Udostępnij

Ekolodzy: działania LP zaszkodzą Puszczy Białowieskiej; Lasy – są zgodne z rekomendacjami UNESCO

02.06.2019

Przygotowane przez leśników plany cięć drzew dla puszczańskich nadleśnictw zagrażają Puszczy Białowieskiej i są niezgodne z rekomendacjami UNESCO – oceniają ekolodzy. Lasy Państwowe odpierają zarzuty i wskazują, że większość cięć ominie kompleks Puszczy.

W ubiegłym tygodniu zakończyły się konsultacje społeczne projektów aneksów do planów urządzenia lasu dla trzech nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej (Browsk, Hajnówka, Białowieża). Resort środowiska i Lasy Państwowe tłumaczą, że nowe dokumenty są konieczne, aby zadbać o bezpieczeństwo publiczne – m.in. wyciąć stojące martwe i suche drzewa stanowiące zagrożenie przy drogach i szlakach oraz pożarowe. Projekty zakładają pozyskanie przez trzy nadleśnictwa w sumie 154 tys. m sześc. drewna w ciągu 3 lat – do końca 2021 roku. Minister środowiska na konferencji zapewniał, że cięcia ominą Białowieski Park Narodowy i puszczańskie rezerwaty. Wszystkie prace mają być prowadzone tylko w tzw. III strefie oraz strefie buforowej UNESCO, gdzie pozyskanie drewna zawsze było dozwolone.

Ekolodzy alarmują, że przygotowane przez LP dokumenty mają umożliwić wycięcie kolejnych kilkudziesięciu tysięcy drzew w Puszczy w ciągu kilkunastu miesięcy. „Leśnicy opracowują aneksy wbrew rekomendacjom UNESCO i planowi zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, a same dokumenty są źle przygotowane i wprowadzają nowe zagrożenia dla ostatniego naturalnego lasu Europy i zamieszkujących go chronionych gatunków” – ocenili.

[Więcej na temat stanowiska Koalicji Kocham Puszczę można przeczytać m.in. na stronach Greenpeace Polska]

Lasy Państwowe przekonują, że projekty aneksów są zgodne z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska oraz rekomendacjami UNESCO. „Twierdzenia niektórych organizacji pozarządowych, jakoby projekty te były niezgodne z rekomendacjami (…) IUCN/UNESCO (…) lub wspomnianym planem zadań ochronnych są nieprawdziwe” – zaznaczono w przesłanym PAP komentarzu.

Leśnicy informują, że 60 proc. zaplanowanych prac jest konieczna, by zapewnić bezpieczeństwo wzdłuż dróg czy w jednostce wojskowej w Nieznanym Borze, a także ze względu na ochronę przyrody. Chodzi tu m.in. o usunięcie wiatrołomów. Zapewniają też, że zdecydowana większość cięć ma odbyć się poza kompleksem Puszczy (nadleśnictwa obejmują teren większy niż sama Puszcza Białowieska). Pozostałe prace dotyczą innych, niezrealizowanych dotąd zadań.

„Pozyskanie ponad 70 proc. całej ilości drewna, jaką przewidziano w projektach na najbliższe trzy lata, zostanie zrealizowane w ogóle poza kompleksem Puszczy Białowieskiej. Pozostała część przewidziana jest do pozyskania wyłącznie w strefie aktywnej ochrony bioróżnorodności i krajobrazu (tzw. III strefa UNESCO), czyli tam, gdzie – zgodnie z wnioskiem renominacyjnym (dotyczącym wpisu Puszczy na listę UNESCO – PAP) – zawsze było i jest to dozwolone” – wyjaśniono.

LP przypomniały, że nowy aneks dla Nadleśnictwa Białowieża to wynik wyroku TSUE z ub.r., który zakwestionował poprzedni plan cięć (z 2016 r.). Stworzenie nowego planu jest jedyną w polskim prawie możliwością uchylenia „starego” i tym samym wykonaniem wyroku TSUE. Leśnicy informują ponadto, że nowy plan cięć zakłada pozyskanie do 2021 r. o blisko 60 proc. mniej drewna niż w obowiązującym jeszcze dokumencie (projekt obniża ten limit do 108 tys. m sześc.).

Leśnicy dodali, że nadleśnictwa nie planują wycinki w drzewostanach powyżej 100 lat. „Jeśli w wyżej wskazanych miejscach zdarzą się sytuacje, że zapewnienie bezpieczeństwa przy drogach będzie wymagało usunięcia pojedynczych, martwych, stojących drzew, grożących upadkiem na szlaki komunikacyjne, to będą one obalane i pozostawiane na miejscu do naturalnego rozkładu” – zapewniono. Jak poinformowano jedynym wyjątkiem dot. cięć drzew powyżej 100 lat dotyczy kilku wydzieleń na terenie jednostki wojskowej, gdyż w tym miejscu zapewnienie bezpieczeństwa ma absolutny priorytet.

LP dodały, że leśnicy nie zamierzają likwidować już istniejących naturalnych odnowień lasu. Sadzone mają być dęby, klony, lipy, które stworzyć mają „szkielet odnowienia”.

Organizacje ekologiczne zrzeszone w koalicji „Kocham Puszczę” (Fundacja Dzika Polska, Greenmind, Greenpeace, Pracowna na rzecz Wszystkich Istot oraz WWF Polska) złożyły do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Białymstoku prawie 40 stron krytycznych uwag do projektów aneksów do planów urządzenia lasów. Koalicja wystąpiła też z wnioskiem do RDLP w Białymstoku, by Dyrekcja natychmiast zaprzestała prac nad tymi aneksami. Zdaniem ekologów, już samo rozpoczęcie prac nad tymi dokumentami jest sprzeczne z rekomendacjami Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), agendy UNESCO. „Wskazują one, że aneksy lub nowe plany urządzenia lasu powinny zostać opracowane dopiero na podstawie Zintegrowanego Planu Zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa – dokumentu, nad którym prace nawet się nie rozpoczęły. Zgodnie z zobowiązaniami polskiego rządu wobec UNESCO, komercyjna eksploatacja Puszczy jest zabroniona, a priorytetem powinna być ochrona dzikiej przyrody” – podkreślono.

Ekolodzy domagają się rozpoczęcia prac nad Zintegrowanym Planem Zarządzania Puszczą jako dziedzictwem UNESCO.

Jak zapowiadał pod koniec kwietnia br. minister środowiska Henryk Kowalczyk, Zintegrowany Plan Zarządzania powinien powstać za rok. Jednocześnie zaznaczył, że dokument powinien był być przygotowany już wcześniej – zanim w 2014 roku Komitet Światowego Dziedzictwa zdecydował o wpisaniu całej Puszczy na listę UNESCO. Według Lasów Państwowych, zgodnie z rekomendacjami UNESCO – w ściśle określonych okolicznościach – obecne plany nadleśnictw mogą być aneksowane zanim powstanie Zintegrowany Plan Zarządzania. Tym powodem ma być konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Obecnie RDLP w Białymstoku ma szczegółowo analizować nadesłane do projektowanych aneksów uwagi. „To bardzo czasochłonne zadanie, uwagi dotyczą konkretnych drzewostanów i miejsc, niewykluczone, że w wielu przypadkach potrzebna będzie weryfikacja w terenie” – konkludują Lasy Państwowe.

autor: Michał Boroń

mick/ skr/

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Zdjęcie: Shutterstock/Lillac

Autor

SmogLab

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.