Udostępnij

NIK o Polskiej Grupie Górniczej: słabe efekty restrukturyzacji, mimo dogodnych warunków

31.01.2020

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się bliżej powstałej w 2016 roku spółce Polska Grupa Górnicza. NIK zarzuca PGG, że restrukturyzacja nie przyniosła oczekiwanych efektów. Wskazuje również m.in. na niewłaściwą wycenę aktywów. Spółka nie zgadza się z wynikami kontroli.

Według kontrolerów NIK, choć spółce udało się kontynuować działalność większości kopalń, po nabyciu majątku produkcyjnego Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego, to nie zmniejszono wysokich kosztów stałych produkcji, a wydajność spółki pogarszała się. Podkreślają przy tym, że pomimo spadku wydajności wydobycia węgla (o 2 proc.), wzrastały średnie wynagrodzenia (o 13 proc.).

Zdaniem urzędników Najwyższej Izby Kontroli, pomimo dokapitalizowania spółki przez inwestorów, a także dobrej sytuacji na rynku węgla w latach 2016-2018, nie została wykorzystana szansa na głęboką restrukturyzację PGG i przygotowanie jej na okresy dekoniunktury i ryzyko utraty płynności finansowej, co trapiło wielokrotnie górnictwo od lat 90-tych. „Polska Grupa Górnicza (PGG) nie wykorzystała dogodnego momentu na stworzenie warunków dla prowadzenia rentownej, także w czasach gorszej koniunktury, działalności wydobywczej” – podsumowują kontrolerzy NIK-u w opublikowanym komunikacie.

Jeśli chodzi o sytuację finansową spółki, Izba zwraca uwagę również na m.in. dokonywaną przez PGG wycenę aktywów nabytych od KW i KHW. Zdaniem NIK w wycenie części kopalń poczynione zostały błędy, co zniekształcało obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki.

„Wartość tych aktywów na poziomie całej Spółki była niższa ok. 40 proc. w stosunku do wycen sporządzonych przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. Różnie to wyglądało w poszczególnych kopalniach. W jednych wyceny aktywów dokonane przez PGG były obniżone w stosunku do wycen rzeczoznawców, a w innych były zawyżone” – czytamy w komunikacie NIK.

PGG odpowiada

Polska Grupa Górnicza nie zgadza się z wynikami kontroli NIK, wobec czego opublikowała oświadczenie. „Wycena aktywów spółki została sporządzona prawidłowo, co potwierdzili niezależni biegli rewidenci. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku sprawozdań finansowych spółki od początku jej powstania – zostały one pozytywnie zaopiniowane przez biegłych rewidentów. Niezależnie od powyższego, dochowując jak najdalej posuniętej staranności, PGG zasięgnęła opinii dwóch niezależnych grup biegłych: Misters Audytor Adviser oraz zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obie ekspertyzy jednoznacznie potwierdziły, że PGG S.A. prawidłowo wyceniła swój majątek” – napisano na stronach spółki.

Odpowiedziano także na zarzut związany ze wzrostem wynagrodzeń w spółce. „(…) Na podstawie porozumień ze stroną społeczną doszło do wypłaty jednorazowych świadczeń. Pracownicy korzystali z dobrych wyników, jakie spółka osiągnęła. PGG S.A. zwraca uwagę na fakt, że w sektorze płace wzrosły o 26 proc. a w spółce o 13,5 proc. Ponadto świadczenia te mają charakter okresowy i co roku są negocjowane. Warto także zaznaczyć, że wydajność w PGG systematycznie rośnie. W 2019 r. w porównaniu do 2018 r. wzrosła o ok. 3 proc.” – możemy przeczytać w wydanym oświadczeniu.

_

Ze szczegółami, w tym pełną wersją raportu Najwyższej Izby Kontroli, można zapoznać się tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock/Gorma K

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.