NIK o Polskiej Grupie Górniczej: słabe efekty restrukturyzacji, mimo dogodnych warunków

1377
0
Podziel się:

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się bliżej powstałej w 2016 roku spółce Polska Grupa Górnicza. NIK zarzuca PGG, że restrukturyzacja nie przyniosła oczekiwanych efektów. Wskazuje również m.in. na niewłaściwą wycenę aktywów. Spółka nie zgadza się z wynikami kontroli.

Według kontrolerów NIK, choć spółce udało się kontynuować działalność większości kopalń, po nabyciu majątku produkcyjnego Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego, to nie zmniejszono wysokich kosztów stałych produkcji, a wydajność spółki pogarszała się. Podkreślają przy tym, że pomimo spadku wydajności wydobycia węgla (o 2 proc.), wzrastały średnie wynagrodzenia (o 13 proc.).

Zdaniem urzędników Najwyższej Izby Kontroli, pomimo dokapitalizowania spółki przez inwestorów, a także dobrej sytuacji na rynku węgla w latach 2016-2018, nie została wykorzystana szansa na głęboką restrukturyzację PGG i przygotowanie jej na okresy dekoniunktury i ryzyko utraty płynności finansowej, co trapiło wielokrotnie górnictwo od lat 90-tych. „Polska Grupa Górnicza (PGG) nie wykorzystała dogodnego momentu na stworzenie warunków dla prowadzenia rentownej, także w czasach gorszej koniunktury, działalności wydobywczej” – podsumowują kontrolerzy NIK-u w opublikowanym komunikacie.

Jeśli chodzi o sytuację finansową spółki, Izba zwraca uwagę również na m.in. dokonywaną przez PGG wycenę aktywów nabytych od KW i KHW. Zdaniem NIK w wycenie części kopalń poczynione zostały błędy, co zniekształcało obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki.

„Wartość tych aktywów na poziomie całej Spółki była niższa ok. 40 proc. w stosunku do wycen sporządzonych przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. Różnie to wyglądało w poszczególnych kopalniach. W jednych wyceny aktywów dokonane przez PGG były obniżone w stosunku do wycen rzeczoznawców, a w innych były zawyżone” – czytamy w komunikacie NIK.

PGG odpowiada

Polska Grupa Górnicza nie zgadza się z wynikami kontroli NIK, wobec czego opublikowała oświadczenie. „Wycena aktywów spółki została sporządzona prawidłowo, co potwierdzili niezależni biegli rewidenci. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku sprawozdań finansowych spółki od początku jej powstania – zostały one pozytywnie zaopiniowane przez biegłych rewidentów. Niezależnie od powyższego, dochowując jak najdalej posuniętej staranności, PGG zasięgnęła opinii dwóch niezależnych grup biegłych: Misters Audytor Adviser oraz zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obie ekspertyzy jednoznacznie potwierdziły, że PGG S.A. prawidłowo wyceniła swój majątek” – napisano na stronach spółki.

Odpowiedziano także na zarzut związany ze wzrostem wynagrodzeń w spółce. „(…) Na podstawie porozumień ze stroną społeczną doszło do wypłaty jednorazowych świadczeń. Pracownicy korzystali z dobrych wyników, jakie spółka osiągnęła. PGG S.A. zwraca uwagę na fakt, że w sektorze płace wzrosły o 26 proc. a w spółce o 13,5 proc. Ponadto świadczenia te mają charakter okresowy i co roku są negocjowane. Warto także zaznaczyć, że wydajność w PGG systematycznie rośnie. W 2019 r. w porównaniu do 2018 r. wzrosła o ok. 3 proc.” – możemy przeczytać w wydanym oświadczeniu.

_

Ze szczegółami, w tym pełną wersją raportu Najwyższej Izby Kontroli, można zapoznać się tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock/Gorma K

Podziel się: