Udostępnij

Ile kosztuje ogrzewanie po wymianie kotła? Gierałtowicki Alarm Smogowy zbadał doświadczenia mieszkańców

22.05.2019

Gierałtowicki Alarm Smogowy postanowił przyjrzeć się kosztom związanym z wymianą przestarzałych kotłów – i to nie tylko tym finansowym. Dlatego przeprowadził ankietę wśród mieszkańców, którzy dokonali zmiany źródła ciepła w ostatnich latach. Badanie – choć zostało zrealizowane na niezbyt dużej próbie – pokazało kilka nieoczekiwanych faktów.

Gierałtowicki Alarm Smogowy ankietę przeprowadził wśród tych mieszkańców gminy, którzy w ostatnich latach wymienili przestarzałe kołty – zastępując je nowymi urządzeniami, zasilanymi peletem, ekogroszkiem lub gazem. W kwestionariuszu zapytano ich m.in. o zmiany, jakie zaszły w ich domostwach, jeśli chodzi o koszty ogrzewania, a także czas poświęcony na obsługę nowych urządzeń.

Doświadczenia mieszkańców

„W rozmowach z mieszkańcami, m.in. na zebraniach wiejskich, często spotykaliśmy się z argumentem, że przejście na gaz wiąże się z dwukrotnym wzrostem kosztów ogrzewania. Wiedzieliśmy, że nie ma to pokrycia w rzeczywistości, natomiast zależało nam na tym, by mieć konkretne fakty, konkretne liczby jako argumenty, by walczyć z tymi mitami.

Uznaliśmy, że osoby z Gierałtowic, które wymieniały w ostatnich trzech latach kotły, najlepiej wiedzą z jakimi kosztami się to wiąże. Dlatego właśnie im zadaliśmy pytania – zamiast powoływać się na ekspertów z odległych dla mieszkańców instytucji lub takich, które mogliby podejrzewać o interesowność” – powiedział Wojciech Szczypka z Gierałtowickiego Alarmu Smogowego.

Rezultaty

Jeśli chodzi o koszt wymiany, a także dostosowania instalacji, w przypadku urządzeń zasilanych ekogroszkiem było to średnio 14,6 tys. złotych. Wybór urządzania na pelet wiązał się z wydatkami średnio 17 tys. złotych, natomiast na gaz – 19,5 tys. złotych.

W opinii badanych największy wzrost kosztów ogrzewania nastąpił w przypadkach instalacji kotła na ekogroszek – w skali całego roku średnio o 500 złotych. Jeśli chodzi o wymianę kotła na urządzenie zasilanego peletem, wzrost kosztów ogrzewania wyniósł średnio 250 złotych w skali roku. Najmniejszą zmianę odnotowano w przypadku gazu – koszty wzrosły średnio o 200 złotych.

W badaniu uchwycono również znaczące różnice, jeśli chodzi o czas poświęcany na obsługę urządzenia grzewczego. O ile w przypadku pieców zasypowych badani deklarowali średnio 23 godz. w miesiącu – przeznaczane na obsługę kotła – to w przypadku urządzania na ekogroszek było to średnio 2,5 godz. miesięcznie. W przypadku urządzeń gazowych wskazywany czas równał się zeru, z uwagi na ich zasadniczą bezobsługowość.

Ankietowani zapytani o główną zaletę wymiany kotła wskazywali w pierwszej kolejności na wygodę – odpowiedziały tak trzy piąte respondentów. Pozostali zwracali natomiast uwagę na czystość oraz małą ilość produkowanego popiołu.

Ankieta została przekazana – za pośrednictwem urzędników gminnych – około 130 mieszkańcom gminy, którzy w ostatnich latach wymienili w domach źródła ciepła. Odpowiedź – drogą listowną – przysłało 17 osób. Liczba ta może wydawać się niewielka, jednak należy wziąć pod uwagę, że wypełnienie ankiety wymagało od badanych wysłania listu tradycyjną pocztą, co w dzisiejszych czasach nie jest praktyką zbyt powszechną. Dlatego – przynajmniej w mojej opinii – wynik ten wydaje się przyzwoity.

Na wybór formy listownej złożyły się natomiast m.in. kwestie ochrony danych osobowych. Gierałtowicki Alarm Smogowy nie wyklucza jednak, że planowane dalsze badania opierać się będą na innej metodzie, pozwalającej zebrać więcej odpowiedzi. Większa responsywność w przyszłości z pewnością pomoże wzbogacić uzyskane do tej pory wyniki.

 

Źródło: Gierałtowicki Alarm Smogowy

Zdjęcie: Shutterstock/Viacheslav Lopatin

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.