Udostępnij

Mchy pomogą ocenić poziom zanieczyszczenia powietrza w miastach

29.03.2018

Mchy wykorzystywane są jako organizmy wskaźnikowe, pomagające w ocenie poziomu skażenia środowiska. Metoda opracowana przez japońskich naukowców pozwoli na wykorzystanie tych roślin w warunkach miejskich do monitorowania poziomu tlenków azotu.
Mchy to gromada niewielkich roślin, osiągających od 1 do 10 cm wysokości. Porastają skały, korę drzew i ściółkę leśną. Zagubionym wędrowcom pomagają odnaleźć kierunek podróży – mchy występujące na drzewach i kamieniach „wskazują” bowiem północ. Rośliny te pełnią jeszcze jedną bardzo ważną funkcję z punktu widzenia człowieka: są bioindykatorami, czyli organizmami pozwalającymi na ocenę stanu środowiska, m.in. w aspekcie poziomu zanieczyszczeń powietrza.
Podobnie jak porosty, mchy są stosunkowo wrażliwe na skażenia atmosferyczne. Ze względu na brak epidermy rośliny te są bardziej narażone na szkodliwe działanie toksyn niż większość innych organizmów. A ponieważ wiele gatunków mchów przystosowało się do życia w warunkach zurbanizowanych, można wykorzystać je w ocenie jakości miejskiego powietrza

Skażenie tlenkami azotu i stres suszy

Bioindykacyjny potencjał mchów postanowili zgłębić uczeni z dwóch japońskich uniwersytetów: Fukui Prefectural University i Hokkaido University. Posłużyli się w tym celu próbkami roślin zebranymi w Hachiōji, mieście w aglomeracji Tokio, które cechuje się zróżnicowanym środowiskiem: od terenów górskich po obszary wysoko zurbanizowane. Na podstawie analizy laboratoryjnej mchów uczeni sporządzili mapy przedstawiające geograficzny rozkład czterech wskaźników służących do oceny jakości powietrza: stopień zanieczyszczenia powietrza azotem (wyrażony przez procentowy udział azotu w składzie powietrza), stężenie tlenków azotu w powietrzu, poziom czystości atmosferycznej (jego wyznacznikiem jest m.in. bioróżnorodność) oraz tzw. stres suszy – czyli deficyt wody, który towarzyszy urbanizacji.
 width=
Źródło: ScienceDaily.com

Mchy jako miejskie bioindykatory

Mapy zostały przygotowane m.in. w oparciu o badanie zawartości azotu w próbkach mchów pobranych w poszczególnych punktach przy uwzględnieniu składu okolicznych gleb. Jak można się domyślić, wyższa zawartość azotu w mchach odpowiadała wyższym stężeniom związków tego pierwiastka na obszarach zurbanizowanych. Rośliny sprawdziły się również w ocenie rozkładu stresu suszy – niektóre gatunki mchów wykazują bowiem szczególnie niską tolerancję na niedobór wody.
– Równoczesne wykorzystanie mchów w kilku kategoriach pomiarowych może pomóc w ustaleniu wzajemnych zależności między różnymi czynnikami wpływającymi na zanieczyszczenia powietrza. Mamy nadzieję, że opracowana przez nas metoda przyczyni się do lepszej oceny warunków atmosferycznych, co z kolei pomoże zmniejszyć negatywny wpływ działalności ludzkiej na środowisko – skomentował wyniki badania prof. Tsutomu Hiura z Hokkaido University.
Wykorzystanie mchów jako bioindykatorów ma tę istotną zaletę, że pozwala na monitorowanie zmian jakości powietrza w długiej perspektywie czasowej bardzo niskim kosztem. Umożliwia również obserwowanie wpływu tych zmian na stan środowiska.
Fot. Shawn Henning/Flickr.

Autor

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.