Udostępnij

Europarlament zdecydował. Kluczowa dyrektywa dotyczącą jakości powietrza przyjęta

24.04.2024

Od kilku lat w UE trwają prace nad aktualizacją dyrektywy AAQD. Dokument określa dopuszczalne stężenia trujących składników powietrza, którym oddychamy. Jej aktualizacja ma przynieść znaczący spadek liczby przedwczesnych zgonów. Na zaostrzenie norm jakości powietrza właśnie zgodził się Parlament Europejski.

Europarlamentarzyści poparli dziś (24.04.2024) aktualizację dyrektywy ws. w sprawie jakości powietrza (AAQD), którą w 2022 r. zaproponowała Komisja Europejska. Stało się to podczas ostatniej sesji plenarnej w tej kadencji parlamentu (wybory odbędą się 9 czerwca – red.).

Za przyjęciem nowego prawa głosowało 381 osób, 225 było przeciw, a 17 osób wstrzymało się od głosu.

Dyrektywa zakłada zerową emisję zanieczyszczeń do 2050 oraz zaostrzenie dopuszczalnych limitów szkodliwych składników powietrza, którym oddychamy. Nowe europejskie prawo ma dążyć do norm, które wynikają z aktualnej wiedzy naukowej. Jednocześnie przepisy mają „gonić” wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tu jednak warto dodać, że przegłosowana propozycja wciąż jest mniej ambitna niż wytyczne WHO. Wśród najbardziej nam znanych substancji, których limity określa dyrektywa, są tlenki azotu czy pyły zawieszone PM10 i PM2.5. Jest także rakotwórczy benzo(a)piren.

W przypadku rocznych wartości dopuszczalnych np. dla pyłu zawieszonego PM2.5 to 10µg/m3 (wg. WHO 5µg/m3) dla NO2 20µg/m3 (wg. WHO 10µg/m3). Dla porównania aktualnie obowiązujące wartości w naszym kraju to 20µg/m3 w przypadku PM2.5 oraz 40µg/m3 w przypadku NO2.

Co przyjęcie dyrektywy oznacza dla Polski?

Kraje powinny wdrożyć nowe normy do 2030 roku. Dla niektórych zostawiono jednak furtkę i możliwość wydłużenia tego terminu do 2035, a nawet 2040 roku. Korzystanie z tej furtki oznacza jednak więcej zgonów w krajach członkowskich UE. Według badania, które na początku lutego zostało opublikowane w czasopiśmie International Journal of Public Healthprzesunięcie w czasie osiągnięcia zgodności z nowymi normami ujętymi w projekcie Dyrektywy z 2030 r. do 2040 r. oznaczać będzie 87 tys. dodatkowych przedwczesnych zgonów tylko w Polsce, oraz ponad 327 tys. w całej Unii.  

– Co zrobić, aby Polska spełniała normy wskazane w dyrektywie AAQD dla pyłu PM2.5? Wystarczy, że wdrożymy założenia obowiązujących uchwał antysmogowych i istniejących programów ochrony powietrza – mówi Łukasz Adamkiewicz z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC), zapytany przez SmogLab. – Nowa dyrektywa pozwoli nie zatrzymywać się w połowie drogi dążenia o czyste powietrze. Przede wszystkim to redukcja 21 tys. zgonów każdego roku – dodaje Adamkiewicz.

Wcześniej ECAC policzył, ile obywateli i obywatelek naszego kraju oddycha powietrzem zgodnym z nowymi normami oraz jaki będzie wpływ likwidacji kopciuchów na tę liczbę. Wyniki tych analiz dostępne są w tym miejscu.

Organizacje walczące o czyste powietrze zadowolone

Organizacje i instytucje, które zabiegają o zdrowe powietrze na terenie wspólnoty ciepło przyjęły wyniki głosowania. – Z zadowoleniem przyjmujemy zatwierdzenie przez Parlament Europejski dyrektywy w sprawie jakości powietrza. To niezbędny krok w kierunku radykalnej poprawy jakości powietrza w UE. W rezultacie UE ustanowi jedne z najbardziej ambitnych ram regulacyjnych dotyczących jakości powietrza na świecie i będzie drogowskazem dla innych krajów do wprowadzenia podobnych przepisów. Chociaż ubolewamy nad odstępstwami, których domagały się państwa członkowskie UE, obecnie wzywamy do szybkiego formalnego przyjęcia tekstu przez Radę i szybkiego wdrożenia przez państwa członkowskie tego istotnego prawodawstwa – powiedziała po głosowaniu Agata de Ru, dyrektorka ds. Unii Europejskiej w Funduszu Czystego Powietrza (Clear Air Fund).

Z kolei Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE) przypomina, że dyrektywa to nie tylko zaostrzenie norm jakości powietrza.

– W przypadku naruszenia nowych przepisów krajowych, osoby dotknięte zanieczyszczeniem powietrza będą mogły podjąć kroki prawne, a obywatele mogą otrzymać odszkodowanie w przypadku uszczerbku na zdrowiu – wyjaśniają eksperci z FPPE. To jednak nie wszystko. – W miastach będzie otwieranych więcej punktów pobierania próbek jakości powietrza. To oznacza, że obecnie fragmentaryczne wskaźniki jakości powietrza w całej UE staną się porównywalne, jasne i publicznie dostępne.

Teraz nowe prawo musi przyjąć Rada Europejska, czyli szefowie państw członkowskich. Następnie zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później. Kraje UE będą miały wówczas dwa lata na zastosowanie nowych przepisów.

Zdjęcie tytułowe: shutterstock/Martin Bergsma

Autor

Maciej Fijak

Krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii. Naukowo zajmuje się m.in. międzynarodową ochroną środowiska. Uczestnik European Green Activism Training 2020, członek Akcji Ratunkowej dla Krakowa. Po godzinach przemierza Kraków wzdłuż i wszerz – pieszo lub na dwóch kółkach. Najczęściej spotykany w krakowskim Podgórzu.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.