Udostępnij

Drzewa same nie uratują świata, ale i tak warto je sadzić. Naukowcy polemizują z niedawnymi badaniami dot. pochłaniania CO2 przez lasy

24.10.2019

Niedawno informowaliśmy o wynikach badań, z których wynikało, że zalesienie sporej części globu mogłoby pozwolić na zbilansowanie globalnych emisji gazów cieplarnianych. Teraz w polemikę z naukowcami z Zurychu weszła grupa badaczy, która swoje wątpliwości wyraziła m.in. w ramach magazynu „Science”. Ich zdaniem potencjał zalesienia globu został przeszacowany, a posadzenie lasów na części proponowanych terenów mogłoby wręcz bardziej zaszkodzić niż pomóc. Mimo wątpliwości zespół podkreśla, że drzewa sadzić warto (i mogą one wspomóc walkę ze zmianami klimatu), choć ich potencjał jest mniejszy niż sądzono.

W lipcu tego roku w czasopiśmie „Science” ukazały się wyniki badań szwajcarskiego zespołu,według których sadzenie drzew na niespotykaną dotąd skalę mogłoby zrównoważyć emisje CO2 związane z działalnością człowieka i – mówiąc kolokwialnie – uratować świat od problemu zmian klimatycznych. Badacze oparli swoje wyliczenia na teledetekcji satelitarnej: stwierdzono, że trzeba byłoby zasadzić blisko miliard hektarów lasów oraz że na świecie istnieją niewykorzystywane obszary. które mogłyby do tego posłużyć. [O wynikach wspomnianych badań – również z odrobiną sceptycyzmu – informowaliśmy tutaj.]

Wyniki badań zostały jednak zakwestionowane przez dużą grupę ekologów pod przewodnictwem prof. Josepha Veldmana z Texas A&M University.

Na zaproszenie redaktorów „Science” grupa sformułowała polemikę, w ramach której Szwajcarom wytknięto m.in. przeszacowanie potencjału kompensacyjnego drzew oraz zaliczenie do obszarów możliwych do zalesienia terenów cennych ze względu na unikatowość przyrodniczą (m.in.  Parku Narodowego Yellowstone w Stanach Zjednoczonych, Los Llanos w Wenezueli oraz Cerrado w Brazylii). Cerrado – jak podkreślają polemizujący naukowcy – jest najbardziej bioróżnorodną tropikalną sawanną na świecie, która daje początek kilku głównym rzekom Brazylii. Wytknięto także oponentom, że do nieużytków (możliwych do zalesienia) włączono również łąki i sawanny, które są naturalnymi formacjami, istotnymi dla ekosystemów.

Zdaniem naukowców ponowne zalesianie to doskonały pomysł,  jednak trzeba wiedzieć, gdzie i jak go wdrożyć. Zagadnienie to jest złożone i obejmuje wiele parametrów i zmiennych.

„Artykuł podważył słuszną ideę, ponieważ był zbyt ambitny i pretensjonalny. Wiele obszarów, które kiedyś porastały lasy, a obecnie są zdegradowane, można rzeczywiście zalesić z bardzo pozytywnymi skutkami. Wymagałoby to jednak znacznie rozsądniejszego wyboru miejsc, biorąc pod uwagę całą uzyskaną do tej pory wiedzę, a to znacząco wykracza poza dane uzyskane za pomocą teledetekcji i matematycznego modelowania” – powiedziała prof. Giselda Durigan, jedna z sygnatariuszek polemiki.

 

Z pełną polemiką, opublikowaną w „Science”, można zapoznać się tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock/Vasyl Kravchenko

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.