Udostępnij

UE i klimat. Unijny organ doradczy zaleca ograniczenie emisji do 2040 roku o 90-95%

15.06.2023

Europejski Naukowy Komitet Doradczy ds. Zmiany Klimatu opublikował zalecenia dotyczące celów klimatycznych UE w dalszej perspektywie czasowej. W raporcie zaleca ograniczenie emisji do 2040 roku w zakresie 90-95 procent. Naukowa ocena działań na rzecz klimatu ma pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Opublikowany w czwartek raport stanowi doradztwo w kwestii ustalenia celów polityk klimatycznych do 2040 roku. Obecne działania, o których najczęściej słyszymy w mediach, dotyczą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 roku. Czyli redukcji o 55 proc. względem poziomów z 1990 roku, stąd nazwa „Fit for 55” / „Gotowi na 55”. Cel związany z rokiem 2040 będzie zatem kolejnym przystankiem, w drodze do zakładanej neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Europejski Naukowy Komitet Doradczy ds. Zmiany Klimatu (ang. The European Scientific Advisory Board on Climate Change) jest niezależnym organem doradczym Unii Europejskiej, utworzonym na mocy Europejskiego Prawa Klimatycznego. Jego celem jest dostarczanie UE wiedzy naukowej, ekspertyz, a także doradztwa, w związku z problemem zmian klimatu.

„Gotowi na 95”? Redukcja do 2040 roku o 90-95 proc.

Co w tym zakresie proponują naukowcy odpowiedzialni za dokument? W ich ocenie Unia Europejska powinna podjąć odważne, ambitne działania. Zmierzając do redukcji emisji w zakresie 90-95 proc. do 2040 roku (względem roku 1990).

Taka rekomendacja została wypracowana w oparciu o analizę ok. tysiąca scenariuszy. Jak czytamy na stronach Komitetu, uwzględniono zarówno wykonalność, jak i sprawiedliwy wkład Europy w globalne działania na rzecz klimatu. Wzięto pod uwagę zdolność do skalowania technologii, związanych m.in. z energetyką wiatrową, słoneczną, a także wykorzystaniem wodoru.

Czytaj także: Odłączenie fotowoltaiki tylko w dwa dni kosztowało ponad 16,5 mln zł. „Sieciom brakuje elastyczności”

Utrzymanie ocieplenia planety w okolicach progu 1,5 st. Celsjusza

Komitet zaleca utrzymanie budżetu UE na emisje gazów cieplarnianych w latach 2030-2050 w zakresie 11-14 Gt CO2e (gigaton ekwiwalentu dwutlenku węgla). Taka emisyjność, w ocenie naukowców, jest zgodna z głównymi celami Wspólnoty. Chodzi o neutralność klimatyczną do 2050 roku oraz utrzymanie wzrostu średnich temperatur na planecie w okolicach granicy 1,5 st. Celsjusza ocieplenia. Cel dopuszcza co najwyżej ograniczone, krótkotrwałe przekroczenie tej bariery.

W komunikacie dotyczącym raportu podkreślono, że wspomniany cel do 2040 roku jest wykonalny, jednak zakłada się przy tym najpierw realizację założeń na rok 2030.

Droga do „odpornej przyszłości”

„Zalecenia Komitetu Doradczego podkreślają potrzebę odważnych i transformacyjnych działań w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W sposób zarówno sprawiedliwy, jak i wykonalny” – powiedział w oświadczeniu prof. Ottmar Edenhofer, Przewodniczący Komitetu. „W tym celu UE powinna zredukować emisje o 90-95 proc. do 2040 roku względem poziomu z 1990 roku. Dokonując właściwych wyborów politycznych i wdrażając zrównoważone innowacje, możemy utorować sobie drogę do odpornej przyszłości” – podkreślił prof. Edenhofer.

W raporcie zwrócono uwagę na kwestie społeczne, związane z koniecznością sprawiedliwej transformacji. Podkreślono przy tym korzyści związane z dekarbonizacją, obejmujące m.in. poprawę zdrowia związaną z lepszą jakością powietrza, a także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

_

Z całością wspomnianego raportu można zapoznać się tutaj.

Zdjęcie: Pawel_Brzozowski / Shutterstock.com

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.