Europejski Bank Inwestycyjny ograniczy wsparcie dla paliw kopalnych w energetyce

1863
0
Podziel się:
Europejski Bank Inwestycyjny nie będzie już wspierać węgla

W zeszły czwartek Europejski Bank Inwestycyjny, będący jedną ze strategicznych instytucji finansowych Unii Europejskiej, zapowiedział oficjalnie, że począwszy od końca 2021 roku ograniczy wsparcie dla inwestycji w energetyce, które bazują na paliwach kopalnych. EBI nie będzie wspierać (m.in. poprzez udzielanie lub gwarantowanie kredytu) przedsięwzięć związanych z wydobyciem ropy, węgla i gazu – poza kilkoma wyjątkami, m.in. inwestycjami w gaz do określonej emisyjności.

Z funduszy Europejskiego Banku Centralnego nie będą więc już wspierane przedsięwzięcia związane z paliwami kopalnymi, choć pozostawiono pewne wyjątki (m.in. dla inwestycji gazowych o określonej emisyjności – mniej niż 250 gramów CO2 na kWh). Komentatorzy w mediach zachodnich wydają się być jednak zgodni, że decyzja EBI utrudni prowadzenie interesów tym inwestorom, którzy po 2021 roku będą chcieli uzyskać wsparcie finansowe dla przedsięwzięć związanych z ropą, węglem czy gazem, np. w formie kredytu ze strony EBI.

Co jednak istotne, decyzja nie oznacza przerwania finansowania wieloletnich projektów, które obecnie są wspierane przez EBI, ani tych, które zostaną jeszcze zatwierdzone przed upływem grudnia 2021. I właśnie ta ostatnia kwestia może budzić niedosyt u tych, którzy liczyli na bardziej zdecydowane działania ze strony unijnego banku.

„Progresywny dokument przewidywał, że po 2020 roku bank całkowicie zaprzestanie finansowania projektów dotyczących paliw kopalnych. Jednak państwa członkowskie takie jak Niemcy, Włochy i Polska, a także Komisja Europejska przeforsowali osłabienie polityki banku – po 2021 roku nadal będzie mógł finansować część projektów gazowych i projektów o niższej emisji dwutlenku węgla bazujących na biomasie i wodorze” – zaznacza Piotr Wójcik z Greenpeace, w komentarzu opublikowanym na stronie organizacji.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją unijną, choć niezależną od budżetu Unii Europejskiej i posiadającą przy tym własne organy decyzyjne.

Struktura tych organów zależy jednak od poszczególnych państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej, których przedstawicie zasiadają na stanowiskach decyzyjnych banku. EBI, utworzone w 1958 r. na mocy traktatu rzymskiego, zajmuje się udzielaniem lub gwarantowaniem kredytów, skierowanych zarówno do instytucji publicznych, jak i podmiotów prywatnych z państw członkowskich UE. Oczywiście, jest to jedna z wielu tego typu instytucji, a przedsiębiorcy chcący inwestować w paliwa kopalne nadal będą mogli zwrócić się o pomoc do innych podmiotów.

 

Źródła: BBC, Greenpeace, ClientEarth, europa.eu

Zdjęcie: Shutterstock/Mark Agnor

Podziel się: