I Kongres Energetyki Rozproszonej. Eksperci i praktycy dyskutowali o przyszłości energii

Podziel się:

W dniach 25-26 września 2023 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbył się I Kongres Energetyki Rozproszonej. Wydarzenie — poświęcone trwającej transformacji energetycznej oraz stojącym przed nami wyzwaniom — pozwoliło na integrację środowisk branżowych, ekspertów i naukowców. SmogLab objął patronat medialny nad wydarzeniem.

I Kongres Energetyki Rozproszonej kontynuował linię programową wyznaczoną przez serię wydarzeń organizowanych pod szyldem Forum Energetyki Rozproszonej. Pięć edycji odbywało się w ostatnich latach, w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii” (KlastER).

W nowym wydaniu połączono natomiast formułę integracji środowiska branżowego (Forum Energetyki Rozproszonej — FER) z interdyscyplinarną konferencją naukową (Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej — KNER).

W ramach odbywającego się w dniach 25-26 września Forum dyskutowano na najważniejsze tematy związane z transformacją energetyczną naszego kraju.

Energetyka rozproszona — stanowiąca alternatywę wobec produkcji energii w scentralizowanych, dużych jednostkach wytwórczych — to szeroki sektor, obejmujący m.in. energetykę słoneczną, wiatrową, biogaz, czy też perspektywę rozwoju technologii wodorowych. To także kluczowe zagadnienia, związane z przyszłością infrastruktury energetycznej kraju.

Transformacja energetyczna i poprawa jakości powietrza

W ramach jednej z sesji odbywających się pierwszego dnia — pt. „Energetyka rozproszona dla klimatu i środowiska” — rozmawiano m.in. o tym, jak inwestycje w energetykę rozproszoną mogą zminimalizować problemy środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.

W panelu wzięli udział: Andrzej Guła (Polski Alarm Smogowy), Patryk Białas (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum), Łukasz Białczak (Geotermia Polska), Anna Kornecka (Stowarzyszenie ESG Impact Network) oraz Tomasz Pietrusiak (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego).

Sesję prowadziła Ewa Adamiec z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Fot. Mateusz Wójtów

Andrzej Guła — lider Polskiego Alarmu Smogowego — mówił o wyzwaniach związanych z poprawą jakości powietrza w Polsce. Nawiązywał m.in. do obecnego stanu powietrza w Polsce. I tego, jak wiele brakuje jeszcze, by osiągnąć poziomy zgodne z nowymi rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia.

Poprawa jakości powietrza to jednak korzyści nie tylko dla zdrowia publicznego. „Walka o czyste powietrze to również troska o budżety gospodarstw domowych. Tutaj jest ten związek z energetyką rozproszoną. Pamiętajmy, że w Polsce nadal mamy 3 miliony gospodarstw domowych, które wykorzystują do ogrzewania węgiel, paliwa stałe. 3 miliony domów, które są w bardzo słabym stanie energetycznym” – mówił Guła. „Musimy przeprowadzić transformację energetyczną polskich budynków. Żeby to zrobić, musimy stworzyć stabilne warunki, dla gospodarstw domowych, do inwestowania w czyste formy energii. Tego na chwilę obecną jeszcze brakuje i to będzie ogromne wyzwanie na najbliższe lata” – zwracał uwagę lider PAS.

„Energetyka rozproszona dla klimatu i środowiska”

„Jakość powietrza jest bardzo mocno związana z kryzysem klimatycznym, którego jesteśmy świadkami” – mówił Patryk Białas z Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. „Na szczęście problem klimatu dostrzegła Unia Europejska. I przygotowała dla takich regionów, jak woj. śląskie, instrumenty finansowe do tego, by proces transformacji energetycznej przyspieszyć. By z jednej strony pomóc nam osiągnąć neutralność klimatyczną, z drugiej, by nikogo nie zostawić bez pomocy. Czyli by stało się to w sposób sprawiedliwy” – zaznaczał Białas, zwracając uwagę na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Podkreślał przy tym, że sama transformacja będzie procesem skomplikowanym, który dotknie bardzo wiele osób.

Tomasz Pietrusiak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego mówił o wyzwaniach, jakie transformacja energetyczna w kierunku bardziej zrównoważonym oznacza dla samorządu. Anna Kornecka — prezes Stowarzyszenia ESG Impact Network — opowiadała natomiast o tym, jakie przynosi to wyzwania dla przedsiębiorstw, jeśli chodzi o raportowanie działań. Łukasz Białczak — prezes Geotermia Polska — mówił z kolei o m.in. perspektywach związanych z geotermią w Polsce.

I Kongres Energetyki Rozproszonej. Dyskusje o przyszłości wytwarzania energii

Wydarzenie miało charakter dwudniowy, łącząc forum branżowe (FER) z konferencją naukową (KNER). Dodatkowo, przy okazji Kongresu odbyły się warsztaty pt. „Klastry a elastyczność sieci”. Prowadzone były one przez Krajową Izbę Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii (KIKE i OZE).

Wieczorem 25 września odbył się ponadto bankiet w krakowskim Klubie Studio, będący okazją do integracji środowisk branżowych, eksperckich i naukowych.

Podczas uroczystego bankietu wręczona została nagroda „Kreator Nowej Energetyki” za 2023 rok. Laureatem został Rafał Gawin, Prezes Urząd Regulacji Energetyki. Wcześniej, pomiędzy sesją pierwszą a drugą Forum, wręczono natomiast nagrodę za ubiegły rok. W tym przypadku nagrodzony został prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i były Premier RP.

_

Fot. Mateusz Wójtów

Podziel się: