Udostępnij

Pył PM 2.5 z węgla dwa razy bardziej wpływa na śmiertelność [NOWE BADANIA]

05.12.2023

Najnowsze badanie dowiodło, że ekspozycja na pył PM 2.5 z węgla wiąże się z ponad dwukrotnie większym ryzykiem śmierci, niż narażenie na ten sam pył ze wszystkich pozostałych źródeł. Badanie to objęło emisje z elektrowni węglowych w Stanach Zjednoczonych.

Może to mieć bezpośrednie przełożenie na stan rzeczy, jaki panuje w Polsce. Nasz kraj wciąż jest uzależniony od paliw kopalnych, w tym węgla.

PM 2,5 ze spalania węgla zabija

– Wyniki tego badania są przerażające w kontekście tego, iż w Polsce zdecydowana większość zanieczyszczenia powietrza (poza dużymi miastami, gdzie dominują emisje z transportu) pochodzi właśnie ze spalania węgla. Dodatkowo, często jest to węgiel najniższej jakości spalany w domowych piecach bez żadnej certyfikacji, tzw. kopciuchach. Co może wskazywać na jego jeszcze wyższą szkodliwość, niż udokumentowana w tym badaniu – komentuje Weronika Michalak, Dyrektorka HEAL Polska.

Trudno ocenić skuteczność środków łagodzących szkody dla środowiska. Jednak Henneman i zespół naukowy odkryli, że elektrownie węglowe emitują drobne cząstki stałe (PM 2.5) zawierające dwutlenek siarki, które wiążą się z wyższą śmiertelnością niż inne rodzaje pyłu (…) – podsumowuje redaktor Karolina Ash.

Prawie 500 mln zgonów

Przewiduje się, że globalne zużycie węgla do wytwarzania energii elektrycznej wzrośnie. Utrzymująca się niestabilność energetyczna zmusiła kraje europejskie do zwiększenia wykorzystania węgla. Jednakże dowody wskazują, że narażenie na siarkę, siarczany lub PM 2.5 z emisji węgla może wiązać się z wyższym względnym ryzykiem zachorowalności… I nie tylko, bo mowa także o śmiertelności. W porównaniu z innymi składnikami PM 2.5 lub pyłem z innych źródeł na jednostkę stężenia.

Autorzy badania informują: – W sumie 460 tys. zgonów można było przypisać pyłowi PM 2.5 z węgla. To stanowi 25 proc. wszystkich zgonów związanych z tym pyłem w Medicare przed 2009 r. i 7 proc. po 2012 r.

Nie od dziś wiadomo, że narażenie na zanieczyszczenia powietrza wiąże się z niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi i zwiększonym ryzykiem śmierci. Co zrobili naukowcy?

Najpierw oszacowano i porównano ryzyko śmiertelności związane z narażeniem na pył PM 2.5 z węgla z całkowitym pyłem ze wszystkich źródeł. Przy tym wykazano, że w poprzednich analizach niedoszacowano obciążenia śmiertelnością powodowane przez elektrownie węglowe w USA. Ponadto udokumentowano przestrzenny rozkład obciążenia śmiertelnością w całych Stanach Zjednoczonych.

Wyniki mówią wszystko. PM 2.5 winny tysiącom zgonów

Uśredniając poziomy węgla PM 2.5 w kodzie pocztowym [lokalizacji] w sąsiadujących ze sobą stanach, naukowcy dokonali pewnego odkrycia. Mianowicie, że średni roczny poziom pyłu z węgla spadł z 2,34 μg m -3 w 1999 r. do 0,07 μg m -3 w 2020 r.

W porównaniu z zachodnimi stanami, poziom PM 2.5 z węgla był podwyższony we wschodnich stanach. I to przy średnim rocznym stężeniu przekraczającym 4 μg·m -3 w wielu [lokalizacjach] we wszystkich latach na przełomie 1999-2008 r.

Wyniki te potwierdzają rosnącą liczbę dowodów wskazujących na różną toksyczność PM 2.5 pochodzącego z różnych źródeł. Stany Zjednoczone i inne kraje w dalszym ciągu regulują całkowite stężenie pyłu w otaczającym środowisku. Jednak podmioty takie jak Naukowy Komitet Doradczy ds. Czystego Powietrza EPA wyraźnie przytoczyły potrzebę przeprowadzenia badań. Celem jest ocena skutków zdrowotnych związanych ze zmianami składu i źródeł PM 2.5 na przestrzeni czasu. Jest to określone jako ważny czynnik, który należy uwzględnić w przyszłych ocenach polityki dotyczącej tego pyłu.

– Nasze odkrycia mają wpływ na obecne oceny ryzyka zanieczyszczenia powietrza. Te błędnie zakładają jednakową toksyczność dla otaczającego PM 2.5 ze wszystkich źródeł i we wszystkich lokalizacjach – podsumowują autorzy.

Weronika Michalak dodaje, ż odejście od spalania węgla jest zatem podstawowym warunkiem poprawy stanu powietrza w Polsce. – A tym samym zdrowia milionów Polek i Polaków. W tym tych najbardziej narażonych – dzieci.

Źródła:

Science

Zdjęcie tytułowe: Gosia1982/Shutterstock

Autor

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Jej teksty ukazują się też w Onet.pl. Współpracuje również z Odpowiedzialnym Inwestorem. Pisze przede wszystkim o gospodarce odpadami, edukacji ekologicznej, zielonych inwestycjach, transformacji systemu żywności i energetycznej. Preferuje społeczne ujęcie tematu. Zainteresowania: ochrona przyrody; przede wszystkim GOZ i OZE, eco-lifestyle oraz psychologia.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.