45 proc. Małopolan wdycha dym z palonych śmieci [RAPORT]

2830
0
Podziel się:

Wyniki badań wskazują, że spalanie odpadów dotyka swoimi skutkami znaczną część mieszkańców województwa małopolskiego.

Aż 45% badanych wskazuje, że ma do czynienia w swojej okolicy z problemem spalania śmieci w domowych piecach lub na wolnym powietrzu. Najczęściej tego rodzaju doświadczenia deklarują badani zamieszkujący mniejsze miasta województwa. Ponad połowa respondentów należących do tego segmentu uważa, że problem ten dotyczy ich okolicy. Analogiczny odsetek dla stolicy województwa Małopolskiego jest znacznie niższy, choć i tak istotnie wysoki, gdyż kształtuje się na poziomie 36%. Na terenach wiejskich problem spalania odpadów zauważa 45% badanych.

Fakt dostrzegania problemu spalania odpadów jest ściśle związany z wykształceniem. Wśród osób z wykształceniem podstawowym na problem ten wskazuje niespełna 30% badanych, podczas gdy wśród badanych legitymujących się wykształceniem wyższym odsetek ten sięga już niemal 60%. Co interesujące, problem palenia odpadami rzadziej skłonni są zauważać najstarsi badani (59 lat i więcej), gdyż w grupie tej odsetek wskazujących na istnienie problemu wynosi około 40%, natomiast wśród osób poniżej 45 roku życia kształtuje się na poziomie 50%.

spalaniesmieci

Zaledwie 9% badanych z grupy tych mieszkańców, którzy dostrzegają występowanie zjawiska spalania odpadów w ich miejscowości skłonnych jest traktować ten problem jako mało istotny. Zdecydowana większość badanych z analizowanej grupy twierdzi, że spalanie śmieci jest to problem poważny lub nawet bardzo poważny. Najczęściej wagę tego problemu podkreślają mieszkańcy Krakowa. Aż 70% wśród tych mieszkańców stolicy Małopolski, którzy stykają się ze zjawiskiem spalania śmieci, określa ten problem jako bardzo poważny. Znacznie rzadziej tak kategorycznych stwierdzeń w odniesieniu do spalania odpadów skłonni są natomiast używać mieszkańcy terenów wiejskich.

spalaniesmieci2

***

Tekst jest fragmentem raportuJakość powietrza w ocenie mieszkańców województwa Małopolskiego”.

Badania przeprowadzone przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, na zlecenie Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy, w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” dofinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej LIFE, / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.

Opracowanie wyników: Łukasz Pytliński, CEM Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej.

Całość można pobrać TUTAJ (PDF).

Fot. Jennifer D/Flickr. Licencja CC.

Podziel się: