Chcesz czystego luftu na Ślōnsku? Podpisz pismo a niy dej sie truć! Czas chycić sie za to, bo sytuacyjo je fest zło

2122
1
Podziel się:
Katowice. Fot. Fotolia

Chcesz czystego luftu na Ślōnsku? Upōminej sie ô to, coby coś robiyli z tym smrodym. Podpisz pismo do Forsztandu Ślōnskigo Wojewōdztwa, a Syjmiku Ślōnskigo Wojewōdztwa.
To Ślōnsk mo najbardziyj zatruty luft we Polsce. To ślōnski miasta sōm na przodku we tabulach na najbardziyj zmazane miasta we Europie. To sam zmierzili najwiyncyj kurzu we lufcie, zawrzyli szkoły, a kozali nōm niy wylazować z chałupōw skuli tego. Najwyższy czas chycić sie za to, bo sytuacyjo je fest zło.
Podle tego, co ôbadała Najwyższo Izba Kōntrole, najwiyncyj kurzu we lufcie je skuli hajcowanio w piecach w chałupach. W wojewōdztwie ślōnskij je dali j kole 700 tysiyncy piecōw, we familokach, a chałupach. We piecach tych hajcuje sie mułym, flotym, ale tyż roztomańtymi trōciznami. Kepski wōngel, stare piece, robiōm to, że w kurzu z kōminōw je mocka trōcizny (benzo(a) piren), po tym ludzie chorujōm na raka, a inksze mutacyje. Pod wiela niy przestanymy hajcować w tych starych piecach, a tymi mułami, to luft we ślōnskim wojewōdztwie sie niy poprawi.
Podle planu Forsztandu Wojewōdztwa Ślōnskigo (uchwała przeciwko smogowi) mo sie to poprawić, bo chcōm zakozać hajcować mułami, flotami, a tyż w tych starych piecach. My ale padōmy, co bydzi to trwać za dłōgo, podle tych planów. Niy mogymy czekać do 2026 roku na to, coby mōć nareszcie dychać świyżym luftym, kery niy bydzie nas truł. Skuli tego chcymy, coby zmiynić uchwała tak, coby te „smrodziuchy” zakozać do 1 stycznia 2022 roku.
Szkryfnij sam.
 

Inicjatywa „Wyjście Smoga”

Katowicki Alarm Smogowy

Raciborski Alarm Smogowy

Rybnicki Alarm Smogowy

Zabrzański Alarm Smogowy

Śląską wersję tekstu przygotował Stanisław Neblik „Fojerman” (lauba-slonsko.pl), Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich.

Petycję można podpisać TUTAJ.

Fot. Katowice/Fotolia

Podziel się: