Udostępnij

Mniej aut na ulicach, lepszy transport publiczny. To postulaty wrocławskiego panelu obywatelskiego

06.10.2020

Po raz kolejny okazuje się, że mieszkańcy miast nie patrzą na transport tylko przez pryzmat samochodu. We Wrocławiu zmniejszenie udziału aut w ruchu na rzecz innych środków transportu popiera ogromna część mieszkańców – tak wynika z przeprowadzonego właśnie panelu obywatelskiego.

Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk kilka miesięcy temu ogłosił przeprowadzenie w mieście panelu obywatelskiego, który miał pokazać kierunki, w jakim powinien rozwijać się transport miejski. Idea tego rodzaju przedsięwzięć polega na wybraniu reprezentatywnej grupy mieszkańców (a więc odpowiadającej strukturą wieku, płci, wykształcenia czy miejsca zamieszkania realnej strukturze społeczeństwa zamieszkującego Wrocław), której prezentuje się propozycje rozwiązań.

Panel został zorganizowany z opóźnieniem z powodu pandemii COVID-19. Ostatecznie prezentacje propozycji i obrady odbyły się we wrześniu tego roku, a w ostatnich dnia (3-4 października) przeprowadzono głosowanie i ogłoszono wyniki.

Poparcie większości – projekt do realizacji

Reprezentatywna grupa dyskutuje propozycje między sobą i szuka kompromisowego rozwiązania, które zaakceptuje większość panelistów. Założeniem jest, że ten wypracowany kompromis jest bardzo zbliżony do tego, co zaakceptowaliby wszyscy mieszkańcy Wrocławia.

Czytaj także: Wrocław idzie śladami Paryża i zamyka ulice przed szkołami

We Wrocławiu zapowiedziano, że jeśli któraś z propozycji rozwiązań komunikacyjnych zyska poparcie na poziomie 85 proc., z automatu zostanie skierowana do realizacji. Propozycje z mniejszym, ale większościowym poparciem, będą z kolei brane pod uwagę i realizowane w miarę możliwości.

Ograniczanie obecności aut – niemal jednomyślnie

Wrocławianie – zgodnie z wynikami panelu obywatelskiego – w ogromnej większości chcą ograniczenia obecności aut w centrum i wzmacniania transportu zbiorowego nawet kosztem zmniejszenia miejsca dla aut.

Zaskoczenie?

Niekoniecznie. Zgodnie z badaniem opinii publicznej przeprowadzonej dla Polskiego Alarmu Smogowego, połowa wrocławian chciała uruchomienia buspasów, nawet kosztem ujęcia pasa ruchu dla samochodów.

Panel obywatelski  jednomyślnie ogłosił potrzebę realizacji linii tramwajowych na wrocławskie osiedla i konieczność remontu istniejącej sieci torowisk. Tam, gdzie budowa tramwajowej linii może trwać zbyt długo, paneliści zarekomendowali uruchomienie linii autobusowych prowadzonych niezależnym pasem.

Drożej za postój, strefy bez samochodów

Paneliści w zdecydowany sposób, na poziomie 87 proc. poparcia, uznali, że zmniejszenie liczby samochodów na ulicach podniesie jakość życia w mieście. 88 proc. panelistów uważa, że w centrum Wrocławia konieczne jest podniesienie opłat za postój na ulicach – tak, aby parkujący korzystali z istniejących, ale rzadko napełnionych parkingów kubaturowych.

Nie przypadkiem przestrzeń, która zostanie uwolniona na ulicach, ma być według wrocławian zamieniona na bezpieczne drogi dla rowerów – mieszkańcy biorący udział w panelu ocenili, że drogi rowerowe nie powinny prowadzić po chodnikach.

W ślad za tym 77 proc. panelistów uznało, że Wrocław powinien stworzyć strefę, do której autami mogliby wjeżdżać tylko mieszkańcy tego obszaru – chodzi o najstarszy obszar miasta obrębiony Promenadą Staromiejską.

Strefa Czystego Transportu – do przemyślenia

Paneliści wysłuchali też propozycji, aby Wrocław ograniczył wjazd samochodów emitujących najwięcej spalin, a szczególnie tlenków azotu (NOx). W przywołanym badaniu opinii publicznej ze stycznia 2020 r. 66 proc. wrocławian uznało, że zakaz wjazdu do miasta dla samochodów z silnikiem Diesla byłby dla nich akceptowalny.

W panelu 65 proc. zagłosowało za tym, aby prezydent Sutryk zaapelował do rządu o zmianę przepisów, które pozwoliłyby uzależnić poruszanie się po mieście samochodem od tego, jaką normę emisji spalin Euro wypełnia jego silnik.

Władze Wrocławia zareagowały szybko i poinformowały, że będą chciały przeprowadzić badania emisji spalin pojazdów poruszających się po ulicach miasta. Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w urzędzie miasta Wrocławia, zapowiedziała współpracę z Polskim Alarmem Smogowym w sprawie Stref Czystego Transportu i badania emisji spalin.

O przeprowadzenie panelu obywatelskiego wnioskował Dolnośląski Alarm Smogowy już dwa lata temu. Później do inicjatywy dołączyły ruchy Extinction Rebellion i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

Zdjęcie: Nadia Shevchenko/Shutterstock

Autor

Bartosz Piłat

ekspert Polskiego Alarmu Smogowego ds. polityk transportowych, dziennikarz, publicysta. Zajmuje się problematyką zarządzania miastami, w tym efektywnością sieci transportowych i urbanistyką, oraz ochroną środowiska na styku z gospodarką, m.in. jakością powietrza, gospodarką odpadami i odnawialnymi źródłami energii.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.