy wśród badanych legitymujących się wykształceniem wyższym odsetek ten sięga już niemal 60%. Co interesujące, problem palenia odpadami rzadziej skłonni są zauważać najstarsi badani (59 lat i więcej), gdyż w grupie tej odsetek wskazujących na istnienie problemu wynosi około 40%, natomiast wśród osób poniżej 45 roku życia kształtuje się na poziomie 50%.

spalaniesmieci

Zaledwie 9% badanych z grupy tych mieszkańców, którzy dostrzegają występowanie zjawiska spalania odpadów w ich miejscowości skłonnych jest traktować ten problem jako mało istotny. Zdecydowana większość badanych z analizowanej grupy twierdzi, że spalanie śmieci jest to problem poważny lub nawet bardzo poważny. Najczęściej wagę tego problemu podkreślają mieszkańcy Krakowa. Aż 70% wśród tych mieszkańców stolicy Małopolski, którzy stykają się ze zjawiskiem spalania śmieci, określa ten problem jako bardzo poważny. Znacznie rzadziej tak kategorycznych stwierdzeń w odniesieniu do spalania odpadów skłonni są natomiast używać mieszkańcy terenów wiejskich.

spalaniesmieci2

***

Tekst jest fragmentem raportuJakość powietrza w ocenie mieszkańców województwa Małopolskiego”.

Badania przeprowadzone przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, na zlecenie Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy, w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” dofinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej LIFE, / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.

Opracowanie wyników: Łukasz Pytliński, CEM Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej.

Całość można pobrać TUTAJ (PDF).

Fot. Jennifer D/Flickr. Licencja CC.

Autor

SmogLab

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.