Udostępnij

Największe zagrożenia dla świata 2021: zniszczenie środowiska, choroby i kryzys finansowy

22.01.2021

W 2006 roku Global Risk Report (Globalny Raport Ryzyk – red.) na liście największych zagrożeń umieszczał pandemię. Ostrzegano, że to jak bardzo „skurczył się” współczesny świat i jak łatwo się po nim podróżuje, umożliwia szybkie rozprzestrzenianie się nowych chorób zakaźnych co – oprócz bezpośredniego ryzyka dla zdrowia zakażonych – stwarza także zagrożenie dla gospodarek oraz łańcuchów dostaw. Największe zagrożenia dla świata 2021 to choroby, ale też ekologia.

W kolejnych latach alarmowano także między innymi, że negatywne skutki pandemii mogą jeszcze wzrosnąć za sprawą internetu, mediów i informacji, które będą wyolbrzymiać skalę zagrożenia samą chorobą i np. prowadzić do paniki i podejmowania nieracjonalnych decyzji, które odbiją się na gospodarce. I – to zaledwie rok temu – zagrożenie wzrośnie za sprawą przeciążonych oraz nieprzygotowanych systemów opieki zdrowotnej.

Nie jest to dowód zdolności profetycznych autorów raportu, który jest przygotowany na podstawie odpowiedzi przedstawionych przez ekspertów i liderów Światowego Forum Ekonomicznego. To raczej dowód na to, że dość łatwo przewidzieć przynajmniej kilka z zagrożeń, które są efektem urządzenia współczesnego świata.

To, że szybkość i liczba podróży sprzyjają chorobom zakaźnym, jest dość oczywiste. Innym z oczywistych problemów jest degradacja środowiska naturalnego, gdzie skutki są dobrze znane. Tak samo można wskazywać na kryzysy finansowe, które powtarzają się z pewną częstotliwością, więc w perspektywie dekady lub dwóch trudno z taką prognozą nie trafić.

Czytaj także: David Attenborough: Zmierzamy do katastrofy jak ludzie w Czarnobylu!

A mimo to, co jest ciekawe i niezbyt dobrze świadczy o naszym rozsądku, prawie nikt nie jest przygotowany na dające się przewidzieć zagrożenia z raportów takich jak ten Światowego Forum Ekonomicznego.

Zobaczcie, co w 2021 roku eksperci przewidzieli dla świata.

Czytaj także: Największe zagrożenia świata. Od terroryzmu do zmiany klimatu!

Największe zagrożenia dla świata 2021

Przewidywania są w raporcie podzielone na kilka kategorii. Najważniejszy podział to ten na zagrożenia, które pojawią się z największym prawdopodobieństwem i te, które – jeżeli się zrealizują – spowodują największe szkody.

Kiedy chodzi o to, co jest najbardziej prawdopodobne, to przewidywano, że wśród pięciu największych zagrożeń są aż cztery związane ze środowiskiem naturalnym:

1. Ekstremalne zjawiska pogodowe,

a więc pożary, chłodne fronty, powodzie, fale upałów, sztormy, itd.

2. Niepowodzenie działań mających powstrzymać zmiany klimatu,

które jest definiowane jako niepowodzenie we wprowadzaniu rozwiązań mających zapewnić adaptację i ograniczenie zmian klimatu, a także przejście do gospodarki neutralnej dla klimatu.

3. Dokonane przez ludzi zniszczenie środowiska naturalnego,

czyli zniszczenie ekosystemów przez człowieka, które będzie skutkiem likwidowania stref ochrony natury i katastrof związanych m.in. z wyciekami ropy lub skażeniem radioaktywnym.

4. Choroby zakaźne,

których rozprzestrzenianie się przyniesie nie tylko śmierć, ale też negatywne skutki gospodarcze.

5. Utrata bioróżnorodności,

czyli nieodwracalne szkody dla środowiska i ludzkości, które zostaną spowodowane przez wymieranie gatunków.

Natomiast kiedy chodzi o te zagrożenia, które przyniosą najgorsze skutki, jeżeli się zrealizują, pierwsza piątka wygląda inaczej:

1. Choroby zakaźne.

2. Niepowodzenie działań mających powstrzymać zmiany klimatu.

3. Użycie broni masowego rażenia.

4. Utrata bioróżnorodności.

5. Kryzysy związane z wyczerpywaniem się surowców naturalnych.

Ankietowani uznali też, że najważniejszym źródłem tych zagrożeń są zmiany klimatu. Na dalszych miejscach wskazując też problemy gospodarcze, w tym kryzysy finansowe i bezrobocie oraz rozpad więzi społecznych i wielkie wymieranie gatunków.

Krótki, średni i długi termin

Ciekawych odpowiedzi udzielono też, kiedy poproszono o ocenę, na co należy się przygotowywać w różnych perspektywach czasowych.

W krótkim terminie (od dziś do 2 lat) za najgroźniejsze uznano choroby zakaźne, zapaść na rynku pracy i jej skutki, ekstremalne zjawiska pogodowe i ataki na bezpieczeństwo systemu informatycznego.

W średnim (3 do 5 lat) przewidywania zdominowały obawy o gospodarkę. W tym pękniecie bańki giełdowej, inflacja, zmiany cen surowców oraz kryzys długu publicznego.

W długim (5 do 10 lat) pojawiają się broń masowego rażenia, kryzysy polityczne oraz problemy związane ze środowiskiem naturalnym.

Treść pełnego raportu, w którym przedstawiono największe zagrożenia dla świata 2021, można pobrać ze stron Światowego Forum Ekonomicznego.

Zdjęcie: lllonajalll/Shutterstock

Autor

Tomasz Borejza

Dziennikarz naukowy. Członek European Federation For Science Journalism. Publikował w Tygodniku Przegląd, Przekroju, Onet.pl, Coolturze, a także w magazynach branżowych. Autor książki „Odwołać katastrofę”.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.