Udostępnij

Ostrzeganie przed smogiem. Gdzie jest najgorzej?

09.05.2023

Ostrzeganie przed smogiem pozostawia wiele do życzenia. Jesteśmy niedostatecznie lub za późno informowani o zanieczyszczeniu powietrza. Zdarza się też, że takie informacje wcale do nas nie docierają. W tym przypadku najbardziej zagrożone są oczywiście dzieci. Fundacja 360! zbadała, czy i jak placówki edukacyjne informuje się o smogu.

Zauważono braki w przepływie informacji, co skutkuje narażeniem dzieci na zanieczyszczenie powietrza. To wzmaga ich zapadanie na choroby wieku dziecięcego oraz odbija się na ich kondycji zdrowotnej w dorosłym życiu. Badaniem objęto 26 Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz 195 szkół na terenie tych powiatów.

Pięć województw — wiele rozczarowań

Rodzice, posyłając swoje pociechy do przedszkoli i szkół, chcą mieć pewność, że te placówki właściwie wywiązują się z obowiązku ochrony dzieci przed zanieczyszczeniami powietrza. Jak mówią eksperci, stosowanie antysmogowej profilaktyki musi być poprzedzone szybką i pewną informacją o nadchodzącym zagrożeniu. Fundacja 360! sprawdziła, jak wygląda ostrzeganie placówek edukacyjnych przed smogiem.

– Dzieci są szczególnie narażone na szkodliwe działanie smogu. Lekarze nie mają wątpliwości, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje częstsze występowania chorób w wieku dziecięcym i negatywnie wpływa na potencjał zdrowotny w dorosłym życiu. Na osobach tworzących system informowania, jak i na odbiorcach tych wiadomości w przedszkolach i szkołach ciąży duża odpowiedzialność – zauważa Janusz Piechoczek z Fundacji 360! 

Badanie sposobu ostrzegania placówek edukacyjnych przed zanieczyszczeniami powietrza przeprowadzono w 28 powiatach z terenu województw: łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i śląskiego. Zdaniem autorów badania najsprawniej o złej jakości powietrza informuje się placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze w woj. małopolskim i śląskim. Najgorzej wygląda to w woj. podkarpackim. Tam tylko 1 na 8 badanych szkół przyznała, że otrzymuje wiadomości pozwalające chronić uczniów przed zagrożeniem.

– Warto zaznaczyć, że zapisy, na podstawie których informowane są szkoły i przedszkola, czyli tzw. plany działań krótkoterminowych w programach ochrony powietrza są skomplikowane i niejasne. Trudno odbierać je jako pomocne instrukcje dotyczące sposobu właściwego postępowania. Być może z tego powodu system ostrzegania działa z różną skutecznością. Cierpią na tym dzieci i młodzież, których zdrowie powinno być absolutnym priorytetem – wyjaśnia Zdzisław Kuczma z Rybnickiego Alarmu Smogowego.

Informowanie i ostrzeganie to pierwszy, podstawowy krok ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza. Po kilku latach obowiązywania uchwał antysmogowych trudno zaakceptować dostrzegalne w tym obszarze braki. Dlatego niezbędne jest uporządkowanie schematu przepływu informacji w planach działań krótkoterminowych. Po to, żeby uniknąć wątpliwości, kto, kogo i jak informuje.

Ostrzeganie przed smogiem – kto ma za to odpowiadać?

Zdaniem Janusza Piechoczka odpowiedzialność za ostrzeganie przed smogiem powinna spocząć na Powiatowych Centrach Zarządzania Kryzysowego. – Powiat to najlepszy szczebel do informowania o zagrożeniach. Na tym szczeblu dobry przepływ informacji powinien umożliwiać sprawne wysyłanie alertów, bez zbędnego pośrednictwa na poziomie gminy – mówi.

Autorzy badania dodają, że komunikaty przesyłane przez centra zarządzania kryzysowego powinny być zrozumiałe. Standardowa wiadomość o wprowadzeniu 2. lub 3. poziomu ryzyka może być dla wielu osób nieczytelna. To również może zniechęcać do poważnego jej potraktowania. Konieczna jest także weryfikacja i aktualizacja baz adresowych placówek oświatowych, do których powiadomienia mają trafiać.

Ostrzeganie przed smogiem. Rekomendacje wynikające z raportu

Dlaczego powiat to najlepszy szczebel do informowania o zagrożeniach? Jest tak ze względu na strefy, które czasami obejmują wydzielone miasta na prawach powiatu. Jednocześnie na tym poziomie adekwatny przepływ informacji nie powinien przysparzać trudności. Ma on za zadanie umożliwiać szybkie informowanie o zagrożeniu smogiem.

Poza tym nawet czytelna i szybko przekazana informacja nie ma znaczenia, jeśli odbiorca nie jest przygotowany na zastosowanie się do niej. Na placówkach ciąży odpowiedzialność reagowania na zagrożenie dla podopiecznych. Posiadanie własnych, prostych zasad, do których wdrożona jest kadra, ułatwi podjęcie odpowiednich działań.

Badanie przeprowadzono w ramach projektu „Przepisem w smog”. Uzyskał on wsparcie z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Patronat nad przedsięwzięciem objął Polski Alarm Smogowy oraz SmogLab.

Zdjęcie tytułowe: FamVeld/Shutterstock

Autor

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Jej teksty ukazują się też w Onet.pl. Współpracuje również z Odpowiedzialnym Inwestorem. Pisze przede wszystkim o gospodarce odpadami, edukacji ekologicznej, zielonych inwestycjach, transformacji systemu żywności i energetycznej. Preferuje społeczne ujęcie tematu. Zainteresowania: ochrona przyrody; przede wszystkim GOZ i OZE, eco-lifestyle oraz psychologia.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.