List do Posłów i Posłanek: nie chcemy wysypisk za oknami!

2859
1
Podziel się:
Skawina Energetyków

Mieszkańcy bloku, który znajduje się przy ulicy Energetyków w Skawinie, a za oknami ma składowisko plastikowych odpadów, które niedawno spłonęło, napisali list do Posłów i Posłanek. Zwracają w nim uwagę na to, że polskie prawo pozwala lokalizować składowiska odpadów tuż za oknami mieszkań i domów.
Chcą, by to się zmieniło.
Szanowna Pani Posłanko! / Szanowny Panie Pośle!
My, mieszkańcy bloku socjalnego przy ul. Energetyków w Skawinie, kierujemy prośbę do Państwa, naszych Reprezentantów z województw małopolskiego, w sprawie zakazu lokalizacji niebezpiecznych składowisk odpadów w bliskim sąsiedztwie bloków mieszkalnych lub osiedli mieszkaniowych. Prosimy Państwa o podjęcie stanowczych działań na rzecz ukrócenia bandyckich praktyk przechowywania i utylizowania śmieci w naszym kraju oraz o taką reformę Inspekcji Ochrony Środowiska, która pozwoli na rzeczywisty, a nie tylko deklaratywny nadzór nad każdą gałęzią przemysłu i przedsiębiorczości, która może negatywnie oddziaływać na środowisko, a przede wszystkim na życie i zdrowie ludzi.
Nasze przykre doświadczenia związane z kolejnym już pożarem składowiska odpadów, który miał miejsce w dniu 15 czerwca br. w bliskim sąsiedztwie naszego bloku, na terenie firmy GRC Technologie wskazują, że obecnie obowiązujące regulacje prawne nie chronią mieszkańców naszego kraju (np. minimalny limit odległości wysypiska od siedzib ludzkich wynosi 100 metrów!).

Energetyków 1. Skawina.
Energetyków 1. Skawina.

Bezrefleksyjnie wydawanie przez administrację publiczną decyzji o pozwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami tym firmom zlokalizowanym w sąsiedztwie obszarów zamieszkałych  często niesie za sobą negatywne konsekwencje w postaci utraty zdrowia a nawet życia wielu Polek i Polaków. Nigdy nie poznamy dawki benzenu i pyłów, oraz innych toksycznych związków, które my i nasze rodziny wchłonęliśmy tamtej pamiętnej nocy. Chcemy, żebyście Państwo wiedzieli, że prawo, które będziecie stanowić, nie jest tylko zapisem w takim czy innym kodeksie. Dla nas, dosłownie, jest kwestią życia i śmierci.

Liczymy na Państwa udział i wyważony głos w dyskusji na forum Parlamentu w dniu jutrzejszym w temacie zmian ustawy o gospodarce odpadami w naszym kraju. Oczekujemy, że zamiast spychać rozwiązanie problemu na samorządy czy inne kraje, staną Państwo na wysokości zadania i zaproponują szybkie i skuteczne rozwiązania problemu, bez których będziemy się z nim borykać przez najbliższe miesiące, a kto wie, czy nie lata.
Z wyrazami szacunku
 
Lokatorzy bloku socjalnego przy ul. Energetyków 1 w Skawinie
32-050 Skawina, ul. Energetyków 1

Podziel się: