Kraków jeszcze poczeka na klaster energii. RMK odesłała projekt uchwały do wnioskodawcy

2290
0
Podziel się:
RMK przegłosowała odrzuciła projekt uchwały o klastrze energii dla Krakowa

W środę na sesji Rady Miasta Krakowa odbyła się dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej klastra energii w Krakowie. Projekt uchwały został przygotowany przez klub Kraków dla Mieszkańców, we współpracy z Radosławem Wrońskim – aktywistą miejskim. Ostatecznie, z powodu wątpliwości strony prezydenckiej, projekt został odesłany do wnioskodawcy w celu ich wyjaśnienia.  

O projekcie uchwały informowaliśmy przy okazji jego zgłoszenia pod koniec lutego. Do współpracy między Radosławem Wrońskim a radnymi klubu Kraków dla Mieszkańców doszło po wywiadzie udzielonym nam w listopadzie zeszłego roku. Wspomnianą rozmowę z Radosławem Wrońskim, będącym pomysłodawcą klastra, przeczytać można tutaj.

Przypomnijmy: Za pomysłem klastra energii w Krakowie – zdaniem Wrońskiego –  przemawiają przede wszystkim dwie korzyści. Z jednej strony jest to ochrona Krakowa przed ryzykiem podwyżek cen energii elektrycznej – poprzez postawienie na produkcję energii na miejscu. Z drugiej natomiast chodzi o zmniejszenie negatywnego wpływu miasta na proces zmian klimatycznych – dzięki korzystaniu przede wszystkim z odnawialnych źródeł energii.

Treść uchwały kierunkowej, którą zajmowali się krakowscy radni, nakazywała Prezydentowi Miasta Krakowa zlecenie przygotowania analiz, dotyczących wdrożenia proponowanych rozwiązań na terenie Krakowa. W świetle zgłoszonej w trakcie sesji RMK poprawki, prezydent miałby sześć miesięcy na realizację zapisów uchwały.

Sesja RMK

Projekt, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami, procedowano w trakcie sesji Rady Miasta Krakowa, 13 marca 2019. Projekt otrzymał pozytywne rekomendacje Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego, natomiast negatywną opinię przesłał radzie Prezydent Miasta Krakowa.

„Zależy nam na tym, żebyśmy mieli dostęp do taniego prądu. Po drugie, chcemy prądu czystego. W mieście takim jak Kraków, gdzie smog jest głównym problemem, to jest bardzo ważne. I po trzecie chcemy też, by ten kocioł był takim kotłem innowacji – miejscem, gdzie tworzą się nowe rozwiązania w zakresie odnawialnych źródłem energii, które są potem wdrażane” — powiedział w wystąpieniu Łukasz Gibała, lider klubu Kraków dla Mieszkańców.

O korzyściach (w tym ekonomicznych), które przynieść może realizacja pomysłu klastra energii, mówił w trakcie swojej prezentacji Radosław Wroński. Pozytywnie o projekcie uchwały wypowiadali się także poszczególni radni, a także kilku mieszkańców Krakowa.

Głosem przeciwnych uchwale była natomiast wypowiedź przedstawiciela strony prezydenckiej – Andrzeja Łazęckiego, pełniącego funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej. W imieniu prezydenta zarzucił on procedowanemu dokumentowi m.in. to, że radni przekraczają w nim swoje kompetencję – tym samym ingerując w kompetencje Prezydenta Miasta Krakowa. Z pozostałymi zarzutami  prezydenta można zapoznać się w jego opinii zamieszczonych na stronach BIP – tutaj.

Do zarzutów odniósł się m.in. Łukasz Gibała, argumentując w wystąpieniu, że dokument jest wystarczająco ogólny, wyznaczając jedynie kierunek działań prezydenta, a nie konkretny sposób ich realizacji.

 

Z projektem uchwały zapoznać się można na stronach krakowskiego BIP-u.

Zdjęcie: Shutterstock/Pixelci

Podziel się: