Udostępnij

Nieekologiczne auta korkują polskie miasta. Jak to zmienić?

21.04.2021

Polskie drogi są przepełnione autami, co dla mieszkańców największych miast generuje spore niedogodności i negatywnie wpływa na środowisko. Szansą na poprawę sytuacji byłby rozwój komunikacji miejskiej.

Jak wynika z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), w Polsce zarejestrowanych jest około 30 mln pojazdów, z czego ponad 20 mln stanowią samochody osobowe. Polska plasuje się w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o liczbę pojazdów zarejestrowanych na 1000 mieszkańców.

Ze statystyk dla polskich miast, opartych na danych z CEPiK za lata 2017–2019, wynika, że w Warszawie liczba samochodów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi 715. Dla Katowic, Poznania, Wrocławia i Krakowa jest to odpowiednio 704, 690, 659 i 641. Tym samym pozostawiamy daleko w tyle inne duże europejskie miasta. W Rzymie na 1000 mieszkańców przypada 635 aut, w Pradze 538, w Wiedniu 373, a w Amsterdamie 247.

Eksperci z Polskiego Alarmu Smogowego za niepokojące uznają nie tylko liczbę samochodów poruszających się po naszych drogach, ale również ich wiek. W 2019 r. do Polski sprowadzono około miliona używanych aut. Europa Zachodnia systematycznie pozbywa się starych, wyeksploatowanych i niespełniających ekologicznych norm pojazdów. Znaczna ich część trafia do naszego kraju, gdzie przeżywa drugą młodość. Według danych firm ubezpieczeniowych przeciętny wiek aut jeżdżących po naszych drogach wynosi ponad 13 lat. Duże zagęszczenie samochodów na polskich drogach generuje wiele niedogodności.

Największym problemem komunikacyjnym miast w opinii ich mieszkańców są korki – wynika z raportu „Zachowanie transportowe mieszkańców polskich miast” opublikowanego przez Polski Alarm Smogowy. 73 proc. respondentów wskazało korki jako główną bolączkę. Korki doskwierają najczęściej mieszkańcom Krakowa i Wrocławia, gdzie odsetek wymieniających to zjawisko wśród najważniejszych problemów komunikacyjnych miasta wynosi niemal 80 proc. Ankietowani wskazują również na problemy z brakiem parkingów w centrum (45 proc.), tłok w tramwajach i autobusach (28 proc.) czy zbyt niską częstotliwość kursowania zbiorowej komunikacji (17 proc.).

Zdecydowana większość, bo aż 83 proc. osób, wskazuje, że wpływ ruchu samochodowego na jakość powietrza jest faktem. Generalnie 37 proc. badanych określa go jako bardzo duży, a skala tej opinii jest zbliżona we wszystkich pięciu miastach.

Jednak połowa kierowców, którzy regularnie używają swoich pojazdów w codziennych podróżach po mieście, deklaruje, że skłonni byliby zrezygnować z wykorzystania swojego samochodu. W opinii badanych poruszanie się komunikacją publiczną jest znacznie tańsze niż regularne przejazdy samochodem. Ponadto daje poczucie, że taka podróż jest istotnie mniej uciążliwa dla środowiska naturalnego.

Wyniki badań wskazują, że brak bezpośrednich połączeń komunikacyjnych do celu podróży plasuje się na szczycie rankingu barier utrudniających rezygnację z własnego samochodu na rzecz komunikacji miejskiej. Konieczność przesiadania się zniechęca do transportu publicznego aż 36 proc. badanych regularnie korzystających na co dzień z samochodu. Drugą kwestią jest niezadowalająca częstotliwość przejazdów komunikacji zbiorowej, na którą narzeka 30 proc. ankietowanych.

Chociaż 41 proc. badanych szansę na podwyższenie jakości podróżowania po mieście widzi w poprawie funkcjonowania komunikacji zbiorowej, to jednak aż 43 proc. oczekuje budowy nowych i poszerzania istniejących dróg, a co trzeci badany chciałby zwiększenia liczby miejsc parkingowych w mieście. Zaledwie co czwarty mieszkaniec wymienia w tym kontekście ograniczenie liczby i ruchu samochodów i tylko co piąty – inwestycje w rozwój sieci ścieżek rowerowych.

Autor: Dominik Osowski

Zdjęcie: Isaaak/Shutterstock

Tekst powstał na potrzeby kampanii “Polska bez Smogu” realizowanej we współpracy Polskiego Alarmu Smogowego, SmogLabu i “Rzeczpospolitej”. Artykuły tworzone w ramach akcji będzie można czytać co drugą środę w drukowanym i internetowym wydaniu “Rzeczpospolitej” oraz w SmogLabie.

Autor

SmogLab

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.