Jak zgłosić podejrzenie spalania śmieci? – Poradnik KAS

35028
5
Podziel się:

Krakowski Alarm Smogowy przygotował broszurę odpowiadającą na pytanie: „jak zgłosić spalanie śmieci” odpowiednim służbom. Zawiera procedurę zgłoszenia, obowiązki poszczególnych służb i urzędów, a także skutki zdrowotne, jakie niesie z sobą wdychanie związków powstających w procesie spalania śmieci.

Zgłaszanie spalania śmieci

Jeśli podejrzewasz, że Twój sąsiad spala śmieci, zacznij od rozmowy.
Gdy te nie przyniosą skutku, zgłoś sprawę staży miejskiej lub w urzędzie miasta/gminy. Możesz to zrobić anonimowo.
Wójt, burmistrz i prezydent miasta sprawują kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska, w tym zakazu spalania odpadów.
Programy ochrony powietrza nakładają na gminy obowiązek kontrolowania czy w domowych kotłach spalane są odpady. Brak straży gminnej nie zwalnia z tego obowiązku.

W przypadku bierności urzędników, nie warto dawać za wygraną. Dysponujemy możliwością złożenia zażalenia do WIOŚ, Rady Gminy lub zawiadomienia prokuratury o niedopełnieniu obowiązków.
Sprawę można także nagłośnić w mediach, np. społecznościowych. W przypadku mocnych podejrzeń o spalaniu śmieci zawiadomić można Policję, która wówczas ma obowiązek interwencji.

W jaki sposób sąsiad może zostać ukarany za palenie śmieci?

Kontrola, podczas której potwierdzone zostanie spalanie śmieci może zakończyć się:
–  mandatem od 20 do 500 złotych (w przypadku kontroli straży miejskiej),
–  karą grzywny do 5 000 złotych (jeśli sprawa trafi do sądu rejonowego).

Jak spalanie śmieci wpływa na nasze zdrowie?

Wdychanie toksycznych związków chemicznych, powstających podczas spalania śmieci, nie jest obojętne dla naszego zdrowia. Szczególnie narażone na wpływ zanieczyszczeń są jednak dzieci.

Skutki spalania śmieci - zdrowie dzieci

Czym nie wolno ogrzewać domu?

Zgodnie z polskim prawem, w piecach, kotłach i kominkach nie można spalać:
–  kolorowych gazet, opakowań na jajka, kartonów z nadrukami,
–  klejonych płyt wiórowych, płyt MDF,
–  książek,
–  lakierowanego drewna, framug, mebli, lakierowanych palet, odpadów drewnianych lakierowanych,
–  ubrań, kaloszy, gumowych opon, pieluch,
–  foliowych toreb, butelek PET.

Uchwały antysmogowe, czyli dodatkowe obostrzenia

Dodatkowo kwestia ta jest regulowana przez uchwały antysmogowe, obowiązujące w części województw.

Uchwały te zakazują spalania mułów i flotokoncentratów, czyli odpadów węglowych o bardzo drobnych uziarnieniu, a także węgla brunatnego i wilgotnej biomasy.
Ponadto uchwały te nakładają wymagania dotyczące instalowanych kotłów.

Pełną wersję broszury, w formacie PDF, można przeczytać tutaj.
Autorstwo: Krakowski Alarm Smogowy

Podziel się: