UE i klimat. Unijny organ doradczy zaleca ograniczenie emisji do 2040 roku o 90-95%

197
0
Podziel się:
UE i klimat. Unijny organ doradczy zaleca ograniczenie emisji o 90-95% do 2040 roku Gotowi na 95 ograniczenie emisji redukcja emisji do 2040

Europejski Naukowy Komitet Doradczy ds. Zmiany Klimatu opublikował zalecenia dotyczące celów klimatycznych UE w dalszej perspektywie czasowej. W raporcie zaleca ograniczenie emisji do 2040 roku w zakresie 90-95 procent. Naukowa ocena działań na rzecz klimatu ma pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Opublikowany w czwartek raport stanowi doradztwo w kwestii ustalenia celów polityk klimatycznych do 2040 roku. Obecne działania, o których najczęściej słyszymy w mediach, dotyczą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 roku. Czyli redukcji o 55 proc. względem poziomów z 1990 roku, stąd nazwa „Fit for 55” / „Gotowi na 55”. Cel związany z rokiem 2040 będzie zatem kolejnym przystankiem, w drodze do zakładanej neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Europejski Naukowy Komitet Doradczy ds. Zmiany Klimatu (ang. The European Scientific Advisory Board on Climate Change) jest niezależnym organem doradczym Unii Europejskiej, utworzonym na mocy Europejskiego Prawa Klimatycznego. Jego celem jest dostarczanie UE wiedzy naukowej, ekspertyz, a także doradztwa, w związku z problemem zmian klimatu.

„Gotowi na 95”? Redukcja do 2040 roku o 90-95 proc.

Co w tym zakresie proponują naukowcy odpowiedzialni za dokument? W ich ocenie Unia Europejska powinna podjąć odważne, ambitne działania. Zmierzając do redukcji emisji w zakresie 90-95 proc. do 2040 roku (względem roku 1990).

Taka rekomendacja została wypracowana w oparciu o analizę ok. tysiąca scenariuszy. Jak czytamy na stronach Komitetu, uwzględniono zarówno wykonalność, jak i sprawiedliwy wkład Europy w globalne działania na rzecz klimatu. Wzięto pod uwagę zdolność do skalowania technologii, związanych m.in. z energetyką wiatrową, słoneczną, a także wykorzystaniem wodoru.

Czytaj także: Odłączenie fotowoltaiki tylko w dwa dni kosztowało ponad 16,5 mln zł. „Sieciom brakuje elastyczności”

Utrzymanie ocieplenia planety w okolicach progu 1,5 st. Celsjusza

Komitet zaleca utrzymanie budżetu UE na emisje gazów cieplarnianych w latach 2030-2050 w zakresie 11-14 Gt CO2e (gigaton ekwiwalentu dwutlenku węgla). Taka emisyjność, w ocenie naukowców, jest zgodna z głównymi celami Wspólnoty. Chodzi o neutralność klimatyczną do 2050 roku oraz utrzymanie wzrostu średnich temperatur na planecie w okolicach granicy 1,5 st. Celsjusza ocieplenia. Cel dopuszcza co najwyżej ograniczone, krótkotrwałe przekroczenie tej bariery.

W komunikacie dotyczącym raportu podkreślono, że wspomniany cel do 2040 roku jest wykonalny, jednak zakłada się przy tym najpierw realizację założeń na rok 2030.

Droga do „odpornej przyszłości”

„Zalecenia Komitetu Doradczego podkreślają potrzebę odważnych i transformacyjnych działań w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W sposób zarówno sprawiedliwy, jak i wykonalny” – powiedział w oświadczeniu prof. Ottmar Edenhofer, Przewodniczący Komitetu. „W tym celu UE powinna zredukować emisje o 90-95 proc. do 2040 roku względem poziomu z 1990 roku. Dokonując właściwych wyborów politycznych i wdrażając zrównoważone innowacje, możemy utorować sobie drogę do odpornej przyszłości” – podkreślił prof. Edenhofer.

W raporcie zwrócono uwagę na kwestie społeczne, związane z koniecznością sprawiedliwej transformacji. Podkreślono przy tym korzyści związane z dekarbonizacją, obejmujące m.in. poprawę zdrowia związaną z lepszą jakością powietrza, a także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

_

Z całością wspomnianego raportu można zapoznać się tutaj.

Zdjęcie: Pawel_Brzozowski / Shutterstock.com

Podziel się: