Krakowski Alarm Smogowy zapytał kandydatów na prezydenta Krakowa o ich plany działań antysmogowych

1819
0
Podziel się:
Kraków. Fot. smif/Flickr

Przedstawiliśmy listę dziesięciu pytań – pisze Krakowski Alarm Smogowy w informacji prasowej – dotyczących kwestii, które naszym zdaniem są istotne dla rozwiązania problemu smogu. Kandydaci odpowiadali jakie działania wdrożą i ile przeznaczą na nie pieniędzy w budżecie miasta. Na sześcioro kandydatów wypełnione ankiety odesłało pięcioro: Konrad Berkowicz, Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek, Jacek Majchrowski i Małgorzata Wassermann.

Na podstawie odpowiedzi stworzyliśmy zestawianie poglądów kandydatów w trzech obszarach zanieczyszczeń (niska emisja, transport, przemysł). Dzięki temu każdy wyborca może dowiedzieć się, co sądzi jego faworyt.

Niska emisja

Aby uporać się z problemem niewymienionych 4 000 kotłów i pieców węglowych w Krakowie, które do września 2019 powinny zniknąć z krakowskiego krajobrazu większość kandydatów (Gibała, Gosek-Popiołek, Wassermann) proponuje przywrócenie 100% dopłaty za wymianę pieca. Jacek Majchrowski zwraca uwagę, że pozostałe piece znajdują się na ogół w budynkach o nieuregulowanej sytuacji prawnej, ale nie prezentuje konkretnego rozwiązania. Konrad Berkowicz wydaje się nie zwracać uwagi na wchodzący w 2019 zakaz spalania paliw stałych i mówi o prowadzeniu działań edukacyjnych na temat opału.

Transport

W przypadku walki z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, wpływającymi na przekraczane poziomy NO2 większość część kandydatów chce budować parkingi Park&Ride (Berkowicz, Gibała, Gosek-Popiołek). Jacek Majchrowski wskazuje na tworzenie punktów ładowania pojazdów dla samochodów elektrycznych i rozbudowę infrastruktury rowerowej, zaś Małgorzata Wassermann proponuje reorganizację komunikacji zbiorowej. Do idei powstania strefy czystego transportu skłaniają się Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek i Jacek Majchrowski. Małgorzata Wassermann chce premiować kierowców samochodów elektrycznych możliwością bezpłatnego zaparkowania w strefie B. Zdecydowanym przeciwnikiem tego rozwiązania jest Konrad Berkowicz.

Przemysł

Jeśli chodzi o wzmocnienie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska przez zakłady przemysłowe prawie wszyscy kandydaci chcą wzmocnić dialog z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska i uważniej przyglądać się temu problemowi (Berkowicz, Gibała, Gosek-Popiołek, Majchrowski). Małgorzata Wassermann uważa, że obecne działania Inspektoratu są wystarczające i przynoszą dobre wyniki.

Warto zaznaczyć, że każdy z kandydatów prócz Konrada Berkowicza przewiduje też zwiększenie lub przynajmniej utrzymanie na tym samym poziomie jak dotychczas wydatków związanych z działaniami na rzecz ochrony powietrza.

Pełne odpowiedzi kandydatów przesyłamy w załączniku. Znajdują je też Państwo na stronie: http://krakowskialarmsmogowy.pl

Źródło: informacja prasowa KAS.

Fot. smif/Flickr

Podziel się: