Jaka będzie przyszłość biznesu w dobie troski o planetę? „Widzimy zasadniczą zmianę”

147
0
Podziel się:
Kongres ESG Polska Moc Biznesu ESG transformacja energetyczna biznes gospodarka ESG polska moc biznesu

W poniedziałek w przestrzeniach PGE Narodowego spotkali się przedstawiciele świata biznesu, nauki, polityki i organizacji pozarządowych. Po raz trzeci zorganizowano Kongres ESG Polska Moc Biznesu, którego głównym celem była dyskusja o przyszłości naznaczonej dekarbonizacją gospodarek i większym naciskiem na ochronę środowiska. W ramach panelu „Transformacja czy tranzycja polskiej energetyki?” rozmawiano o tym, jakie technologie sprawdzą się w tym procesie oraz czy społeczeństwo jest gotowe na zmianę. SmogLab objął wydarzenie patronatem medialnym.

Kongres ESG Polska Moc Biznesu na stałe zagościł na liście najważniejszych wydarzeń w Polsce, podczas których dyskutowana jest przyszłość gospodarki w kontekście wyzwań klimatycznych i środowiskowych. Po raz trzeci naukowcy, eksperci i praktycy rozmawiali m.in. o tym, jak przebiegać będzie transformacja w przypadku naszego kraju.

Poszczególne panele dyskusyjne i wystąpienia odbywały się na trzech scenach, zlokalizowanych w przestrzeniach PGE Narodowego w Warszawie. Podejmowana na nich tematyka odpowiadała poszczególnym ideom ESG. Dotyczyły one: Środowiska (ang. Environmental), Społecznej Odpowiedzialności (Social Responsibility) oraz Ładu Korporacyjnego (Corporate Governance).

ESG Polska Moc Biznesu. Środowisko, Społeczna Odpowiedzialność i Ład korporacyjny

Pierwsza ze scen, dotycząca Ekologii, koncentrowała się na problematyce wytwarzania i dostaw energii, zasobach wodnych oraz gospodarowaniu odpadami. Dyskutowano również cele klimatyczne w kontekście zrównoważonego rozwoju Polski oraz strategie związane z ograniczeniem zużycia surowców naturalnych. Podczas dyskusji na drugiej scenie, poświęconych społecznej odpowiedzialności, prelegenci podejmowali zagadnienia związane m.in. z work-life balance czy zdrowiem publicznym. Trzecia ze scen skupiała się natomiast na temacie finansowania zrównoważonego rozwoju przez biznes. Nie zabrakło również dyskusji o nadchodzących trendach oraz innowacjach w polskiej i światowej gospodarce.

– Dziś firmy, zwłaszcza te największe, wyróżnia silne nastawienie na działania prospołeczne. Stają się one liderami, którzy oprócz core biznesu angażują się w projekty korzystne dla społeczeństwa – komentuje Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze i współorganizatorka kongresu.

„Transformacja czy tranzycja polskiej energetyki?”

Jedna z ciekawszych rozmów, odbywających się w ramach pierwszej ze scen, dotyczyła wyzwań związanych z transformacją energetyczną Polski.

W ramach panelu dyskusyjnego „Transformacja czy tranzycja polskiej energetyki?” spotkali się: Sławomir Krenczyk (Dyrektor wykonawczy, ekspert ds. energii i klimatu Fundacja Pułaskiego), prof. dr hab. inż. Wojciech Myślecki (Przewodniczący Rady Nadzorczej Ekoenergetyka Polska S.A.), Szczepan Ruman (Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A.), Krzysztof Waszkiewicz (Head of Digital Business Development CEE Hitachi), Piotr Zacharski (Zakład Strategii Środowiskowych IOŚ-PIB) i Robert Zasina (Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Majątkiem, TAURON).

Panel poprowadził Piotr Urbanik, Redaktor Naczelny SmogLabu.

