Udostępnij

List polskich naukowców: „nie bądźcie obojętni wobec krzyku rozpaczy i bezradności młodych ludzi, którzy widzą, że ich przyszłość jest zagrożona”

15.03.2019

Oświadczenie naukowców o konsensusie w sprawie zmiany klimatu

W czasie, gdy młodzież protestuje w kolejnych Strajkach dla Klimatu, współorganizowanych przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, chcemy przekazać podziękowania każdemu, kto głośno mówi o potrzebie przeciwdziałania ociepleniu klimatu. 

Niniejszym zdecydowanie potwierdzamy, że w środowisku naukowym panuje konsensus, wskazywany przez młodzież jako podstawa ich oburzenia i protestu: klimat się ociepla, a przyczyną tego jest działalność człowieka. Szybkie i bardzo znaczące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest podstawowym warunkiem uniknięcia przez ludzkość klimatycznej katastrofy.

Mamy nadzieję, że osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji, nawet jeśli nie słyszą lub nie chcą słyszeć, tego co mówi świat nauki, nie przejdą obojętnie wobec krzyku rozpaczy i bezradności młodych ludzi, którzy widzą, że ich przyszłość jest zagrożona.

 

Podpisani [stan na 08.30, 15 marca]

dr Ewa Jabłońska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Wiktor Kotowski, prof. UW, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr Barbara Pietrzak, Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Maszczyk, Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

mgr Sebastian Kwiatkowski, Wydział Biologii UW

mgr Brygida Baran, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

dr Zofia Prokop, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Andrzej Mikulski, Uniwersytet Warszawski

dr Marta Niedzicka, Qiagen

dr Marta Labocha-Derkowska, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Magdalena Tilszer, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk, Fundacja Salmonidae

dr hab. Anna Muszewska, IBB PAN

mgr Andżelika Haidt, Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa

dr Beata Czyż, Zakład Ekologii Behawioralnej, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Piotr Kittel, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Szymon Malinowski,Wydział Fizyki,

dr hab. Józef Wiktor, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii PAN, Uniwersytet Warszawski

prof. Stanisław Kłosowski, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK

dr Justyna Jarczak, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Dorota Zawadzka Uniwersytet Łódzki

dr Patryk Czortek, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Maria Doligalska, Uniwersytet Warszawski

mgr Alicja Pawelec, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr Urszula Zawadzka-Pawlewska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Anna Stefanowicz, prof. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

dr Jerzy Parusel, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice

dr Magdalena Herdegen-Radwan, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. January Weiner, Uniwersytet Jagielloński

dr Tomasz Brzeziński, Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Katarzyna Dorota Raczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Bożena Szal, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Edyta Sierka, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski

Ph.D student, Guixiang Li, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Krzysztof Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii PAN

dr Joanna Tusznio, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. inż. Marcin Kadej, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Maria Barbacka, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

mgr Dariusz Sobczyk, IŚRiL PAN

prof. dr hab. Ewa Symonides (emeryt), Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

mgr Katarzyna Kociniewska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. Małgorzata Witeska, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Michał Woyciechowski, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

dr Marcelina Zimny, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

dr hab. Łukasz Kaczmarek, prof. UAM, Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Iwona Jasser, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, prof. nadzw, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk

mgr Agata Malinowska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

dr hab. Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski

mgr Adam Choryński, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu

dr Dominik Kaim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Urszula Zielenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

dr Maja Graniszewska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Piotr Skubała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski

dr Katarzyna Piwosz, Instytut Mikrobiologii Czeskiej Akademii Nauk oraz Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

dr Iga Samól, Uniwersytet Warszawski

mgr Grzegorz Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski

dr Zygmunt Dajdok, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. n. med. Magdalena Paplińska-Goryca, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. Marta Koblowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr Aleksandra Walczyńska, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Piotr Nowicki, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

dr. hab D.P.J. Kuijper, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

mgr Kacper Dziewit, Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, Uniwersytet Warszawski

dr Dorota Kidawa, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

dr Paweł Radzikowski, IUNG-PIB

dr Katarzyna Nieszporek, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

dr Piotr Gierszewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

prof. dr hab. Piotr Dawidowicz, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Paulina Kramarz, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

mgr Katarzyna Janas, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

dr Tomasz Wyszomirski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Sławomir Mitrus, Uniwersytet Opolski

mgr Maciej Działo, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Bogdan Jaroszewicz, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Paweł Koperski, Uniwersytet Warszawski

mgr Joanna Lilpop, Wydział Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Izabela Poprawa, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski

mgr Jakub Witold Bubnicki, Instytut Biologii Ssaków PAN

dr Anna Batorczak, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski

mgr Małgorzata Proboszcz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

dr Katarzyna Bojarska, Instytut Ochrony Przyrody PAN

dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju

dr Agnieszka Siporska, Uniwersytet Warszawski

dr Maria J. Gołąb, Instytut Ochrony Przyrody PAN

dr hab. Dariusz Wysocki, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska, Uniwersytet Jagielloński

dr Agnieszka Sergiel, Instytut Ochrony Przyrody PAN

dr Joanna Korzeniak, Instytut Ochrony Przyrody PAN

dr hab. Piotr Skórka, Instytut Ochrony Przyrody PAN

dr hab. prof PAN Piotr Profus, Instytut Ochrony Przyrody PAN

dr Mateusz Iskrzyński, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria

prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, Uniwersytet Warszawski

mgr inż. Katarzyna Roguz, Uniwersytet Warszawski

mgr Carlos Bautista Leon, Instytut Ochrony Przyrody

prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr Magdalena Budziszewska, Uniwersytet Warszawski

