Największe zagrożenia dla świata 2021: zniszczenie środowiska, choroby i kryzys finansowy

Podziel się:
Największe zagrożenia dla Świata 2021

W 2006 roku Global Risk Report (Globalny Raport Ryzyk – red.) na liście największych zagrożeń umieszczał pandemię. Ostrzegano, że to jak bardzo „skurczył się” współczesny świat i jak łatwo się po nim podróżuje, umożliwia szybkie rozprzestrzenianie się nowych chorób zakaźnych co – oprócz bezpośredniego ryzyka dla zdrowia zakażonych – stwarza także zagrożenie dla gospodarek oraz łańcuchów dostaw. Największe zagrożenia dla świata 2021 to choroby, ale też ekologia.

W kolejnych latach alarmowano także między innymi, że negatywne skutki pandemii mogą jeszcze wzrosnąć za sprawą internetu, mediów i informacji, które będą wyolbrzymiać skalę zagrożenia samą chorobą i np. prowadzić do paniki i podejmowania nieracjonalnych decyzji, które odbiją się na gospodarce. I – to zaledwie rok temu – zagrożenie wzrośnie za sprawą przeciążonych oraz nieprzygotowanych systemów opieki zdrowotnej.

Nie jest to dowód zdolności profetycznych autorów raportu, który jest przygotowany na podstawie odpowiedzi przedstawionych przez ekspertów i liderów Światowego Forum Ekonomicznego. To raczej dowód na to, że dość łatwo przewidzieć przynajmniej kilka z zagrożeń, które są efektem urządzenia współczesnego świata.

To, że szybkość i liczba podróży sprzyjają chorobom zakaźnym, jest dość oczywiste. Innym z oczywistych problemów jest degradacja środowiska naturalnego, gdzie skutki są dobrze znane. Tak samo można wskazywać na kryzysy finansowe, które powtarzają się z pewną częstotliwością, więc w perspektywie dekady lub dwóch trudno z taką prognozą nie trafić.

Czytaj także: David Attenborough: Zmierzamy do katastrofy jak ludzie w Czarnobylu!

A mimo to, co jest ciekawe i niezbyt dobrze świadczy o naszym rozsądku, prawie nikt nie jest przygotowany na dające się przewidzieć zagrożenia z raportów takich jak ten Światowego Forum Ekonomicznego.

Zobaczcie, co w 2021 roku eksperci przewidzieli dla świata.

Czytaj także: Największe zagrożenia świata. Od terroryzmu do zmiany klimatu!

Największe zagrożenia dla świata 2021

Przewidywania są w raporcie podzielone na kilka kategorii. Najważniejszy podział to ten na zagrożenia, które pojawią się z największym prawdopodobieństwem i te, które – jeżeli się zrealizują – spowodują największe szkody.

Kiedy chodzi o to, co jest najbardziej prawdopodobne, to przewidywano, że wśród pięciu największych zagrożeń są aż cztery związane ze środowiskiem naturalnym:

1. Ekstremalne zjawiska pogodowe,

a więc pożary, chłodne fronty, powodzie, fale upałów, sztormy, itd.

2. Niepowodzenie działań mających powstrzymać zmiany klimatu,

które jest definiowane jako niepowodzenie we wprowadzaniu rozwiązań mających zapewnić adaptację i ograniczenie zmian klimatu, a także przejście do gospodarki neutralnej dla klimatu.

3. Dokonane przez ludzi zniszczenie środowiska naturalnego,

czyli zniszczenie ekosystemów przez człowieka, które będzie skutkiem likwidowania stref ochrony natury i katastrof związanych m.in. z wyciekami ropy lub skażeniem radioaktywnym.

4. Choroby zakaźne,

których rozprzestrzenianie się przyniesie nie tylko śmierć, ale też negatywne skutki gospodarcze.

5. Utrata bioróżnorodności,

czyli nieodwracalne szkody dla środowiska i ludzkości, które zostaną spowodowane przez wymieranie gatunków.

Natomiast kiedy chodzi o te zagrożenia, które przyniosą najgorsze skutki, jeżeli się zrealizują, pierwsza piątka wygląda inaczej:

1. Choroby zakaźne.

2. Niepowodzenie działań mających powstrzymać zmiany klimatu.

3. Użycie broni masowego rażenia.

4. Utrata bioróżnorodności.

5. Kryzysy związane z wyczerpywaniem się surowców naturalnych.

Ankietowani uznali też, że najważniejszym źródłem tych zagrożeń są zmiany klimatu. Na dalszych miejscach wskazując też problemy gospodarcze, w tym kryzysy finansowe i bezrobocie oraz rozpad więzi społecznych i wielkie wymieranie gatunków.

Krótki, średni i długi termin

Ciekawych odpowiedzi udzielono też, kiedy poproszono o ocenę, na co należy się przygotowywać w różnych perspektywach czasowych.

W krótkim terminie (od dziś do 2 lat) za najgroźniejsze uznano choroby zakaźne, zapaść na rynku pracy i jej skutki, ekstremalne zjawiska pogodowe i ataki na bezpieczeństwo systemu informatycznego.

W średnim (3 do 5 lat) przewidywania zdominowały obawy o gospodarkę. W tym pękniecie bańki giełdowej, inflacja, zmiany cen surowców oraz kryzys długu publicznego.

W długim (5 do 10 lat) pojawiają się broń masowego rażenia, kryzysy polityczne oraz problemy związane ze środowiskiem naturalnym.

Treść pełnego raportu, w którym przedstawiono największe zagrożenia dla świata 2021, można pobrać ze stron Światowego Forum Ekonomicznego.

Zdjęcie: lllonajalll/Shutterstock

Podziel się: