Udostępnij

Jędrak: smog nie wpływa na raka płuca tak samo, jak homeopatia leczy, a ziemia jest płaska

07.12.2017

W ciągu ostatniego tygodnia pod tekstami zamieszczanymi na naszych stronach pojawiły się liczne wypowiedzi bagatelizujące czy wręcz negujące wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.

Ich autorem jest wprawdzie jedna osoba, ale za to niezwykle płodna. Komentarze pojawiają się więc dziesiątkami. Nie sposób odpowiadać pod każdym z nich, a trzeba odpowiedzieć na pojawiające się tam pytania i wątpliwości. Nawet jeżeli pochodzą od półanonimowego internauty. I nawet jeżeli sprawia on wrażenie człowieka, który daje się uwodzić pseudonaukowym teoriom, z rodzaju teorii płaskiej ziemi, wiary w homeopatię czy teorii smug chemicznych (chemtrails).

Trzeba, bo w takich sytuacjach pojawia się niebezpieczeństwo, że ktoś da się zwieść komentarzom.

Większość wątpliwości mogłoby rozwiać choćby zapoznanie się z treścią naszej krótkiej broszury. [Można ją pobrać TUTAJ].

Tylko kto obecnie ma czas na pogłębione studia?

Dlatego postaram się omówić najważniejsze z tych wprowadzających w błąd, fałszywych stwierdzeń i opinii.

Zanieczyszczenia powietrza a astma

Skoro Kraków ma dużo bardziej zanieczyszczone powietrze niż np. Gdańsk, to w Krakowie powinno być więcej przypadków astmy, tak? Niekoniecznie.

Po pierwsze, w przeciwieństwie na przykład do zarejestrowania zgonu, co jest zero-jedynkowe, diagnoza astmy wymaga badań, i nie wszyscy cierpiący na astmę są zdiagnozowani. Tak więc zróżnicowanie w rozpoznawaniu i rejestracji astmy jest ważnym czynnikiem wpływającym na naszą wiedzę dotyczącą częstości jej występowania.

Po drugie, przyczyn tej choroby jest wiele, etiologia astmy jest skomplikowaną sprawą, a oddziaływanie zanieczyszczeń na powstawanie nowych przypadków tej choroby nie jest ani prostym procesem, ani całkowicie poznanym.

Dla Krakowa istnieją dane i badania, mówiące że „objawy astmy oskrzelowej występowały trzykrotnie częściej w porównaniu do badań ogólnopolskich.” Piszemy o tym TUTAJ.

Jednak to nie liczba przypadków astmy w populacji wykazuje wyraźną korelację z poziomem zanieczyszczeń, a zaostrzenia tej choroby. A liczba zaostrzeń astmy wyraźnie rośnie, kiedy jakość powietrza się pogarsza, co obserwuje się całym świecie, także w Polsce [TUTAJ].

Dowody na związek między narażeniem na pył zawieszony a zaostrzeniami astmy są tak mocne, że Światowa Organizacja Zdrowia w swoich rekomendacjach podaje współczynnik ryzyka dla zaostrzeń astmy [TUTAJ].

Zanieczyszczenie powietrza a rak płuca

Badania naukowe pokazują wyraźnie, że zanieczyszczenia powietrza zwiększają zapadalność i umieralność związaną z rakiem płuca.

W 2013 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) uznała pył zawieszony za substancję o udowodnionym działaniu rakotwórczym (grupa I) [TUTAJ]. Rok wcześniej za kancerogenne zostały również uznane spaliny emitowane przez silniki Diesla [TUTAJ]. IARC bynajmniej nie działa pochopnie: spaliny dieslowskie były podejrzewane o kancerogenność już od 1988 roku.

Kancerogenem z grupy pierwszej jest też występujący głównie w pyle zawieszonym (sadzy) benzo[a]piren (BaP), a także inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). A warto przypomnieć, że od lat średnie roczne stężenia BaP w polskim powietrzu są od kilku do kilkunastu razy wyższe od wartości dopuszczonej prawem unijnym (1 ng/m3), i jednocześnie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy wyższe niż w większości miejsc w zachodniej Europie.

Ryzyko zachorowania na raka płuca, związane z wieloletnim narażeniem na zanieczyszczenia powietrza jest zazwyczaj znacznie mniejsze niż ryzyko związane z wieloletnim paleniem tytoniu. Dotyczy jednak  praktycznie całej populacji: zarówno osób palących, jak i niepalących. To palenie papierosów odpowiada wciąż za ogromną większość przypadków nowotworów płuc.

Nic więc dziwnego, że kiedy patrzymy na mapy zapadalności na raka płuca, nie widzimy by obszary o najwyższych poziomach zanieczyszczeń pokrywały się 1:1 z obszarami częstszego występowania nowotworów płuc. Wpływ palenia (i innych czynników) skutecznie „maskuje” wpływ zanieczyszczeń powietrza. Co nie znaczy, że zanieczyszczenie powietrza wpływu tu nie ma.

Dobrze ujął to znajomy epidemiolog:

Wszystkie choroby związane z zanieczyszczeniami to choroby o skomplikowanej etiologii, wywoływane wieloma czynnikami. Stąd proste porównanie przestrzennych statystyk umieralności lub zapadalności nie jest w stanie pokazać istniejących związków. Potrzebne są dane ze znacznie dokładniejszym określeniem narażenia i innych czynników związanych zarówno z chorobą jak i narażeniem oraz metody statystyczne uwzględniające wpływ czynników zakłócających. To nie choroby zakaźne, gdzie czynnik chorobotwórczy jest jednoznaczny (choć i tu zróżnicowana odporność populacji może wpływać na rozprzestrzenianie się choroby). Ale nie oznacza to, że związku nie ma. To trochę jak z kulistością ziemi – horyzont na morzu wygląda przecież jak linia prosta.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wpływowi zanieczyszczenia powietrza można było w 2010 r. przypisać na całym świecie ok. 223 tys. (czyli ok. 15%) zgonów z powodu raka płuca [TUTAJ] [TUTAJ].

Zdarzają się, na szczęście dość rzadko, takie szokujące sytuacje, jak przypadek ośmioletniej chińskiej dziewczynki, u której zdiagnozowano raka płuca. Uznano, że choroba była spowodowana narażeniem na zanieczyszczenia powietrza [TUTAJ].

Jeśli kogoś nie przekonają wyniki badań epidemiologicznych i laboratoryjnych, to sprawa jest raczej beznadziejna. Co tu jeszcze można dodać? Być może to, jak pod względem zapadalności na nowotwory płuca wygląda Polska na tle innych państw europejskich. Patrz mapa, a dane liczbowe znajdzie też Czytelnik [TUTAJ].

Źródło: European Cancer Observatory
Źródło: European Cancer Observatory

Oczywiście, to wypadkowa wszystkich czynników ryzyka, z których, jak wspominałem, najważniejszym pozostaje narażenie na dym tytoniowy. Dlatego też bardzo gorąco zachęcam wszystkich palaczy tytoniu do jak najszybszego rzucenia nałogu.

Autor

Jakub Jędrak

Fizyk, publicysta, działacz społeczny.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.