dr Anna Maria Łabęcka, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. prof. UAM Władysław Polcyn, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Łukasz Kozub, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr Iwona Maciejowska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Jan Chwedeńczuk, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Jan Suffczyński, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

mgr Jerzy Tarasiuk, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Magda Bakun, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

dr inż. Ewa Sitkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

dr Sylwia Wierzcholska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Grzegorz Łach, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Michał Baj, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr Magdalena Pilska, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Monika Folkierska- Żukowska, MSc, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Tomasz Bulik, Uniwersytet Warszawski

dr Mateusz Tałanda, Uniwersytet Warszawski

dr Szymon Drobniak, Uniwersytet Jagiellonski

Paweł Pstrokoński, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

Ilkka Mäkinen, doktorant, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr Agnieszka Haska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr hab. Bartłomiej Wyżga, Instytut Ochrony Przyrody PAN

dr inż. Daria Sikorska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz

dr hab. Ewa Haman, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

mgr inż. Adam Snopek, Kampinoski Park Narodowy

dr Karolina Ziembowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Bohdan Chwedeńczuk (emeryt), Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

dr Anna Modrak-Wójcik, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Marek Żukowski, ICTQT, Uniwersytet Gdański

dr inż. Justyna Majewska

dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, profesor SGGW, Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

dr Beata Anna Polak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Tomasz Polak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dominika Adamczyk, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

dr Marta Wiśniewska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr n. med. Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień, SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny

dr Karol Buńkowski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

mgr Natalia Szabla, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Hanna Kmita, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Malgorzata Kossowska, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Roman Żurek, Instytut Ochrony Przyrody PAN

dr hab. Marcin Marciniak, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański

dr hab. Piotr Suffczyński, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr Barbara Piętka, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marcin Wieśniak

dr Areta Czerwinska, Uniwersytet Warszawski

dr Marta Zakrzewska, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN

dr Weronika Parfianowicz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

dr Joanna Rajchert, Akademia Pedagogiki Specjalnej

dr Krzysztof Niedziałkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

prof. Jakub Zakrzewski, Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagiellonski

dr Monika Prusik, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Łukasz Michalczyk, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

dr Anna Strzeszewska-Potyrała, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego

mgr Aleksandra Dopierała, Uniwersytet Warszawski

prof. Piotr Durka, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Małgorzata Dragan, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

dr Chinchu Jayaprakash, PAN

Mgr Michał Niziołek, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego

dr Julita Korczyńska, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego

dr Wioleta Grabowska, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego

Dr Anna Szczuka, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego

Dr Małgorzata Śliwińska, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego

mgr Dominika Bulska, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Paweł Niewiadomski

dr hab. Piotr Sułkowski,Uniwersytet Warszawski

dr Kinga Szydłowska, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego

dr Agata Klejman, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego

dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

prof. Jacek Tafel, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Michał Żmihorski, Instytut Biologii Ssaków PAN

dr Małgorzata Sikorska, WFiS, Uniwersytet Warszawski

dr Andrzej Tarłowski, Wydział Psychologii, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

prof. Lech Wojtczak, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego

dr hab. Jerzy Łusakowski, Uniwersytet Warszawski

mgr Katarzyna Wojtkowska, Wydział Psychologii,

mgr Daniel Pankowski, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii AEH

dr hab. Adam Flakus, Polska Akademia Nauk

dr inż. Alicja Nych, Politechnika Wrocławska

dr inż Katarzyna Tokarczym-Dorociak

mgr Piotr Zdybel, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski

dr Miłosz Panfil, Wydział Fizyki,Uniwersytet Warszawski

dr Zuzanna Toeplitz, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

dr Dorota Kobylińska, Uniwersytet Warszawski

dr Karolina Hansen, Uniwersytet Warszawski

dr Jakub Dzik, IBD-PAN

dr Karolina Konopka, Instytut Psychologii, APS w Warszawie

dr Anna Stefaniak, Carleton University

mgr Jan Rusek, Wydział Psychologii,Uniwersytet Warszawski

dr n. med. Magdalena Linke-Jankowska

dr hab. Jacek Pniewski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Adam Bohdan, doktorant, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Jan R.E. Taylor, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

mgr Anna Hauler, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr Michał Karpiński, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego

mgr Marta Maj, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

Distinguished Research Professor, Krzysztof Jarosz, Southern Illinois University

dr Michał Stuglik, Centrum Genetyczne

Paulina Szwed, Uniwersytet Jagiellonski

prof. dr hab. Maciej Zbigniew Garstka, Uniwersytet Warszawski

dr Mikołaj Winiewski, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Anna Cierpka, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

dr inż. Jakub Skorupski, Instytut Badań nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Maria Agnieszka Bzowska, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Maria Niklińska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

dr Grzegorz Łach, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska, Instytut Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

mgr Julia Sikorska, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

dr n. med. Tomasz Stępień, Instytut Psychiatrii i Neurologii

prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

dr hab. Grażyna Kmita, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak, Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Uniwersytet Medyczny im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Anna Szusterm, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

dr Adrian Wójcik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr Marta Porębiak, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

mgr Dominika Ustjan, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Dr Olga Gajewska-Woźniak, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

[Fot. Shutterstock]

Autor

SmogLab

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.