Udostępnij

Miejskie światła zaburzają wzrok ptaków

25.11.2023

Ostatnie wyniki badań wskazują, że miejskie światła mogą powodować zaburzenie wzroku ptaków bądź jego ewolucję w nowych warunkach adaptacyjnych. Naukowcy po raz kolejny zbadali wpływ zanieczyszczenia światłem na ptaki miejskie i podmiejskie. Przy okazji zaobserwowali coś zdumiewającego w morfologii oczu tych zwierząt.

Badanie z Science mówi, że w ciągu 48 lat w USA i Kanadzie populacja ptaków spadła o 29 proc. Czyli o ok. 3 mld. Dotychczas naukowcy uważali, że główną przyczyną jest fragmentacja siedlisk. Ale jak się okazało, duży wpływ na zmniejszanie liczby ptaków mają także zanieczyszczenia sensoryczne, takie jak hałas czy światło. W szczególności niepokojące jest to drugie. Mianowicie światła miejskie zaburzają wzrok ptaków.

Naukowcy na łamach czasopisma Global Change Biology przebadali ponad 500 ptaków pod względem zanieczyszczeń hałasem i światłem. Zbadali cztery gatunki:

 • gatunki miejskie (osiadłe): kardynał szkarłatny (Cardinalis cardinalis), strzyżyk karoliński (Thryothorus ludovicianus),
 • gatunki wędrowne: łuszczyk wielobarwny (Passerina ciris), wireonek białooki (Vireo griseus)
 class=
Fot. Samiec kardynała szkarłatnego (Cardinalis cardinalis) na gałęzi drzewa. Źródło: Peter Weiler/Shutterstock

Przy dokonywaniu pomiarów rozmiarów ciała u badanych osobników, badacze spostrzegli, że wiele osobników gatunków miejskich ma zmniejszone oczy.

Różnica rozmiarów ciała między mniej a bardziej doświadczonymi osobnikami

Pośród badanych gatunków, naukowcy zaobserwowali jedynie u łuszczyków wielobarwnych widoczne zmiany w proporcjach ciała. A te różnice były widoczne w grupach wiekowych ptaków.

Młodsze i mniejsze samce z reguły przegrywały rywalizację o samice z większymi i bardziej doświadczonymi. Dlatego też najczęściej były spotykane w oświetlonych i głośniejszych strefach miast bliżej ich centrów, gdzie było też mniej samic.

Wiele poprzednich badań behawioryzmu ptaków w miastach skupiało uwagę na tym, jak światła miejskie wpływają na rytmy dobowe ptaków. W tym również ich śpiewy o świcie.

Wzrok ptaków i nowa adaptacja ewolucyjna niektórych z nich

W obecnym badaniu naukowcy zwrócili pilnie uwagę, że nastąpiła zmiana morfologiczna oczu u ptaków miejskich, których siedliska były skupione w samych centrach miast. Tam, gdzie jest dość intensywne oświetlenie nocne.

– Mniejszy rozmiar oczu może umożliwić ptakom radzenie sobie z jaśniejszym i bardziej stałym światłem w środowisku miejskim – powiedział Todd Jones, pierwszy autor badania, który obecnie jest doktorantem w Centrum Migracji Ptaków im. Smithsoniana.

Badacz uważa, że dzienne ptaki o większych oczach mogą być bardziej narażone na oślepienie blaskiem miejskich świateł. Te mogą zaburzać ich sen oraz cały złożony behawioryzm przetrwania w tak trudnym miejskim siedlisku.

W jakimś stopniu jest to pewnego rodzaju nowa adaptacja ewolucyjna. Jest przez naszą cywilizację wymuszona na dzikich gatunkach ptaków przemieszczających się w warunkach oświetlonych miast.

 class=
Fot. Samiec łuszczyka wielobarwnego (Passerina ciris). Dolina Rio Grande w Teksasie. Źródło: Danita Delimont/Shutterstock

Badacze są pewni: to miejskie światło zmniejsza oczy osiadłych ptaków

Naukowcy odkryli różnicę wielkości oczu u dwóch gatunków ptaków: kardynała szkarłatnego i strzyżyka karolińskiego. Mianowicie, w centrum oświetlonego nocą miasta San Antonio w Teksasie, badane osobniki obu gatunków miały o 5 proc. mniejsze oczy niż te z mniej oświetlonych przedmieść. Jednak badacze nie dostrzegli zbytniej różnicy w wielkości oczu u gatunków wędrownych: łuszczyków wielobarwnych i wireonków białookich, zatrzymujących się przez większą część roku na terenach silniej bądź słabiej oświetlonej zabudowy miejskiej. Ptaki te na zimę odlatują w cieplejsze strony.

– To badanie pokazuje, że ptaki zamieszkujące tereny mieszkalne mogą z czasem przystosować się do obszarów miejskich. Ale ptaki wędrowne nie przystosowują się do tego. Prawdopodobnie dlatego, że tam, gdzie spędzają zimę, jest mniej prawdopodobne, że będą miały takie samo natężenie światła i hałasu powodowane przez człowieka. Może to utrudnić im przystosowanie się do życia w mieście w okresie lęgowym – wyjaśniła autorka badania, Jennifer Phillips, ekolog dzikiej przyrody na Uniwersytecie Stanowym w Waszyngtonie.

 class=
Fot. Wireonek białooki (Vireo griseus). Zdjęcie zrobione na Florydzie. Źródło: Barry and Carole Bowden/Shutterstock

Przyszłe badania kluczem do zrozumienia natury. Wzrok ptaków jest zagadką

Dzięki hojnej dotacji National Science Foundation w wysokości 2,1 mln dolarów zespół naukowy Jonesa będzie mógł kontynuować badania wpływu zanieczyszczeń sensorycznych, takich jak hałas czy światło, na wiele gatunków ptaków. W szczególności naukowcy skoncentrują się teraz na tym, jak te czynniki wywierają wpływ na:

 • poziom stresu ptaków,
 • funkcjonalność hormonów,
 • przebieg snu, strukturę śpiewu,
 • poziom agresji
 • ogólną sprawność poszczególnych osobników w danym siedlisku miejskim, w którym występuje duża ilość światła i hałasu.

– Chcemy wiedzieć, czy wzorce w skali molekularnej i behawioralnej wpływają na sprawność ptaków, czy też nie. Zasadniczo staramy się zrozumieć, jakie korzyści i koszty ponoszą te zwierzęta żyjące w świecie zanieczyszczonym sensorycznie – mówi Phillips.

Źródła:

 • www.techexplorist.com/bright-light-big-cities-linked-smaller-eyes-birds/70837/
 • onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.16935
 • www.earth.com/news/city-birds-are-developing-smaller-eyes-due-to-light-pollution/
 • news.wsu.edu/press-release/2023/09/20/urban-light-pollution-linked-to-smaller-eyes-in-birds/
 • www.science.org/doi/10.1126/science.aaw1313
 • www.globalresearch.ca/bright-lights-big-cities-shrinking-size-bird-eyes/5833773
 • www.ecowatch.com/light-pollution-birds-shrinking-eye-size.html


Zdjęcie tytułowe: Krumpelman Photography/Shutterstock

Autor

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.