Koniec walki o małopolską uchwałę antysmogową. Sąd ponownie odrzucił skargi

Podziel się:
fundusze regionalne uchwala antysmogowa malopolska

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił wniosek o kasację orzeczenie dotyczącego uchwały antysmogowej dla Małopolski. Jej regulacje nie podobały się między innymi sprzedawcom węgla. Oznacza to, że obowiązującym od 2017 roku zapisom nie grozi już unieważnienie.

Pierwotną skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosły dwie osoby prywatne i dwie firmy zajmujące się sprzedażą węgla. Lista argumentów przeciwko nowemu prawu była długa. Według skarżących naraża ono na straty finansowe osoby, które będą musiały wymienić piec na spełniający wymogi przedstawione w uchwale. Skargi zawierały również odniesienia do Konstytucji i regulacji określających ustrój państwowy. Jak czytamy, Polska jest jednolitym, unitarnym państwem, z czym kłóci się wprowadzanie bardzo różnych zasad prawa dla poszczególnych regionów.

Inny argument mówił o tym, że tak daleko idące ograniczenia powinny wynikać z ustawy, a nie wojewódzkiej uchwały. W końcu skarżący powołali się na zasadę wolności gospodarczej i możliwość strat, które poniosą przez brak możliwości sprzedaży węgla lub urządzeń grzewczych.

Skargi oddalone

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił wszystkie skargi dotyczące uchwały. W uzasadnieniu tej decyzji czytamy, że prawo nie zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej, a kotły czy węgiel dalej mogą być sprzedawane – w tym poza granice województwa.

Sąd zwrócił też uwagę na to, że możliwość wprowadzania lokalnych uchwał antysmogowych wynika wprost z ogólnokrajowych norm. Przede wszystkim jednak nowe prawo ma zagwarantować Małopolanom możliwość oddychania zdrowym powietrzem. Dlatego, według sądu, „efekty wprowadzonej regulacji pozostają w odpowiedniej proporcji do ograniczeń i obciążeń ekonomicznych nakładanych na obywateli”. W ten sposób WSA odrzucił argumenty mówiące o kosztach odejścia od ogrzewania złej jakości węglem, które można obniżyć korzystając z publicznych dotacji.

Koniec walki o uchwałę

Skarżący mimo to poszli instancję wyżej, wnioskując o kasację wyroku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Ten uznał, że nie ma ku temu podstaw. Dzięki temu małopolska uchwała antysmogowa nie jest już zagrożona.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski obowiązuje od 1 lipca 2017 roku. Regionalne prawo zabrania palenia w piecach złej jakości materiałami. Chodzi między innymi o muł węglowy, drobny miał czy mokre drewno. Uchwała nakłada również na Małopolan obowiązek wymiany starszych kotłów na te najnowszej generacji. Urządzenia 3 klasy muszą być wymienione do końca przyszłego roku, te spełniające wymogi 4 klasy – do końca 2026. Osobne zasady obowiązują w Krakowie, gdzie już od 2019 roku nie można ogrzewać domów paliwami stałymi.

Źródło zdjęcia: Photomann7 / Shutterstock

Podziel się: