Debata, która zapowiada przełom. „Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość”

130
0
Podziel się:

5 grudnia, podczas I Ogólnopolskiej Debaty „Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość”, padnie wiele ważnych kwestii. Eksperci, politycy, aktywiści i studenci będą rozmawiać o konieczności zmian w systemie produkcji żywności. Transformacji takiej, która zagwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie ludzi, dobrą kondycję przyrody i nie zaszkodzi klimatowi. SmogLab objął nad wydarzeniem patronat medialny.

Na ratunek dla planety jeszcze nie jest za późno, ale nie możemy dłużej zwlekać. To hasło towarzyszyć będzie ogólnopolskiej debacie z udziałem ekspertów, aktywistów, młodych ludzi, polityków, przedstawicieli firm z sektora rolno-spożywczego oraz samorządowców. Będą rozmawiać o wyzwaniach klimatycznych i środowiskowych, przed jakimi stanęła ludzkość. A zwłaszcza o wyzwaniach dla rolnictwa i sektora produkcji żywności w Polsce.

Rolnictwo i klimat ściśle na siebie oddziałują. Debata to wyjaśni

– Dlaczego klimat i rolnictwo? Z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego to największe wyzwanie, przed którym dzisiaj stoimy. Rozstrzygające o tym, czy zostawimy naszym dzieciom i wnukom bezpieczny świat. Czy też zniszczymy go w takim stopniu, że być może nie będą mogły w tej nowej rzeczywistości żyć – powiedział Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej, profesor SGGW i opiekun merytoryczny debaty. 

Dlaczego zatem rolnictwo?

Ponieważ bez bezpieczeństwa żywnościowego przetrwanie cywilizacji, przetrwanie gatunku ludzkiego, nie będzie możliwe.

Dodał, że rolnictwo jest specyficznym sektorem z punktu widzenia ochrony klimatu i zmiany klimatu.

– Z jednej strony jest najbardziej narażone na skutki zmiany klimatu dlatego, że wszystkie czynniki produkcji rolnej: temperatury średnie, maksymalne, minimalne, wielkość, rozkład opadów. To są czynniki decydujące o możliwości prowadzenia działalności rolniczej i jej efektywności.

Eksperci opowiedzą o największych bolączkach współczesnego rolnictwa, źródło: KK

Z drugiej strony, jak uświadamia prof. Karaczun, rolnictwo bardzo oddziałuje na klimat.

– Jest źródłem (według różnych szacunków) od 12 do 14 proc. emisji gazów cieplarnianych, które odprowadzane są do środowiska, do atmosfery w wyniku działalności człowieka. To pokazuje, że bez działań w rolnictwie po prostu nie da się osiągnąć neutralności klimatycznej. I nie da się ochronić klimatu.

Trzy sesje panelowe poprzedzą wystąpienia opiekunów merytorycznych oraz studentów i aktywistów młodego pokolenia. Ich stanowiska reprezentować będą Gabriela Karaś, studentka kierunku Zarządzanie z WSIiZ w Rzeszowie; Iwona Stawarz, studentka kierunku Environmental Protection and Management z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kacper Blok reprezentujący Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Opiekunem merytorycznym sesji I pt. „System produkcji żywności do kapitalnego remontu” będzie profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek.

Debata będzie uświetniona przez ekspertów. Porozmawiają o zagrożeniach i szansach

Co zostanie poruszone?

– jałowienie gleb,

– znikanie owadów zapylających,

– szkodliwy wpływ ferm przemysłowych, upraw monokultorowych na przyrodę i klimat.

Między innymi te zagadnienia będą przedmiotem rozmowy Barbary Baj-Wójtowicz, wykładowczyni Uniwersytetu w Oxfordzie oraz wiceprezeski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa, prof. dr hab. inż. Małgorzaty Bzowskiej-Bakalarz, kierowniczki Katedry Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Michała Kołodziejczaka, posła na Sejm, rolnika, założyciela ruchu społeczno-politycznego Agrounia i innych gości.

Bioróżnorodność jest kluczowa

Sesja II „Bioróżnorodność – przyszłość rolnictwa czy utopia?” pod merytoryczną opieką prof. UJ dr hab. Pauliny Kramarz skupi się uprzemysłowieniu rolnictwa. A konkretnie na tym, jak zanieczyszczenie pestycydami i nawozami sztucznymi oraz nadmierne zużycie wody słodkiej wpływa na przyrodę i środowisko naturalne.

Wskaże też rozwiązania sprzyjające ochronie dzikich siedlisk w pobliżu terenów uprawnych i zwiększeniu bioróżnorodności ekosystemów rolnych. Wśród panelistów będą m.in.: dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR, kierownik Zakładu Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu (Uniwersytet Rzeszowski), leśnik, badacz lasów Puszczy Białowieskiej. Ponadto wypowiedzą się Daria Gosek-Popiołek, posłanka na Sejm i działaczka społeczna, dr inż. Urszula Sołtysiak, wieloletnia wykładowczyni SGGW w zakresie produkcji ekologicznej, współzałożycielka i wieloletni dyrektor pierwszej jednostki certyfikującej rolnictwo ekologiczne w Polsce i inni.

Debatę zamknie sesja pt. „Polskie rolnictwo wobec wyzwań klimatycznych”, której opiekunem merytorycznym jest dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW. Sesja skupi się na wpływie zmiany klimatu na jakość i wielkość plonów rolniczych. A także rozwiązaniach na rzecz zwiększania odporności rolnictwa na skutki zmian klimatu i wyzwaniach związanych z koniecznością transformacji tego sektora. Głos zabiorą m.in. Marta Jarosz, współzałożycielka organizacji Rolnictwo dla klimatu; dr hab. inż. Jerzy Kozyra, prof. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. A także Mateusz Murzyn, doradca ds. klimatu i środowiska Starostwo Powiatowe w Myślenicach, przedstawiciel projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

Razem na rzecz bezpiecznej przyszłości

Debata pozwoli wspólnie szukać rozwiązań oraz postulatów, które mogą gwarantować lepsze jutro naszych dzieci i wnuków. Wydarzenie jest częścią kampanii Koalicji Klimatycznej w ramach Manifestu 100 Dni. Kampanii wskazującej wytyczne i rekomendacje dla polskiej przyrody i klimatu, możliwe do zrealizowania w ciągu 100 dni po wyborach parlamentarnych.

Debata organizowana jest wspólnie przez Koalicję Klimatyczną oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Udział jest możliwy pod warunkiem rejestracji.

Wszystkie informacje na temat debaty oraz szczegółowy program znajdują się TUTAJ.

Zdjęcie tytułowe: maxbelchenko/Shutterstock

Podziel się: