Udostępnij

NIK: Efekty termomodernizacji mniejsze niż planowano. Winny m.in. wzrost cen energii

29.07.2019

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się inwestycjom termomodernizacyjnym, dokonywanym przez spółdzielnie mieszkaniowe w latach 2014-2018. Główny wniosek jest następujący: rezultaty przedsięwzięć, choć widoczne, są mniejsze niż zakładano. Zużycie energii spadło w mniejszym stopniu, niższe są także oszczędności finansowe związane z ogrzewaniem. Kontrolerzy NIK winią z jednej strony przeszacowanie efektów na etapie planowania, z drugiej natomiast wzrost cen energii w Polsce.

NIK sprawdziła efekty inwestycji termomodernizacyjnych dokonanych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych. Oceniono zgodność rzeczowego wykonania przedsięwzięć z przyjętymi wcześniej założeniami, zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a także zmniejszenie opłat związanych z zakupem energii.

Kontrola dotyczyła 354 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do 19 spółdzielni na terenie kraju. W próbie poddanej audytowi znalazło się 240 budynków. Sprawdzono inwestycje z lat 2014-2019, a wspomniane spółdzielnie otrzymały na ten cel łącznie 183,5 mln złotych dofinansowania w postaci premii termomodernizacyjnych oraz 71,8 mln złotych z tytułu umorzenia pożyczek udzielonych przez Wojewódzkie FOŚiGW.

Efekty mniejsze niż oczekiwano

Z audytu wynika, że przeprowadzone w spółdzielniach mieszkaniowych inwestycje przyniosły korzyści, jednak w mniejszym stopniu niż zakładano. Według NIK nastąpiło obniżenie zużycia energii, jednak w wymiarze o 42% niższym od zaplanowanego w audytach energetycznych, które często zawyżały zakładane efekty. Jak wynika z oceny eksperckiej, 20 proc. audytów energetycznych, załączonych do wniosków o dofinansowanie, posiadało błędy.

Inny problem polega na tym, że osiągnięty cel (w postaci oszczędności energii) przełożył się w mniejszym stopniu na mniejsze wydatki związane z ogrzewaniem, a to za sprawą wzrostu cen energii. Roczne zużycie energii, według danych przekazanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, spadło o 22 proc., podczas gdy koszty zakupu energii cieplnej jedynie o 12 procent.

[Czytaj także: Zmienili wielkopłytowe bloki w nowoczesne budynki. Zużycie energii spadło trzykrotnie]

Brak kontroli efektów ekologicznych

Jak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, instytucje zapewniające dofinansowanie (a więc BOK i NFOŚiGW) nie weryfikowały osiągniętych w wyniku inwestycji efektów ekologicznych: zmniejszenia zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń. Skupiono się na osiągnięciu celów rzeczowych (a więc realizacji konkretnych rozwiązań), zakładając, że przyniosą one efekty wskazane w audycie energetycznym.

NIK zaznacza jednak, że Wojewódzkie FOŚiGW nie zostały ustawowo zobowiązane do tego rodzaju działań.

Spośród kontrolowanych instytucji jedynie WFOŚiGW we Wrocławiu weryfikował osiągnięte efekty ekologiczne – poprzez porównanie raportów składanych przez beneficjentów przez kolejne trzy lata po zakończeniu termomodernizacji. Sprawdzano w ten sposób spadek zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2.

Zaniedbania wobec gatunków chronionych

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na zaniedbania związane z losem chronionych gatunków ptaków. Jak wynika z kontroli, większość kontrolowanych spółdzielni nie przestrzegała przepisów ochrony środowiska, jeśli chodzi o zapewnienie im dobrostanu.

Przed rozpoczęciem prac nie dokonywano inwentaryzacji przyrodniczej pod kątem występowania gatunków chronionych. Nie występowano również o zezwolenia regionalnych dyrektorów ochrony środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do tych gatunków ptaków oraz nie wykonywano działań kompensacyjnych w związku z likwidacją miejsc ich gniazdowania. Ucierpieć w związku z tym mogły m.in. jerzyki i wróble.

 

Całość rezultatów kontroli opublikowano tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock/Ivan Smuk

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.