Prof. Wojciech Myślecki zwracał uwagę na znaczenie pytania zawartego w tytule panelu. Podkreślał, że tranzycja jest to przejście, a nie przekształcanie, jak w przypadku transformacji. – To zmiana paradygmatu, z tym mamy do czynienia w energetyce. Widzimy zasadniczą zmianę, przejście od klasycznej energetyki. Pojawiło się np. pojęcie prosumenta. Niespotykana jest skala zmian i połączenie ich z procesami zachodzącymi w gospodarce, np. cyfryzacją – mówił Myślecki. Jego zdaniem edukacja dotycząca transformacji energetycznej nie wypada źle. Tranzycja połączona jest bowiem z cyfryzacją, a to domena pokolenia cyfrowego, które ma świadomość potrzeby zmian. – To starsze pokolenie ma problemy ze zmianami – zwracał uwagę.

Wątek świadomości społecznej pojawił się również w wypowiedzi Szczepana Rumana, Prezesa Zarządu Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A. Zwracał on uwagę, jak wiele osób w Polsce umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. – Tymczasem liczba ofiar katastrofy w Fukushimie wynosi zero. Uczciwa rozmowa o bezpieczeństwie różnych technologii i ich wpływie na zdrowie wypada bardzo dobrze dla atomu – podkreślał. Według aktualnych założeń transformacji energetycznej w Polsce to właśnie elektrownie atomowe mają być jednym z głównych źródeł energii, które zastąpią węgiel w miksie.

Edukacja, planowanie i badanie oddziaływania środowiskowego

– Trzeba dbać o świadomość, dlaczego robimy transformację i co z tego będziemy mieli. To będą trudne wyzwania – mówił Sławomir Krenczyk, Dyrektor wykonawczy, ekspert ds. energii i klimatu Fundacja Pułaskiego.

– Ludzie już mają pretensje, kiedy słyszą o transformacji – podkreślał Krzysztof Waszkiewicz, Head of Digital Business Development CEE Hitachi. – Jednak my musimy to przełknąć, a tu potrzeba edukacji – podkreślał. Zwracał ponadto uwagę na kwestie gospodarowania odpadami, która budzi wiele emocji w kontekście transformacji energetycznej. Dotyczy to m.in. zużytych akumulatorów, czy też turbin wiatrowych. Mówił przy tym o technologiach wodorowych, które mogą pozwolić na obniżenie emisji w transporcie kolejowym. Nadzieją jest w tym przypadku obniżenie kosztów wytworzenia wodoru. Waszkiewicz podkreślał przy tym wagę oszczędzania energii oraz potrzebę wykorzystania cyfrowych technologii.

O konieczności całościowego i perspektywicznego spojrzenia mówił z kolei Piotr Zacharski z Zakładu Strategii Środowiskowych IOŚ-PIB. – Teoretycznie to proste. Wygaszamy źródła węglowe i przechodzimy na odnawialne. Jednak transformacja nie jest prosta i powstają nowe problemy. Np. będzie potrzeba dużo nowych surowców. Należy zastanowić się więc, czy możemy modernizować pewne technologie. Trzeba podejścia kompleksowego. Musimy rzetelnie uwzględnić czy nowa technologia nie wpłynie negatywnie na środowisko, np. poprzez generowanie hałasu – zwracał uwagę Zacharski.

W kontekście rozwoju źródeł odnawialnych pojawił się przy tym wątek modernizacji sieci. To również strategiczna potrzeba, związana z transformacją energetyczną. – Najbliższe lata to dynamiczny rozwój, trzeba tylko ułożyć odpowiednio priorytety. To będzie również wyzwanie dla wykonawców – mówił Robert Zasina, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Majątkiem, TAURON. – Mamy dużo OZE. Przed nami wiele do zrobienia i ważne są inwestycje sieciowe. Pamiętajmy, że to inwestycje trudne, rozproszone w terenie, jednak trzeba je wykonać. To zadanie na lata – podkreślił.

_

Kongres ESG Polska Moc Biznesu 2023 odbywał się 4 grudnia w przestrzeniach PGE Narodowego. Organizatorami wydarzenia są Fundacja Czyste Powietrze oraz Fundacja Pozytywnych Idei.

Zdjęcie: metamorworks / Shutterstock.com

Podziel się: