Najwyższa Izba Kontroli: przy tym tempie działań rządu czyste powietrze w Polsce za od 24 do 100 lat

2040
0
Podziel się:
Broniszów. Fot. Smogowa Mapa Polski

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała właśnie raport, w którym ocenia postępy rządu w walce o czyste powietrze. Informacja, którą zamieszczono na stronie nosi tytuł: „Dbaj o zdrowie – nie oddychaj”, który doskonale podsumowuje ustalenia kontroli.
Dalej czytamy bowiem:
„Polska wciąż jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. Maksymalne średnioroczne stężenia pyłów zawieszonych były niemal dwukrotnie wyższe niż dopuszczalne. Według Najwyższej Izby Kontroli, działania stosownych ministerstw, ale także samorządów wojewódzkich i gminnych (z wyjątkiem nielicznych przypadków) były daleko niewystarczające. Przygotowany w lutym przez Ministra Energii projekt rozporządzenia dotyczący wymagań jakościowych dla paliw stałych, w ocenie NIK zabezpiecza w znacznie większym stopniu interesy lobby węglowego, niż dążenie do ochrony Polaków i środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza. Z danych Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że rocznie z powodu zatrutego powietrza (z uwagi na oddziaływanie PM2,5) umiera ponad 46 tys. ludzi.”
I co szczególnie interesujące:

NIK alarmuje: osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji emisji pyłów i benzo(a)pirenu z sektora komunalno-bytowego, przy obecnym tempie działań, może zająć w skali poszczególnych województw objętych kontrolą od 24 do niemal 100 lat.

Cały raport można znaleźć na stronach NIK.
Fot. Broniszów/Smogowa Mapa Polski.

Podziel się: