Efektywność stojącej w Krakowie Smog Free Tower zadziwia. Ale nie na plus

4970
3
Podziel się:
Smog Free Tower. Kraków

Kiedy w połowie lutego w krakowskim Parku Jordana ustawiono wieżę antysmogową, tzw. Smog Free Tower, towarzyszyło jej duże zainteresowanie mediów. W promocji przedsięwzięcia, które było elementem kampanii ING Bank Śląski, brali udział przedstawiciele miasta, którzy podkreślali jednak, że walory wieży są przede wszystkim edukacyjne i ma ona służyć budowie świadomości. Jak się okazuje słusznie, bo sama wieża wprawdzie zadziwia swoją efektywnością, ale raczej nie na plus.  
Damian Zięba z Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz naukowcy z AGH dr inż. Jakub Bartyzel, dr inż. Michał Gałkowski oraz dr inż. Łukasz Chmura, postanowili sprawdzić efektywność kosztownego sprzętu i wybrali się do Parku Jordana z pyłomierzem. Pomiary były prowadzone za pomocą układu pomiarowego wyposażonego w: pyłomierz TSI (model 8530) oraz moduł logujący wyposażony w GPS. Pomiar stężenia opiera się na detekcji cząstek w wyniku rozproszenia wiązki lasera. Pyłomierze zostały wyposażone w elementy kondycjonujące próbkę powietrza w celu uniknięcia interferencji pochodzących od kropel wody znajdujących się w analizowanym powietrzu. Pyłomierze zostały skalibrowane względem metody grawimetrycznej w październiku 2017 – tłumaczy Damian Zięba.
Smog Free Tower. Kraków.
I dodaje, że w czasie pomiarów okazało się, że wpływ oczyszcza na jakość powietrza da się zaobserwować jedynie w odległości do 50 metrów od niego. Nie oznacza to jednak, że w promieniu 50 metrów powietrze było czyste. Stopień redukcji stężenia pyłu PM10 dla odległości poniżej 10 m oszacowano na poziomie 12% w stosunku do wartości stężenia pyłu PM10 w odległości powyżej 50 metrów. Dla przedziału odległości od 10 do 50 metrów wpływ oczyszczacza stopniowo zanikał.
Szczegółowe wyniki pomiarów są przedstawione na rysunku.  

Smog Free Tower. Czy działa?

Wykres przedstawiający stężenie pyłu PM10 w funkcji odległości od oczyszczacza. Wyniki pomiarów zostały podzielone na przedziały o długości 5m. Dla każdego przedziału została obliczona wartość minimalna (dolny wąs), pierwszy kwartyl (dolna belka prostokąta), mediana (środkowa belka), 3 kwartyl (górna belka prostokąta), wartość maksymalna (górny wąs). Na wykresie zostały również zaznaczone wartości silnie odbiegające od zbioru danych dla określonego przedziału odległości w postaci okręgów.


Pomiary zostały przeprowadzone 5 marca 2018 r.
Artykuł edytowany: został uzupełniony o mapę pomiarów oraz datę ich przeprowadzenia.

Podziel się: