Naukowcy ze Śląska: „Im szybciej zakończymy epokę węgla, tym lepiej dla regionu”

1299
0
Podziel się:
Śląsk kopalnia

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w liście otwartym do premiera apelują o możliwie szybkie odejście od wydobycia węgla kamiennego, wskazując na potrzeby mieszkańców terenów górniczych, w tym młodszych i przyszłych pokoleń. „Im szybciej uda się zakończyć na Śląsku epokę wydobycia węgla, tym lepiej dla regionu, jeżeli tylko w procesie tym zostaną zapewnione korzystne i uczciwe warunki transformacji, a potencjał pracowników i firm tego sektora zostanie należycie zagospodarowany” – napisano w dokumencie, pod którym podpisało się 51 reprezentantów i reprezentantek środowiska akademickiego UŚ.

„W naszej ocenie, w najlepiej rozumianym interesie Górnego Śląska, jest możliwie szybkie odejście od wydobycia węgla kamiennego na warunkach uzgodnionych nie tylko pomiędzy rządem i związkami zawodowymi, ale także pozostałymi interesariuszami i środowiskami regionalnymi, w warunkach znacznie szerszego konsensu społecznego” – czytamy w liście otwartym skierowanym do premiera.

Wydłużanie horyzontu zmian gospodarczego i technologicznego profilu regionu nie jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia, w szczególności młodszych i przyszłych pokoleń, oczekujących koncentracji wsparcia publicznego nie na subsydiowaniu przemysłów schodzących, lecz głębokiej modernizacji gospodarczej i technologicznej regionu, zdecydowanej poprawy jakości życia i budowy nowych szans rozwojowych związanych z 'Europejskim Zielonym Ładem’” – podkreślono w dokumencie.

Zaapelowano o jak najszybsze rozpoczęcie przemian, które włączą Górny Śląsk w procesy transformacji energetycznej. „Przemiany takie powinny uwzględniać perspektywę znacznie szerszego kręgu interesariuszy niźli tylko reprezentantów górniczych central związkowych – wspólnot samorządowych, środowisk gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych. Jedynie w ten sposób nieuchronne procesy transformacji regionu stworzą szansę na odzyskanie przez Śląsk dynamiki rozwojowej i wykorzystanie jego potencjału w sposób odpowiadający wyzwaniom XXI wieku” – czytamy w dokumencie.

Inicjatorami powstania dokumentu są członkowie i członkinie Grupy Badawczej Sprawiedliwej Transformacji, działającej od stycznia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pod listem znalazły się podpisy zarówno osób reprezentujących nauki ścisłe, jak również społeczne i humanistyczne. „Uniwersytet Śląski w Katowicach jako największa uczelnia w regionie, za istotną część swojej misji uznaje wykorzystanie posiadanych zasobów intelektualnych, badawczych i edukacyjnych, aby odegrać istotną rolę w opracowaniu i wdrożeniu koncepcji sprawiedliwej transformacji” – napisano w styczniowej deklaracji inicjującej powstanie grupy.

_

Pełną treść dokumentu (wraz z listą sygnatariuszy i sygnatariuszek) opublikowano m.in. TUTAJ.

Zdjęcie: Shutterstock/NOWAK LUKASZ

Podziel się: