Udostępnij

Piece znów pod lupą. Rząd chce stworzyć bazę danych dotyczących ogrzewania budynków

26.06.2020

Rząd pracuje nad nowelizacją ustaw związanych z poprawą jakości powietrza. Jedną z rozwijanych koncepcji jest utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która według najnowszej wersji projektu miałaby obejmować m.in. wszystkie budynki mieszkalne. Zarówno nowe, jak i starsze.

Na początku roku rząd rozpoczął pracę nad nowelizacją ustaw związanych z walką z zanieczyszczeniami powietrza. Według najnowszej wersji projektu, która powstała po konsultacjach publicznych, utworzona miałaby zostać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Byłaby to ogólnokrajowa baza danych, zawierająca informacje m.in. na temat tego, w jaki sposób ogrzewane są budynki. Co dokładnie miałoby się znaleźć na rządowych serwerach?

Rejestr pod rygorem grzywny

Z informacji udostępnionych przez Rządowe Centrum Legislacji wynika, że ewidencja miałaby obejmować nie tylko budynki publiczne, ale także domostwa, będące głównym źródłem tzw. niskiej emisji. Zbierane informacje dotyczyłyby zarówno centralnego ogrzewania, jak i instalacji służących do podgrzewania wody.

Projekt zakłada, że właściciel lub zarządca nowego budynku musiałby zgłosić źródło ciepła do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie do 2 tygodni od pierwszego uruchomienia. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, do 31 marca 2021 r. zgłoszone będą musiały zostać także źródła ciepła wykorzystywane już wcześniej.

Za niezgłoszenie źródła ciepła grozić miałaby grzywna, choć szczegóły to kwestia dalszych prac legislacyjnych i/lub odpowiednich rozporządzeń.

Wielka inwentaryzacja

Z projektu wynika jednak, że Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków opierać się ma nie tylko na wspomnianych deklaracjach. Do ich weryfikacji miałyby służyć także informacje pochodzące z innych baz danych, a także wyniki przeprowadzanych kontroli. Za te mieliby odpowiadać z jednej strony kominiarze (w przypadku domostw), z drugiej natomiast Inspekcja Ochrony Środowiska (kontrolująca budynki przedsiębiorstw).

Autorzy projektu szacują, że inwentaryzacja miałaby objąć nawet 6 milionów budynków. Fundusze na stworzenie CEEB, a także na wyposażenie urzędników w odpowiedni sprzęt do kontroli, miałby zapewnić rząd przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

_

Zdjęcie: Shutterstock/Olga Rudchenko

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.