Udostępnij

Mieszkańcy Podkowy Leśnej chcą zakazu palenia w kominkach, gdy jakość powietrza się pogorszy

17.02.2020

Mieszkańcy Podkowy Leśnej mają pomysł na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza trapiącego sezonowo miasto. Chcą, by w przypadku utrzymującego się wysokiego poziomu zanieczyszczeń, władze zabraniały… palenia w kominkach przez 12 godzin. Podkowa Leśna to bowiem przypadek miasta, gdzie właśnie spalanie drewna wskazywane jest jako główna przyczyna smogu.

Mieszkańcy mazowieckiej Podkowy Leśnej, zrzeszeni w grupie Podkowa bez Smogu, przygotowali projekty dwóch uchwał, których celem jest ograniczenie problemu zanieczyszczeń powietrza. Treść jednej z nich jest o tyle nietypowa, że zwraca uwagę przede wszystkim na zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania drewna, odbywającego się przede wszystkim w należących do mieszkańców kominkach. To właśnie one, zdaniem aktywistów Podkowy bez Smogu, w głównej mierze odpowiadają za problem z jakością powietrza w mieście. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez specjalistów z Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Instytutu Ochrony Środowiska PIB. Z analizy naukowców wynika, że to spalanie biomasy drzewnej w największym stopniu odpowiada za zanieczyszczenia pyłami PM2.5 w Podkowie Leśnej w sezonie grzewczym.

Gdy zanieczyszczenia wzrosną, wygaś w kominku

– Chcemy więc, by palenie w kominkach było zabronione gdy zanieczyszczenie przekroczy 55,1 μg/m3 dla PM2.5 lub 81,1 μg/m3 dla PM10 – mówi Wojciech Racięcki ze stowarzyszenia Podkowa bez Smogu. – Zgodnie ze skalą GIOŚ to stan zagrażający zdrowiu. Gdy poziom ten utrzymywać się będzie przynajmniej przez dwie godziny, chcemy, by miasto ogłaszało nakaz wygaszenia palenisk na 12 godzin. Jest to uchwała kompromisowa, która nie zakazuje mieszkańcom używania kominków, mówi tylko, że gdy powietrze jest już tak zanieczyszczone, że stanowi zagrożenie dla zdrowia, to przestajemy palić na 12 godzin” – dodaje.

Co istotne, proponowane ograniczenia odnoszące się do kominków dotyczą jedynie tych domostw, w których nie stanowią one głównego źródła ciepła, a jedynie dodatkowe. Wielu mieszkańców bowiem, zdaniem aktywistów, dogrzewa się spalając drewno, pomimo podłączenia do sieci gazowniczej.

– Pierwszy fakt jest taki, że zanieczyszczenie mamy spore, porównywalne z Otwockiem, miastem w europejskiej czołówce. Po drugie, badania potwierdzają, że pochodzi ono ze spalania drewna. Jest to sytuacja unikatowa w skali Polski, ponieważ mamy w mieście jedynie 40 kotłów na węgiel, ale za to kilkaset kominków, z czego około 200 jest używanych stale – zaznacza Racięcki. – Po trzecie, na podstawie przeprowadzonych symulacji wiemy, że mazowiecka uchwała antysmogowa jest dla nas niewystarczająca – nie tylko dlatego, że niska emisja jest duża, ale również dlatego, że Podkowa to miasto w lesie, w którym powietrze po prostu stoi.

Aktywiści Podkowy bez Smogu widzą w proponowanym rozwiązaniu również walor edukacyjny: system informowania o wzroście poziomu zanieczyszczeń (i w związku z tym nakazie wygaszenia kominków) pokazywałby mieszkańcom, że jakość powietrza zależy w dużym stopniu od tego, czym ogrzewają domy.

Ograniczenia nie tylko dla kominków

Co istotne, autorzy uchwał chcą, by ograniczenia dotyczące palenia w kominkach weszły w życie już 1 września tego roku. W dalszej kolejności – i tego dotyczy treść drugiej z uchwał – aktywiści chcą, by wchodząca stopniowo w życie mazowiecka uchwała antysmogowa, w odniesieniu do Podkowy Leśnej, została dostosowana do lokalnych uwarunkowań. Według drugiej z uchwał burmistrz miasta miałby wystąpić do władz województwa o zmianę: spośród paliw stałych od 1 stycznia 2023 r. dopuszczone miałoby być jedynie spalanie: a) drewna prasowanego w formie pelletu wyłącznie w kotłach z podajnikiem automatycznym (spełniających określone normy emisyjne); b) gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego (w tym skroplonego gazu ziemnego), propan-butanu, biogazu rolniczego lub innego rodzaju gazu palnego. Tymczasowo, między 1 stycznia 2022 a 2023 roku, miałoby być dozwolone stosowanie innych paliw stałych, pod warunkiem, że spalanie zachodzi w instalacji, z której emisje nie przekraczają określonych granicznych wielkości emisji. [Ze szczegółami obydwu uchwał można zapoznać się tutaj.]

Pod obydwoma projektami uchwał podpisało się ok. 200 mieszkańców niespełna czterotysięcznego miasta. Dlatego – najprawdopodobniej już w marcu – propozycjami zajmą się tamtejsi radni. Trwa także internetowa zbiórka podpisów pod petycją, której celem jest wsparcie inicjatywy.

_

Internetową petycję do Burmistrza i Radnych miasta Podkowa Leśna znaleźć można TUTAJ. Treść wspomnianych uchwał została udostępniona tutaj.

Zdjęcie:Alex Master/ Shutterstock

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.